ČESKOTŘEBOVSKÉ  KALENDÁRIUM  SRPEN  2019 
Hasič Jaroslav Dědourek by oslavil v srpnu 95. narozeniny

Narodil se 14. srpna 1924. Do sedmdesátých let 19. století žil v České Třebové, bydlel na Skalce v čp. 659 naproti dnešní prodejně Konzumu, v sedmdesátých letech si postavil  domek v Rybníku na pozemcích rodiny, komunisté tehdy hrozili jejich vyvlastněním. Pracoval v železničních Dílnách a jeho cesta z práce velmi často směřovala do hasičské zbrojnice. K hasičské technice se dostal již v mladém věku, velmi to zajímala technika se kterou hasiči pracovali . Postupně se vypracoval od strojníka a velitele družstva až na funkci velitele hasičského sboru. Funkci přebíral od legendárního Václava Mokrého  v r. 1960 a předával v roce 1967 Pavlu Bartasovi. 

Odpovědnost za práci českotřebovských hasičů měl tedy po dobu  8 let.  Do českotřebovského hasičského sboru našel cestu i jeho bratr Miroslav Dědourek, který jako učitel (češtinář) měl na starosti především osvětovou práci a archiv. Velmi se angažoval např. na zřízení zdejšího detašovaného pracoviště profesionální  požární jednotky v sedmdesátých letech. Bohužel zemřel předčasně v r. 1987 v 66 letech. 

Až do pozdního věku využíval Jaroslav Dědourek svou stále velmi dobrou paměť podpořenou pečlivě uspořádanými zápisky a výstřižky z dobového tisku. 

Zabýval se i dalšími tématy, zejména obdobím II. světové války, ale také otázkou první motorizace města během I. republiky, otázkou pohřbů a hřbitovů, velkých požárů apod. Hasičská problematika však vždy byla a je zcela jasně prioritní.... Pomáhal např. sestavit almanach ke 125 výročí založení českotřebovského hasičského sboru, byl nejstarším pamětníkem. 

Byl především praktik, technik, velmi dobře se vyznal v používané technice a dovedl ocenit každé zlepšení a novou výbavu jednotek a každou změnu motorizace jednotek. Nejvíce však záviděl nové možnosti v komunikačních prostředcích a možnosti rychlého svolávání.  "Když jsem začínal, tak bylo ještě svolávání hasičů zajištěno pomocí trubačů. Velký pokrok přinesla po válce možnost vybudování zvonkového telefonu , který sestavil p. Merta z materiálu získaného po likvidaci parnické továrny zaměřené za války na spojovací techniku". Dnes už je však všechno zcela jinak," říkal s určitou závodí Jaroslav Dědourek.

Hodně vzpomínek měl  na dobu války, kterou prožil i jako velitel:  "Byla to nebezpečná doba a jsem velmi rád, že se na akcích, které jsem řídil, nikomu nic nestalo. Zasahovali jsme přitom často přímo v kolejišti železniční stanice, kde byly nejen obyčejné, ale i dobře hlídané vlaky s výstrojí, zbraněmi a municí. Stačilo někdy málo a mohla být tragédie, např. u často popisované situace, kdy ve stanici hrozilo odpálení "muničního vlaku" (byl to ve skutečnosti vlak s dokumenty, opatřený tak, aby se při výbuchu náloží zničily). Zastřelení velitele lékařem lazaretního vlaku jsem byl očitým svědkem. Stříkačku a hadice jsme zde ponechali a rychle upalovali autem do zbrojnice," řikal Jaroslav Dědourek při vzpomínání na nejsilnější zážitky z té doby.

V posledních letech již jej trápilo jeho chatrné zdraví, proto se od vzorně vedeného hospodářství zase vrátil k papírům a svým zápiskům, které dával přehledně dohromady.  A tak na jeho působení   u hasičů zůstaly tak alespoň uspořádané písemné vzpomínky.  Jaroslav Dědourek nebyl velký  svou postavou, ale svou prací, nezištně a vzorně provedenou ve prospěch veřejnosti. Jaroslav Dědourek zemřel v prosinci 2015 ve věku 91 let.

Milan Mikolecký

 

