Pozůstatky hospody „U Mařenky“ v Moravské ulici          


Nedávno prováděné výkopy  v Brožíkově ulici, realizované zde v rámci rekonstrukce  vodovodního řadu, odkryly  v její dolní části drobné pozůstatky někdejší zástavby. Jedná se o výkopy, které vznikly v sousedství boční stěny samoobsluhy potravin Hruška. Ve vytěžené zemině bylo možné spatřit úlomky střešní krytiny, dvoubarevné domovní dlažby a dokonce i zcela zachovalé fragmenty venkovní omítky .Nescházel ani střep hliněného hrnce. Přímo v zemi, v profilu výkopu, byla viditelná řada  pozůstatků  cihel a někdejší, již zasypaná kanalizace.
Na  tomto místě do poloviny sedmdesátých let 20. století stávala rohová budova hostince čp. 678. Nejstarší zmínka o hostinci pochází z roku 1901, kdy zde působil Josef Matoušek. Z dalších provozovatelů můžeme jmenovat Františka Voltera, Františka Danihelku,  Václava Krásu, Antonína Měšťánka a další. Posledními hostinskými zde byli manželé Adolf a Marie Hamplovi. Hostinec vedla paní Marie Hamplová. Podle jejího jména se hostinci říkalo „U Mařenky“.
Jediným němým pamětníkem starých časů, který pamatuje zmíněný hostinec, je vzrostlá lípa, nacházející se vedle samoobsluhy. Ta se nalézala již ve dvorku původního objektu.
Martin Šebela