Zvon svatý Pavel  byl v Kozlově vysvěcen před 15 lety

První sláva byla již v roce 2003, kdy byla dne 6. července po opravě kozlovská kaplička P. Marie Zbraslavské vysvěcena. O rok později, 4. července 2004 se konalo slavnostní vysvěcení nového zvonu svatý Pavel.

Před patnáctou  hodinou odpolední  se kolem kozlovské kapličky shromáždilo na dvě stovky lidí. Všechny přítomné přivítal v Kozlově  na slavnostní mši při vysvěcení nového zvonu Otec Miloš. Zvon svatý Pavel, který byl vystaven před kapličkou, byl pořízen pomocí sbírky vyhlášené zastupitelstvem města Česká Třebová. Slavnost byla tedy také poděkováním všem, kteří do této sbírky přispěli. Českotřebovská farnost slavnost připravila společně s Osadním výborem v Kozlově vzorně, Vzhledem k velkému počtu přítomných byl prostor v okolí kapličky dobře ozvučen, takže bylo dobře slyšet jak varhany, tak mluvené slovo. Proti loňskému vysvěcení kapličky to bylo podstatně lepší a tedy chváleno. Během slavnosti  jsme byli svědky několika koncertních vystoupení na kytaru a flétnu, která byla odměněna potleskem.

Nový zvon byl pojmenován  "svatý Pavel" a nahrazuje jiný zvon, který byl kdysi v kozlovské kapličce a byl během II. světové války zrekvírován a nenašel se. Otec Miloš na slavnostní mši připomněl funkci zvonu v dřívější době, kdy zvon ohlašoval bohoslužbu,, úmrtí, blížící se bouři a nebo také sváteční den. I dnes, kdy požíváme všechno jinak, pro komunikaci máme mobilní telefony nebo sirény, má i dnes zvon svůj význam. "Dříve, když lidé pracovali např. na poli a slyšeli zvon, tak se na chvíli zastavili a začali modlit". Dnes, až bude opět zvonit zvon i na kozlovské kapličce  stejně jako jinde, může mít podobnou funkci. Práce nás může dnes snadno pohltit a  proto i dnes může mít zvon svůj význam. až zazvoní, tak se třeba nebudete modlit, ale je to výzva zastavit se na chvíli a pojmenovat to co prožíváte....", řekl Otec Miloš.

Zvonům dáváme jména.  Ne náhodou.  Protože zvon má hlas a ten může vydávat jen někdo živý. Proto také uvnitř zvonu je "srdce". Kozlovský zvon dostal jméno Svatý Pavel, které je na zvonu vyznačeno v reliéfu.  Není to jméno některého ze sponzorů, ale pochází od apoštola Pavla, který přinesl poselství do měst, kde Krista neznali.

Potom byl zvon slavnostně poklepán, aby přítomní mohli slyšet jeho pronikavý zvuk.  Mezi těmi, kterým byl poklep svěřen, byli zástupci Osadního výboru v Kozlově, sponzorů a za představitele města provedl slavnostní poklep vedoucí odboru rozvoje města a investic Ing. K. Švercl. Škoda, že na početně navštívené slavnosti nebyl tehdy ani jediný z 27 zastupitelů města. Po sv. přijímání pak dostali možnost poklepat na nový zvon další zájemci z přítomné veřejnosti. Členové osadního výboru z Kozlova pak nabízeli připravené pouťové koláče a krásné perníčky s motivem zvonu a nápisem Kozlov 2004 sv. Pavel. Slavnost v Kozlově byla spojena s pěknou procházkou do Kozlova za krásného "turistického " počasí.

Sv. Pavel zvoní třikrát denně

Instalace zvonu do kaple Panny Marie Zbraslavské  v Kozlově proběhla 16.7. 2004 (v úterý tomu bude 15 let).
Obyvatelé a návštěvníci Kozlova mohou každý den i do dneška slyšet vyzvánění zvonu z kaple P. Marie Zbraslavské.  Po jeho vysvěcení byla 16. 7. byla provedena montáž zvonu na elektrický pohon do věže kaple firmou R. Bouchal z Brodku u Přerova. Zařízení pro obsluhu zvonu je programovatelné a umožňuje dokonce různý denní režim zvonění. Automatické spínání zajišťují hodiny řízené rádiovým signálem.Ten je nyní nastaven tak, že každý den zní Kozlovem zvonění nového zvonu ráno v 6:00 hod, v poledne ve 12:00 hod. a navečer v 18:00 hod. Každé zvonění trvá 3 minuty.
Bronzový zvon "Sv. Pavel"o váze 20,5 kg s nápisy "A. D. Kozlov 2004" a "Sv. Pavel" ulila Zvonařská dílna Tomášková - Dytrychová, s. r. o., Brodek u Přerova v červnu 2004. -mm-