Cena Antonína Friče pro prof. RNDr. Pavla Kováře         

Cenu  Antonína Friče uděluje odborný časopis Živa (Nakladatelství Academia) od roku 1997. Nedávno byla udělena cena za rok 2018 a jejím nositelem se stal prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. Cena byla udělena za významný příspěvek k rozvoji časopisu Živa na poli autorském, organizačním nebo popularizačním. Nositeli této ceny v její více než dvacetileté historii jsou významní vědci z oblasti přírodních věd, např. prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., nebo prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc..  Pavel Kovář je absolventem českotřebovského gymnázia a dlouholetým spolupracovníkem Českotřebovského zpravodaje, českotřebovského Městského muzea a zdejší MO ČSOP Podorlicko.
Mám před sebou třetí letošní číslo časopisu Živa, které vyšlo 20. června a všímám si rozsáhlé informace na stranách 122 - 124:
Ve středu 17. dubna 2019 byly v prostorách pražské vily Lanna Akademie věd České republiky uděleny redakční radou a redakcí ceny Živy autorům vybraných článků předchozího ročníku a osobnosti, která významným způsobem přispěla k rozvoji časopisu Živa na poli autorském, organizačním a popularizačním. Setkání zahájila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová, za přítomnosti řady osobností – představitelů Akademie věd, univerzit, redakčních radů, dlouholetých spolupracovníků našeho časopisu a milých hostů.
Ocenění autoři s předávajícími cen na schodišti do zahrady reprezentačního prostoru Akademie věd – vily Lanna (na vedlejší fotografii). Toto letní sídlo si v letech 1868–72 postavil úspěšný podnikatel Adalbert Lanna mladší. Do Prahy tím vstoupila moderní epocha. Jak je napsáno ve Zlaté Praze (1910, 27): Vojtěch svob. pán z Lannů... byl z těch šťastných a vzácných jedinců, kteří sociálně vysoko postavení svou inteligencí a vytříbeným smyslem uměleckým stávají se přímými spolupracovníky kulturního snažení. Foto L. Svoboda, AV ČR
"Časopis přírodnický" ŽIVA vycházel s pomocí Matice české od roku 1853 z podnětu Jana Evangelisty Purkyně. Právě díky pochopení Matice české a později i Muzea Království českého mohl Purkyně uskutečnit svou dávnou myšlenku o českém časopisu, který by popularizoval výsledky vědeckého bádání na poli biologie. První číslo Živy skutečně vyšlo v lednu 1853. Hlavním Purkyňovým pomocníkem při vydávání časopisu byl geolog Jan Krejčí. Ačkoli bylo vydávání Živy v proudu let několikrát přerušeno, vždy si časopis zachoval původní Purkyňovy ideje.  Důležité bylo především obnovení časopisu po 100 letech v roce 1953 v rámci Nakladatelství Československé akademie věd. Nyní vychází jako Živa, časopis pro popularizaci biologie, v nakladatelství Academia.  Největší rozvoj časopisu lze datovat v posledních dvaceti letech. Právě toto období je  spojené s rozšířením a rozvojem časopisu  a s působením Prof. RNDr. Pavla Kováře. Vedl redakční radu časopisu a dosud ke jejím stálým členem.
Připomeňme ještě osobnost Antonína Friče, po kterém je pojmenovaná udělená cena:
Antonín Frič (30. července 1832 Praha 15. listopadu 1913 Praha-Nové Město)  (obrázek)
Byl významným českým přírodovědcem, geologempaleontologem přelomu 19. a 20. století.
Byl také profesorem Karlovy Univerzity a později ředitelem Národního muzea.
Zde se zasloužil mimo jiné o získání proslulé sbírky Joachima Barranda pro paleontologické oddělení.
 
Živa uděluje každoročně i další ceny:
např. Purkyňovu cenu, Cenu Junior pro mladé přírodovědce a  a další zvláštní ocenění.
(Milan Mikolecký)