90 let od úmrtí Františka BUŘÍVALA (1.10. 1868 – 8.8. 1929), odborového předáka a politika
Narodil se v České Třebové. Původně pracoval v obchodě (absolvent obchodní školy). Protože zde byl nespokojen, vstoupil v roce 1890 do služeb bývalých rakouských státních drah. Začínal v Mostě jako zapisovač vozů. Po složení telegrafních a dopravních zkoušek jej přeložili do Veselí nad Lužnicí, kde vykonával funkci staničního dozorce a později v Chotyčanech staničního mistra. Když došlo k otevření místní dráhy Německý Brod – Žďár, byl povýšen na správce stanice ve Žďáru. Potom byl ještě staničním mistrem na Smíchově, kancelistou pražského ředitelství a opět staničním mistrem v Nuslích. Do výslužby odešel 1. ledna 1902, aby se mohl plně věnovat tehdejší Zemské jednotě zřízenců drah. . Od 1. dubna stejného roku zde působil  ve funkci tajemníka. V letech 1907 až 1918 byl poslancem rakouské říšské rady. Mimo jiné inicioval obranný boj českých železničních zaměstnanců proti Vídni, známý pod jménem „pasivní resistence“. Za první světové války se zúčastnil domácího odboje. Když se vše prozradilo, byl zatčen a odsouzen k pěti letům těžkého žaláře. Trest si odpykával v pevnosti ve Staré Gradišce ve Slavonii. Po vzniku samostatného Československého státu (1918) působil jako poslanec Národního shromáždění, v letech 1920 až 1925 byl místopředsedou poslanecké sněmovny. Vždy kandidoval za stranu národně sociální, kterou také v roce 1897 spoluzakládal. Zemřel v nemocnici v Novém Bohumíně (okres Karviná), když před tím se léčil v lázních Darkově. Pochován je v urnovém háji na českotřebovském hřbitově.
 
110 let od narození Viléma KYRALA (16.8. 1909 – 26.9. 1961),
hudebního skladatele, pedagoga a dirigenta významných orchestrů
Narodil se na Parníku u České Třebové v rodině malého živnostníka. Právě tento důvod mu v pozdějších letech dělal problémy, dokonce musel předčasně z armády …Hudební základy ve hře na housle získal u otce, venkovského kapelníka, hře na klavír se učil u Valerie Seidlové. Později se ještě vzdělával na hudební škole v Pardubicích (1924 až 1928) a na pražské konzervatoři (1928 až 1931), kde navštěvoval varhanní, kompoziční i dirigentské oddělení a také třídu houslí prof. Rudolfa Reissiga. V roce 1938 ještě vykonal státní zkoušky z dirigování orchestru a sborového zpěvu. Načerpané zkušenosti předával jako učitel hudební výchovy na reálném gymnáziu v České Třebové, byl i městským kapelníkem, dirigentem Orchestrálního sdružení Smetana a sbormistrem českotřebovského pěveckého spolku Bendl. Po ukončení druhé světové války odešel do Prahy. Byl zde postupně referentem kulturního oddělení ÚRO, kapelníkem pražské posádky a od roku 1953 redaktorem zábavné hudby a dirigentem orchestru Československého rozhlasu Později odešel do Kraslic, kde odborně instruoval velký dechový orchestr, složený z učňů závodu AMATI. Zanedbatelná není ani jeho činnost skladatelská. Napsal řadu estrádních a tanečních skladeb pro dechový orchestr. Prvního úspěchu dosáhl v roce 1936 polkou, která po deseti letech dostala název Brigádnická. K ní postupem času přibyly další známé skladby. Připomeňme si alespoň pochod Strahov 1948, mazurku Pro Mařenku, valčík Pohádka jara a také suitu Z rodného kraje, která má tři části : U Třebovských stěn, V březině a Na břehu Orlice.  Dnes nám jméno Viléma Kyrala v České Třebové připomíná jedna z parnických ulic a také pamětní deska na domě, kde prožil velkou část života.
 
30 let od úmrtí Marie SKÁLOVÉ (29.10. 1908 – 6.8. 1989),
známé českotřebovské sokolky a učitelky rytmiky na hudebních školách
Narodila se v nejstarší českotřebovské čtvrti U Kostelíčka. Pocházela z osmi dětí povozníka Jana Skály. Když otec po úrazu předčasně zemřel, odpovědnost za živnost a malé hospodářství převzala matka. A pomáhat musely i všechny děti včetně Marie. V čase volna, kdy ostatní po těžké práci odpočívali, chodila Marie do tělocvičny Na Skále. Brzy vynikala v nářaďovém tělocviku i na lehkoatletických závodech. Dostala se dokonce do reprezentačního výběru Československé obce sokolské. Toto družstvo s úspěchem hájilo barvy ČSR doma i v zahraničí. V roce 1938 byla Marie v družstvu žen, které v Mezinárodním tělocvičném závodě v rámci X. všesokolského sletu v Praze zvítězilo. Ženy vítězného družstva obdržely zlaté medaile mistryň světa. Později jako cvičitelka předávala svoje zkušenosti dalším generacím. Po válce byla učitelkou rytmiky na hudebních školách v České Třebové a v Lanškrouně. Když s tímto povoláním skončila, nastoupila do n.p. Perla v České Třebové – Parníku (oddělení adjustace), kde pracovala až do odchodu do důchodu. I zde, jako členka krajského výboru Dobrovolné sportovní organizace Jiskra , organizovala sportovní zájmovou činnost. Dokud ji zdravotní stav dovoloval, vedla také dětský taneční kroužek při tehdejším Občanském výboru U Kostelíčka. K nácviku národních a lidových tanců jim sloužila stodola rodné chalupy v ulici Na Kopečku. S tanečním kroužkem pravidelně vystupovala při různých akcích ve městě a okolí. Poslední roky žila u dcery Evy. Mezi svými nejbližšími také zemřela. Pochována je v rodinném hrobě na českotřebovském hřbitově. 
Jan Skalický