Českotřebovský deník 225/2019 (11/8)
Dovolená v redakci

Nic se nedá vydržet úplně bez přestávky, proto tímto oznamuji že od pondělí 12.8. do 18.8. bude další denní zpravodajství na tomto webu chybět.  Podobně  také všechny příspěvky došlé do zářijového vydání Českotřebovského zpravodaje budou  zapracovány, potvrzeny apod. až po 18. srpnu a musím odříct všechny schůzky a návštěvy v  uvedeném časovém intervalu. Jsem přesvědčen, že po 18. srpnu všechno doženeme.  
 
Na přípravě protihlukových opatření  v České Třebové se pokročilo

V týdnu navštívila Českou Třebovou  pracovní skupina projektantů a předvedla  první verze vizualizací  protihlukových stěn. Mají mít výšku 3 metry nad úrovní komunikace a jsou  např. lokalizovány  v ulici Slovanské nebo v Tykačově ulici. Skutečná podoba těchto stěn musí být ovšem ještě projednána a připomínkována městským architektem.  Město  ještě bude o návrhu a požadavcích občanů jednat na  Hygienické stanici, zejména je ve hře možnost nestavět protihlukové stěny s délkou 90 metrů ve Slovanské ulici, kde  je překrečena úroveň hluku ve třech  nemovitostech.  Další možností by byla instalace protihlukových individuálních opatření, tedy stavebních úprav  "problémových" domů, pokud by s tím ovšem jejich majitelé projevili souhlas (a stvrdili to ověřeným podpisem). Součástí úprav domu nejsou jen nová odolnější okna, ale také nový systém ventilace. Půjde tedy o větší zásah do domu.  Takové opatření by také musela doporučit Hygiena. O takovou možnost projevili předběžně zájem také občané v Tykačově ulici, ale pro velký počet nemovitostí, s vypočteným nadlimitním hlukem je zde takové opatření nereálné a neekonomické. V Tykačově ulici byl také proveden výpočet vlivu třímetrové protihlukové stěny na oslunění (Osvětlení) bytových místností v přízemí. Projektanti  na výpočtu dokázali, že se postavením protihlukové stěny na druhé straně komunikace oslunění nezhorší. 
Projektanti nyní ještě řeší připomínky občanů v určitých bodech na ulici Sadové a při křížení s ulicí Litomyšlskou.  Zde bude rekonstruován podjezd včetně zabezpečení proti hluku, zatím není návrh dokončen.  Na Parníku byly připomínky  občanů z Vil a z ulice Nerudovy na hluk způsobený brzděním vlaků před výjezdním návěstidlem. Zde protihlukové stěny  nebudou, není pro to v hlukové studii opodstatnění. Došlo ale k dohodě, pře přes celý Parník bude z obou stran kolejí vybudován dvoumetrový  neprůhledný (betonový, nebo i z jiného materiálu) plot, který by byl také vhodný pro tlumení hluku od podvozků brzdících vlaků. Stavba tohoto plotu bude již součástí projektu pro územní řízení.
 
Na rekonstrukci silnice I/14 v Moravské ulici se pracovalo i v sobotu

Ukazuje se, že opatření spojené s úplnou výlukou provozu na  části ul. Riegrovy a Moravské bylo opodstatněné. práce se podstatně urychlily, a provoz po trase objížďky je plynulý bez zdržení a narušování  semafory. Na Slovenské ulici byly vybudovány dva nové (údajně provizorní) přechody pro chodce nad poštou a na křižovatce Slovanská x Pražského. Je to správné řešení, od 1. září zde budou chodit děti do školy na Komenského a Nádražní ulici a potřebují mít svůj pohyb zajištěn. Lze uvažovat i o tom, aby tyto značené přechody zůstaly  trvale, Slovanskou ulicí jezdí autobusy a je poměrně frekventovaná. Lze předpokládat, že i zde bude od září nějaký dozor městské nebo státní policie.  Nové uspořádání dopravy způsobilo jinou frekvenci automobilové dopravy na světelné křižovatce, směr od Hýblovy ulice je nyní  vlastně jediným výjezdem z centra a bývá zde často dlouhá fronta vozidel.  Přestavení frekvence na semaforech je však nákladná záležitost, kterou zajišťuje specializovaná firma, za měsíc by se musela stejná částka (cca 20 tisíc korun) investovat zase znovu pro návrat k běžnému režimu. Proto je třeba mít před semafory trpělivost. 
Ulice Moravská získala po odstranění původního povrchu a obrubníků jiný charakter (viz foto).  Protože podložení komunikace bylo  na některých místech nestabilní, provádí se také jeho sanace, řeší se i spodní stavba. To umožní, aby po rekonstrukci byla nová silnice kvalitní.  Současně  se nyní realizována stavba nového osvětlení komunikace, 10. září, tedy za měsíc by mělo být všechno hotovo od světlené křižovatky až po Korado.  Na nový definitivní povrch si ovšem ještě počkáme do listopadu.
 

