Českotřebovský deník 216/2019 (2/8) 
Velké poděkování za 11. Výtvarnou Svinnou 

Už úžasný plakát zpodobňující paní doktorku Kesselgruberovou v rouše renesančním za přispění velkého Leonarda, aniž by ten o tom věděl, napovídal, že půjde o akci milou a pohodovou. Sluníčko, krásná příroda, skvělé publikum napříč generacemi, zajímavá díla výtvarníků, kdy v příštím ročníku by bylo určitě namístě, aby se publiku představili. Zajímají nás. Z hudebního programu jsme stihli  jam session skvělé litomyšlské kapely Lucky Joke s rockerkami Hankou Kosnovskou a Veronikou Hložkovou..Úžasné výjimečné hlasy s citem i pro jazz a blues. Jsou již dnes známé a jistě mají před sebou další významné úspěchy. A na závěr ztišení s krásnými písněmi legendárního Luboše Pospíšila a za doprovodu Páji Táboříkové.
Chci poděkovat paní Kesselgruberové, Alici Formánkové, Maxmiliánkám, hudebníkům, výtvarníkům, všem pomáhajícím občanům Svinné a dalším organizátorům, zejména panu Ladislavu Krmelovi. To, že ta akce byla vydařená a milá, dokládá i účast dětí  včetně batolat a kojenců a mladých rodin. Akci navštívila i řada psích kamarádů. Děti i ty němé tváře byly navýsost spokojeny a to je nejlepší vizítka celé akce. Vždyť děti a zvířata nedokážou nic předstírat.Takže díky a příští rok ve Svinné nashledanou.    Hana Fialová
 
Ke 170. výročí provozu železnice z Brna do České Třebové vyšla nová kniha

V rámci 170. výročí železniční trati z Brna do České Třebové vyšla publikace Železniční trať Brno – Česká Třebová na starých pohlednicích. Knihu pokřtili zástupci kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a kolektiv autorů knihy. V Městském muzeu a galerii ve Svitavách se navíc do 22. září koná výstava věnovaná historii trati.
„Toto výročí je pro nás velmi významné, proto jsme iniciovali vznik publikace. Česká Třebová je druhým nejdůležitějším dopravním uzlem v Pardubickém kraji a trať z Brna do České Třebové ji k tomu výrazně dopomohla. V roce 1845 vznikla Olomoucko-pražská dráha a na tu navázala tato spojovací trať, která zkrátila cestu z Vídně do Prahy. A protože tato dráha je velmi zajímavá a v minulosti nebyla tolik zmiňována v různých dokumentech a byla ve stínu té z Olomouce do Prahy, chtěli jsme letošní 170. výročí připomenout i vydáním publikace,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Na křtu nemohli chybět autoři knihy. „Děkuji kolegům za spolupráci na naší kolektivní knize. Jsem moc rád, že se podařilo dohledat velké množství fotografií z archivních i soukromých sbírek, z nichž mnohé byly zveřejněny poprvé,“ uvedl jeden z autorů publikace Karel Černý.
Kniha, která je věnovaná významné dráze z jihomoravské metropole kolem řeky Svitavy přes Moravský kras do České Třebové, obsahuje historické pohlednice, fotografie a plánky drážních staveb. Autoři chtěli vzpomenout na mistrovství projektantů, techniků a dělníků, kteří v polovině 19. století trať vybudovali a uvedli do provozu.
„Trať je atraktivní díky tomu, že protíná Drahanskou vrchovinu a na její trase bylo v minulosti jedenáct tunelů, z nichž některé už byly sneseny, a především vede údolím řeky Svitavy, které je malebné. Dle mého názoru patří mezi ty nejhezčí železniční koridory, proto jsme se dohodli s Jihomoravským krajem na vzniku publikace. Vyčlenili jsme částku necelých 500 tisíc korun,“ doplnil hejtman Martin Netolický.
Historii přibližuje i výstava s fotografiemi a texty, které jsou doplněny řadou trojrozměrných předmětů, cedulí, dokumentů a modelů parních lokomotiv. Návštěvníci uvidí budování trati, její vývoj a provoz parních, motorových i elektrických lokomotiv. Součástí jsou desítky modelů vláčků, herny a několik funkčních kolejišť. Na své si přijdou nejen fanoušci železnice, ale i rodiny s dětmi.
Autorem výstavy je Pavel Stejskal z České Třebové. Část exponátů mapující nádražní budovy na trati zapůjčil do Svitav Národní památkový ústav v Ostravě.
 
