Oznámení o vyhlášení výběrového řízení                             
 
Eko Bi s. r. o, Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová,
zastoupená jednatelem společnosti – panem Zdeňkem Řehákem
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
 
Vedoucí střediska krytého plaveckého bazénu
 
Požadavky na uchazeče:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
b) způsobilost k právním úkonům
c) bezúhonnost
 
Další požadavky:
Požadované vzdělání:
-          středoškolské s maturitní zkouškou
-          vysokoškolské - výhodou
 
Požadované znalosti:
-          znalost práce na PC, MS Office, Word, Excel
-          řidičské oprávnění skupiny „B“
-          zkouška odborné způsobilosti – plavčík/záchranář - výhodou
           
Další dovednosti a schopnosti:
Zkušenost s vedením kolektivu, velmi dobré komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, odpovědnost, časové flexibilita, rozhodnost
Náplň pracovního místa:
Vedení krytého plaveckého bazénu
Místo výkonu práce: Česká Třebová
Trvání pracovního poměru: pracovní poměr na dobu neurčitou
Mzda:  odpovídající mzdové ohodnocení
 
Předpokládaný datum nástupu:  01. 09. 2019
 
Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné pracovní místo k přihlášce:
-          Profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání a současné pracovní zařazení
-          Ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních,
            doklad o zkoušce odborné způsobilosti
-          Výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce
 
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 12. 08. 2019 do 13,00 hodin na adresu:
Eko Bi s. r. o. Semanínská 2050 560 02 Česká Třebová
 
Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – Vedoucí krytého plaveckého bazénu“.
Výběrové řízení se bude konat dne 14. 08. 2019 od 13,00 hodin v sídle společnosti
Eko Bi s. r. o, Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová.Uchazeči obdrží pozvánky s časovým harmonogramem výběrového řízení (v profesním životopise je nutné uvést telefonický a emailový kontakt).
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
V České Třebové dne: 30. 07. 2019
 
Valachová Iva, Personalista společnosti tel: 731 449 801   email: iva.valachova@ekobi.cz