Českotřebovský deník 226/2019 (18/8)
Den Regionu Orlicko - Třebovsko bude 6. září - akce končí v Rybníku

Svazek obcí Orlicko – Třebovsko zve všechny své příznivce, přátele a cyklisty v pátek 6. září 2019 na každoroční cyklistický výlet regionem. Letošní rok startuje v Českých Libchavách a končí v obci Rybník.
Sraz účastníků je ve 13 hodin v Českých Libchavách u kostela před budovou bývalé fary. Den regionu zahájí starosta obce prohlídkou nového obecního úřadu a společenského centra v Českých Libchavách. Odtud cyklisté vyjedou do Ústí nad Orlicí.
K odpolednímu programu je možné se připojit cca ve 14.00 hod. v Ústí nad Orlicí u kostela Nanebevzetí Panny Marie. V novém parku u kostela starosta města a děkan římskokatolické farnosti seznámí účastníky s historií, revitalizací a významným oceněním parku a kaple zasvěcené sv. Janu Pavlu II. Revitalizace centra městské památkové zóny byla dokončena společným úsilím Města Ústí nad Orlicí a ústeckým děkanstvím za přispění Ministerstva kultury a Pardubického kraje a díky velké obětavosti občanů města a přispění dalších sponzorů a dárců.
Cyklojízda starostů členských obcí regionu bude pokračovat po cyklostezce do Semanína, kde se účastníci seznámí s nově restaurovanými kulturními památkami, a přes Třebovici do Rybníka.
Cyklojízda bude ukončena v 17 hodin v areálu na Srnově v obci Rybník. V cíli je pro účastníky připraven program s ukázkami výcviku psů, kapela Ponny Expres a občerstvení. Pojeďte s námi a připojte se k propagační jízdě regionem!
Srdečně zve Petr Hájek, předseda svazku a PhDr.Jana Staňková
 
KULTURNÍ CENTRUM PŘIPRAVUJE NA ŘÍJEN:

5.10. Balász Szabó - varhany,                                       12. 10. Schola cantus gregoriáni - varhany,
13.10. Taneční odpoledne,                                           16. 10. Írán - pohled do zákulisí - cestovatelská přednáška,
19.10. PPP 2019 - Malina Brothers a další,                  20. 10. Tudle nudle - pohádka,
24.10. D. předplatné - Saturnin - Divadlo na Jezerce
 
Novinky z třebovského šachového klubu

Šachy se zabydlují na gymnáziu 
Gymnázium v České Třebové je škola, ze které vzešlo mnoho nadějných šachistů. V minulosti se šachový tým gymnázia dvakrát umístil na medailových pozicích v konkurenci všech středních škol v republice, přičemž jednou se stal i mistrem ČR středoškolských týmu. To už ovšem je nějaký pátek. Jsme proto rádi, že současný ředitel gymnázia Mgr. Josef Menšík chce šachy maximálně podporovat. Domluvili jsme se, že na gymnáziu během září uspořádáme dvě akce, které si kladou za cíl přitáhnout pozornost studentů k šachu. 

První bude úvodní lekce, kdy se zájemci seznámí se základy šachové hry. Bude se jednat o dvě vyučovací hodiny, kde si studenti po seznámení se základy šachu i zahrají.  Druhou akcí bude simultánka s dlouhodobou českotřebovskou jedničkou Lukášem Hurtem. Studenti, kteří již základy umí, dostanou možnost zahrát si se silným hráčem. Co znamená simultánka? Naše českotřebovská jednička bude hrát proti svým soupeřům na 8 až 10 šachovnicích najednou.   Věříme, že obě akce přitáhnou studenty českotřebovského gymnázia k této královské hře.

Turnaj O pohár Maxe Švabinského

Jak jsme informovali v minulém čísle, 7. září se bude v Kozlově u České Třebové konat 1. ročník turnaje O pohár Maxe Švabinského. Přípravy na turnaj jsou již v plném proudu a hlásí se na nám první hráči – mezi nimi i dva mezinárodní velmistři z nedalekého okolí. Pokud vás šachy zajímají a chcete si zkusit, jaké je to hrát v šachovém turnaji, nebo se jen prostě podívat, jak taková akce probíhá, rádi vás uvidíme. 
 
Nefunkční věžní hodiny trápí Třebováky

Táhne se to, proto jsem se obrátil s dotazem i na faráře Miloše Kolovratníka, který je v tomto směru jistě nejkompetentnější osobou ve městě.  Jak jsem zjiostil, tak také on je vystaven opakovaným dotazům proč hodiny na věži kostela sv. Jakuba ještě nejdou. Situace byla již dříve řešena  na setkání ekonomické rady farnosti  Zprovoznění hodin na elektronický systém si vzal za své pan Filip Němeček s dalšími spolupracovníky. Práce je prováděna ve svém volném čase. Zatím nezbývá než ještě mít trpělivost,  problém se řeší a nikdo nemá zájem na tom, aby se současný stav prodlužoval. Příslib pana Němečka byl, že do konce měsíce října budou věžní hodiny zprovozněny.
 
