Rodinné centrum ROSA informuje     
Provoz rodinného centra  v srpnu

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ pondělí - pátek 8:30 - 12 hodin 
Otevření herny během srpna je možné vždy po předchozí tel. domluvě
pro alespoň 3 člennou skupinku. Pro aktuální aktivity a činnosti během léta sledujte náš facebook Rosa rodinné centrum.
Kontakty: 724 986 435 Šárka Březinová, 773 601 427 Pavla Jansová; e-mail: rcrosact@seznam.cz
 
sobota + Neděle: VYUŽIJTE NÁŠ PROSTOR PRO VAŠE RODINNÁ SETKÁNÍ!
Info na tel.: 724 986 435 Šárka Březinová
 
5-9/8 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU …
letošní téma „Anglické populární písničky“ pro děti 8-14let, Rosa bude v tento termín pro veřejnost uzavřena
 
29/8 14:00 POHÁDKOVÝ LES
Akce v okolí Chaty U Floriána, čeká vás cesta pohádkovým lesem, můžete se těšit na velmi bohatý program se spoustou nových překvapení. Vstupné dobrovolné. Na závěr pěnové hrátky. Možnost občerstvení, i opečení vlastních buřtíků.
 
Nabídka kroužků pro děti i dospělé:

Šikovné ručičky
Každé druhé pondělí v sudém týdnu od 15.30 – 17.00. Různé výtvarné techniky, zaměření na individuální projev, možnost volně pracovat se zadání, s odborným průvodcem k rozvíjení vlastních schopností a mnohdy skrytého nadání. 2x za měsíc 90 min, tzn. 2 vyuč. hodiny, 30 hodin / šk.rok. Cena 1000,-/rok. Lektorka Ivona Habrmanová.
Keramika
Každé pondělí v lichém  týdnu - děti od 5let v 15.30, rodiče a děti od 3 let. 2x za měsíc 90 min, 30 hodin / šk.rok. Cena 1000,-/rok. Lektorka Kateřina Hondlová.
Tribal
IMPROVIZAČNÍ SKUPINOVÝ TANEC VE STYLU TRIBAL BELLYDANCE. Je vhodný pro ženy (i muže) bez omezení věku a váhy, kteří rádi tančí. Info pro začátečnice na tayen@post.cz. Lektorka Eva Hüblová. 
Výuka Angličtiny a Matematiky pro všechny věkové kategorie, dle individuálních potřeb
Vždy ve čtvrtek, čas  a cena upřesněny na informační schůzce (dle počtu přihlášených), 30 hodin/šk. rok. Vyučovací hodina 45min. Lektorka Mgr. Olga Sýkorová. Info na osykorka@seznam.cz. 
Informace:
o    Vzhledem k tomu, že naším záměrem je hlavně výpomoc rodičům, platí u všech kroužků, že děti ze ZŠ Ústecká vyzvedne (v případě Vašeho zájmu) lektorka kroužku ze školní družiny.
o    Platba za kroužek je možná i pololetně.
o    V rámci poskytování rovných příležitostí všem je možné, na základě předložení potvrzení OSPOD či ÚP, poskytnout slevu i dětem z rodin v sociálně znevýhodněné situaci
Kroužky pro děti budou fungovat pouze v případě, že se jich bude účastnit min. 8 dětí (vyjma AJ)

INFORMAČNÍ SCHŮZKY:

Úvodní hodina – vstup zdarma
9. 9. 15:30 Keramika / Šikovné ručičky
12. 9. 15:30 Výuka Angličtiny a Matematiky pro všechny věkové kategorie dle indiv.potřeb

Pro další informace můžete volat na tel. č. 724 986 435, 773 601 427, nebo je najdete na našich webových stránkách www.mcrosa-radce.webnode.cz , také piště na rcrosact@seznam.cz

KAMPAŇ ZACHOVEJTE MATEŘSKÁ A RODINNÁ CENTRA

Vážení přátelé,
v letošním roce došlo k vyhrocení situace s financováním pro-rodinných aktivit z národního dotačního titulu Rodina pod MPSV. Kvůli nepodpoření projektů musela některá centra zavřít, další utlumovat svou činnost. Je známým faktem, že preventivní opatření jsou vždy levnější, než následná péče! Mateřská a rodinná centra figurují v mnoha dokumentech a studiích, jako nedílná součást systému péče o rodinu a to jako primární prevence! Bohužel nic z toho nevede k tomu, aby se zohlednila naše činnost i finančně. Dle  informací MPSV nebyly finance na tuto oblast navyšovány od roku 2013. Vzhledem k vývoji minimálních mezd a inflace došlo k poměrnému snížení podpory této oblasti o jednu třetinu. Dochází tedy k nezvratným změnám, kdy se dlouhodobě budovaná síť služeb primární prevence začíná rozpadat, místo toho, aby byla stabilní a mohla se naopak více zahušťovat a plnit tak svou funkci.
Proto jsme se rozhodli vykopnout pomyslný míč a spustit KAMPAŇ ZA ZACHOVÁNÍ MATEŘSKÝCH A RODINNÝCH CENTER. Ta si bere za cíl zviditelnit mateřská a rodinná centra napříč ČR. Rozdmýchat společenskou diskuzi o naší potřebnosti. Žádáme, aby byl zohledněn a dorovnán propad finančních prostředků vůči nárustu mezd a inflace od roku 2013. Žádáme také koncepční ukotvení problematiky ve vztahu k financování služeb primární prevence, která by zohledňovala nejen zachování služeb, ale také jejich postupný rozvoj.
V rámci kampaně jsme oslovovali poslance, spouštíme facebookovou stránku ZACHOVEJTECENTRA a e-petici. 
SPOLEČNĚ S OSTATNÍMI CENTRY CHCEME UKÁZAT SÍLU RODIN - chceme ukázat, že si ceníme služby a práce lidí v centrech a jejich místa ve společnosti.
Chceme vás poprosit o PODPIS  pod tuto petici a její šíření a sdílení mezi kolegy, centra i přátelé.
V případě, že nás chcete podpořit ještě víc, můžete nám zaslat příspěvek na transparentní účet, ze kterého budeme hradit náklady kampaně. Děkujeme za jakoukoli částku. Transparentní účet číslo: 2301642196 / 2010 Odkaz na účet zde.
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat - email: zachovejtecentra@kruceksvitavy.cz
 
S přáním krásných dnů, za tým Krůčku MgA. Marie Blažková MC Krůček Svitavy / +420 605 163 883