Obdržel jsem informaci s razítkem " MĚSTO" Česká Třebová
Informace je dobrá, leč chybí zásadní informace:  Kde je určené místo pro parkování pro tyto dotčené občany? Jsem osoba ZTP Vozidlo je pro mne důležité. Parkování mám zajištěné ve své garáži, nebo na svém pozemku, na rozdíl od mnohých vlastníků vozidel. tzv REZIDENTŮ. Pro řidiče s povolením parkování je parkování zajištěno.  Občané kteří se o parkování vozidla postarali sami, jsou zřejmě potrestáni, a PARKOVACÍ MÍSTO PRO NĚ VYHRAZENO NENÍ ? !!!  Poslal bych informaci konkrétně autorovi, leč nenašel zřejmě tolik odvahy aby se podepsal.  Proto tedy prosím svoje " MĚSTO",  jak se autor podepsal, o upřesnění informace. Nebo o sdělení starej se jak umíš  Děkuji a případné vysvětlení.  Přeji svému "MĚSTU"  příjemný a úspěšný den. Leoš Marek 
Co k tomu dodat? Napsané stanovisko se mi ale  zdá příliš přísné a spojuje dvě věci  do jedné.

1) Rezidenti, kterým Město (tedy příslušný odbor dopravy) vydalo povolení k parkováni (v zóně zákazu stání) v ulici Slovanské, kudy nyní budou jezdit všechna vozidla z průtahu města, získali náhradní (horší) možnost zaparkovat ve vzdálenějším  prostoru, kde by jinak dlouhodobě parkovat nesměli. Není ani jisté, zda se tam všichni vejdou.
2) Majitelé garáží na uzavřené trase během rekonstrukce nemohou z garáží vyjíždět nebo do nich vjíždět. Mohou parkovat kdekoliv, kde neporušují předpisy (nejde o omezující zónu se zákazem stání) Těžko si představit, že vedení města na sebe vezme povinnost zajišťovat parkovací místo pro každého. Taková povinnost neexistuje. Takových případů bude více, viz na letošek chystaná rekonstrukce ulice Dukelské, loňská uzavírka Felixovy ulice apod.
3) Pro osoby s průkazem ZTP  by ovšem bylo správné možnost parkování vozidla, bez kterého se takto postižený občan neobejde, zajistit v blízkém okolí, pokud je to možné.  Domnívám se, že taková místa jsou. Nejbližší místo vyhrazené pro parkování  ZTP je nyní (v rozumné vzdálenosti k uzavřenému úseku) na Starém náměstí a další na okraji parkoviště obytného souboru Moravská ulice, obě místa jsou prakticky trvale prázdná. Dále je ještě blíž pro parkování k dispozici plocha před prodejnou Hruška, kam se vejde jistě 12 vozidel, nyní je po ukončení výkopových prací pro veřejné osvětlení vyčištěna a je prázdná.  Zde také bylo  parkovací místo pro osoby ZTP vyhrazeno, nyní při pracích byly značky odstraněny, ale měly by se tam vrátit. Obdobně bude jistě možné parkovat i na zaslepené ulici od sídliště Křib, která bude bez provozu. To by mohlo vyřešit dočasné zrušení zákazu stání, bude-li třeba.  Jde o plochy vně omezující zóny a tedy přístupnou všem motoristům. Bylo by správné pohlídat, aby se tyto plochy k parkování nestaly staveništěm. Mají totiž sloužit pro občany a uzavírka Moravské ulice by na tom neměla nic změnit. Investor (ŘSD), který dopravní omezení objednal nebo zhotovitel (Eurovia)  sami o sobě jistě nebudou zjišťovat, kdo je držitelem povolení ZTP a dělat nějaká opatření. To může na požádání zajistit odbor dopravy MěÚ, obávám se však, že na to už teď bude pozdě.  (mm)