Boj o přístup k dálnici u Litomyšle bude třeba zintenzivnit 
Poslední prohlášení senátora a radního pro oblast dopravy Michala Kortyše z Litomyšle ukazují, že platí zásadní pořekadlo, že"košile je bližší než kabát". proto řeší především požadavky   vlastních lidí  k trase dálnice D35 a ostatní vnější přání z regionu  v podstatě odmítá..  Nelze od něho očekávat, že by se nějak angažoval pro obnovení exitu Litomyšl sever  ani v té podobě, aby umožnil připojení měst České Třebové a Ústí nad Orlicí a spojení  exitu na Litomyšl bylo zrušeno jako nadbytečné.  Poslední vyhlášení na webu města Litomyšl hovoří jasně.  Ve stejném duchu je i článek na idnes.cz. Exit Litomyšl sever je prostě vymazán z mapy.  Je třeba říci, že na tom máme spoluvinu, díky usnesení zastupitelstva města z roku  2014  navržené starostou Jaroslavem Zedníkem, ve kterém je práno, že si exit u Litomyšle nepřejeme. Tehdejší starosta Zedník byl iniciátorem usnesení, ale třeba řící, že získal  opravdu rozhodující podporu v zastupitelstvu, takže si může sypat popel na hlavu  i celá tehdejší rada města a její podporovatelé. Byla to opravdu hloupost, skočili jsme Litomyšlským na špek.  Moc mě to mrzí, byl jsem jediným zastupitelem, který toto nepodpořil a nepodařilo se mi ani v září 2014 prosadit evokaci tohoto usnesení, když bylo zřejmé, že bude pro budoucnost velmi škodlivé. Takže máme co jsme chtěli a díky laxností vedení města Ústí n.O. se nám nepodařilo udělat nějaký společný tlak na změnu. Je ovšem zajímavé, že v územním plánu Pardubického kraje, respektive v Aktualizaci č.2., se stále s exitem (a obchvatem Němčic) počítá a také hodnocení EIA, tedy vlivu dálnice na životní prostředí  je schváleno včetně tohoto exitu. 
Krátkozraká politika Litomyšle.
Spočívá v tom, že důsledkem toho opatření bude to, že veškerá doprava ve směru na dálnici, jistě větší než nyní, povede nadále kolem litomyšlského zámku a dalšími zatáčkami přes město Litomyšl. Nevím, jestli si tento důsledek v Litomyšli uvědomují a zda  jim stojí ta zatvrzelost v podobě zrušení exitu pro ČT a UO za to určitě nestojí. Na jaře došlo k dohodě o přípravě  náhradního napojení. Má být  ovšem krkolomné a nedůstojné, doprava osobních a dodávkových vozidel od České Třebové na dálnici má v tomto případě být vedena po obslužných (klikatých) komunikacích a ž k nejbližšímu povolenému exitu a ten by měl být v případě nemožnosti zřídit exit Litomyšl sever až hodně daleko. Toto má vyprojektovat do září SÚS Pardubického kraje a představit veřejnosti. Je třeba říci, že v Litomyšli nechtějí vlastně ani toto, viz prohlášení občanů z Kornice. 
Je nejvyšší čas bouchnout do stolu a být také slyšet.
V první řadě by to mělo být usnesení zastupitelstva města  žádající obnovení exitu Litomyšl sever. Bylo by ovšem dobré, kdyby se podařilo prosadit toto stejné také v zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí. Máme se o co opřít - o původní text memoranda, kterým se města na severu zřekla původně plánované dálnice a dovolila její vedení kolem Litomyšle, také o stanovisko českotřebovských podnikatelů a usnesení valné hromady Regionu Orlicko Třebovsko.  Dnes z těch ústupků pro města "na severu" zmíněných v memorandu z roku 2006 zbylo opravdu jen málo. Nyní je léto a vše zdánlivě spí. V září však má být připraveno náhradní řešení a začne diskuze o tom, zda je pro ŘSD akceptovatelné či nikoliv. A současně bude 16.9. další jednání zastupitelstva města....  (mm)
 
VESNICÍ ROKU PARDUBICKÉHO KRAJE JSOU LOZICE
Malá nenápadná obec z Chrudimska letos obsadila 1. místo v soutěži venkova "Vesnice roku Pardubického kraje 2019" a získala tak zlatou stuhu, která bude zdobit zdejší obecní vlajku. Slavnostní předání se konalo přesně o nedělním poledni. Starosta Jaroslav Novotný, který je představitelem obce přes 40 let, neskrýval dojetí. Není se čemu divit. Kritéria i následné hodnocení není žádná legrace. Skutečně obec musí prokázat všestrannou péči o rozvoj. Vítěz se pak může těšit z 1 milionu korun, který získá od vyhlašovatele soutěže, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj zastoupené tentokrát náměstkem Davidem Koppitzem. Pardubický kraj přidává z krajského rozpočtu 500 tisíc korun.
Další ocenění:

Oranžová stuha za spolupráci obce se zemědělským výrobcem - obec Vendolí
Zelená stuha za péči o veřejnou zeleň - obec Radiměř, Bílá stuha za práci s mládeží - městys Trhová Kamenice, Modrá druhá za společenský život - obec Koclířov.

Hledáme brigádníka, nejlépe důchodce, na údržbu zahrady u firmy SIGAS-CZ s.r.o.,
U Koupaliště 605, Česká Třebová. Bližší informace poskytneme na tel. 465 533 028.

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
se sídlem: Ústí nad Orlicí, Smetanova 838, PSČ 562 01
nabízí vzdělávání v akreditovaných kvalifikačních kurzech:

Kvalifikační kurz – SANITÁŘ - 180 hodin
Termín konání kurzu: 7. 10. – 6. 12. 2019
Cena kurzu: 7500,- Kč
Kvalifikační kurz – PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - 164 hodin
Termín konání kurzu: 18. 11. 2019 – 30. 1. 2020
Cena kurzu: 7500,- Kč
Přihlášky přijímáme poštou nebo elektronicky.
Adresa školy:  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Smetanova 838, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01
  Bližší informace a přihlášky naleznete na webových stránkách školy www.szsuo.cz