Od kroku k pokroku! - příměstský tábor muzea                 
Městské muzeum Česká Třebová uspořádalo po úspěšných táborech v předchozích dvou letech i letos příměstský tábor, tentokrát pod názvem Od kroku k pokroku!
Druhý červencový týden čekal děti program zaměřený na cestování různými epochami našich dějin, které jsme započali v době dávno minulé, v pravěku, a dostali se až do století páry a období secese. Cestovali jsme do okolních měst jak skutečně vlakem či autobusem, tak i pomyslně do dávné historie. Navštívili jsme různé kulturní instituce, především muzea, kde byl pro děti připravený program. Děti plnily úkoly ve skupinách a odměnou jim byly zlaťáky a stříbrňáky. Na konci každého dne dostaly korálek v určité barvě, která symbolizovala konkrétní dobu, a vytvářely si tak postupně jednoduchý náhrdelník.
První den jsme strávili v České Třebové. Na začátku tábora nás čekalo seznámení a poté zdobení textilního pouzdra, suvenýru na památku. Odpoledne jsme zamířili do Pravěké osady Křivolík, experimentálního archeologického centra, kde jsme se dozvěděli, jak žili lidé v pravěku, čím se zabývali a co uměli vyrobit. Druhý den nás zavedl do Moravské Třebové, za mumií egyptské princezny Hereret a ocitli jsme se tak ve starověku. Alchymista na zámku nás zasvětil do výroby čarovných směsí a děti si namíchaly svou léčivou směs. Další den nás čekal středověk a cesta do Brandýsa nad Orlicí. Po vystoupání na zříceninu hradu nás archeolog seznámil s místními nálezy. Po obědě jsme postoupili o několik let napřed a poznali významnou osobnost našich dějin, J. A. Komenského, který v Brandýse sepsal dílo Labyrint světa a ráj srdce. A proto jsme také navštívili místní labyrint stromový, kterým jsme procházeli a bloudili cestami uvnitř. Čtvrtek patřil Litomyšli, kde jsme na zámku objevovali krásu renesance a sgrafitové výzdoby. Čekala nás také výtvarná dílna na arkádách zámku. Poslední den jsme strávili v Ústí nad Orlicí, kde na nás dýchla krása secesní vily a my zakončili svoje putování. Děvčata si ozdobila jako správné dámy klobouček a chlapci vyrobili vitráže.
Páteční odpoledne patřilo slavnostnímu zakončení tábora, na které byli pozváni rodiče dětí, a dorazili mnohdy i sourozenci a babičky. V badatelně muzea jsme předvedli výběr fotografií z jednotlivých dní, které jsme doprovodili komentářem k náplni programu. Vyhodnotili jsme celotýdenní snažení družstev, děti si nakoupily za nasbírané mince sladké odměny a ve velmi příjemné atmosféře dostaly na úplný závěr pamětní listy.
Letošní tábor byl zase jiný a opět úspěšný. Sešla se skvělá parta dětí, které výborně spolupracovaly a které program bavil. Děti prožily pestrý týden, kdy cestovaly a ledacos zajímavého se dozvěděly, a budou mít jistě na co vzpomínat. Na muzejní náhrdelník možná přibudou další přívěsky coby zážitky z prázdnin, ale barevné korálky budou připomínat tábor náš.
Za Městské muzeum Česká Třebová Radka Urbánková, Veronika Bílek Fadrná