SKITEAM ČESKÁ TŘEBOVÁ ZAHAJUJE PŘÍPRAVU

V závodní sezóně alpských disciplín začátkem roku 2019 dosáhli závodníci spolku nejlepších výsledků za několik posledních let, včetně své závodní činnosti v původním spolku SKI KLUBU Česká Třebová. K pokusu o obhajobu těchto výsledků, tak jako předešlé roky, zahajují tréninky, které se budou konat každou středu od září do poloviny října od 17,00 hod. v běžeckém areálu Na Horách, od poloviny října do konce dubna navíc v tělocvičně, s příchodem sněhu každou středu na Pekláku v České Třebové od 17,00 hod. a každou sobotu nebo neděli od 8,00 hod. ve SKI REGIONU Buková Hora - Třebovská sjezdovka. Díky pochopení majitelů SKI REGIONU Buková Hora máme možnost bezúplatného zapůjčení lyžařského svahu pro účel tréninku v tyčích a to jak slalomu, tak obřího slalomu. Přijďte mezi nás, máme zájem o všechny nové členy, především o děti ve věku 5 – 8 let za předpokladu alespoň částečné znalosti lyžování. Výsledky uplynulých sezón a další informace na www  stránkách skiteamct.cz.
 
Kraj vybuduje 77 parkovacích míst v litomyšlské nemocnici 

Nedostatek volných parkovacích míst trápí de facto všechny krajské nemocnice akutní péče. Zatímco v Pardubické nemocnici je projektována výstavba parkovacího domu, v Litomyšlské nemocnici plánuje kraj vybudovat parkovací místa v prostorách po bývalé čističce odpadních vod. Tímto by mohlo vzniknout 77 parkovacích míst. Dalším krokem pro zlepšení parkování v celé lokalitě je záměr města vybudovat před nemocničním areálem parkovací dům. Předpokládané náklady na vytvoření parkoviště činí 7,3 milionu korun bez DPH.
„Nedostatek volných parkovacích kapacit jak vně, tak uvnitř nemocničního areálu řešíme téměř ve všech našich nemocnicích. V případě Litomyšle plánuje město vybudování parkovacího domu na pozemku, který je ve spoluvlastnictví města a kraje. Tomu však musí předcházet rozšíření kapacity uvnitř nemocnice,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Nabízí se prostor po bývalé čističce odpadních vod, která byla zdemolována, území vzniklé po demolici bylo zavezeno zeminou a dále není využíváno. Vzniknout by mohlo 77 parkovacích míst včetně čtyř míst pro tělesně postižené. Předpokládané náklady stavby před soutěží jsou 7,3 milionu korun bez DPH. Město Litomyšl se zavázalo poskytnout nám 50 procent z celkové ceny, maximálně však čtyři miliony korun,“ uvedl hejtman Netolický.
Výběrové řízení na dodavatele stavby je znovu složeno ze dvou kritérií. „Stejně jako při rekonstrukcích silnic máme stanoveno také kritérium délky dokončení stavby od předání staveniště. To chceme učinit v průběhu října letošního roku. Termín pro podávání nabídek je stanoven do 29. srpna,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek, který je zodpovědný mimo jiné za oblast investic.
Podle radního Ladislava Valtra dokládá tato investice, že kraj má zájem o další zlepšení prostředí v Litomyšlské nemocnici. „V letošním roce se nám podařilo upravit budovu interny a přesunout do ní LDN z vily Klára, nyní pracujeme na dokončení druhé etapy rekonstrukce, která se týká podkrovních prostor a zázemí pro lékaře a zdravotnický personál. Dále plánujeme modernizaci monobloku, která by v příštích letech měla vyjít na přibližně 60 milionů korun,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
 
Léčebna v Jevíčku mění tvář

Opravené dřevěné lehárny, přeměna bývalého dětského pavilonu na pavilon plicní rehabilitace, oprava střechy stravovacího pavilonu a nyní energeticky úsporná opatření na pavilonu S. To je výčet investic, které v poslední době provedl Pardubický kraj v Odborném léčebném ústavu Jevíčko. Pro tu poslední za necelých 20 milionů korun bez DPH vybral kraj stavební firmu.
„Léčebný ústav v Jevíčku se za poslední roky dostal do stavu, kdy se jedná de facto vzorové pracoviště, což je umocněno nejen prostředím jednotlivých pavilonů, ale také nádherným parkem. V letošním roce jsme dokončili přeměnu bývalého dětského pavilonu na lůžka návazné rehabilitační péče v oboru pneumologie za 40 milionů korun, v loňském roce pak historické dřevěné lehárny pavilonu S za vice jak 15 milionů korun,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Také v tomto případě se jedná o pavilon S, který je kulturní památkou, a proto musíme v rámci investice postupovat maximálně obezřetně. Vzhledem k náročnosti stavby se nám podařilo najít firmu až na druhý pokus, což svědčí také o současném stavu na stavebním trhu. Výsledná cena stavby činí necelých 20 milionů korun bez DPH, což je o 300 tisíc méně, než předpokládala zadávací dokumentace,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Budovy celého sanatoria postavené v letech 1913 až 1926 byly v roce 2016 prohlášeny nemovitou kulturní památkou. „Většina oken a dveří bude muset být repasována právě vzhledem k památkové ochraně budovy. V případech, kdy nebude možná repase, budou vyrobeny přesné kopie. Vnější křídla oken osadíme tepelně izolačním dvojsklem, zateplíme strop ve čtvrtém nadzemním podlaží tak, že na podlahu půdního prostoru necháme umístit minerální vatu. Předání staveniště očekáváme v polovině září letošního roku,“ popsal obsah projektu náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.
Ačkoliv se tato investice přímo nedotkne poskytované péče, jedná se o další krok ke zvelebení celého areálu léčebného ústavu. „Léčebna v Jevíčku je mimořádné zařízení, a to nejen v rámci našeho kraje. Poté, co jsme se zaměřili primárně na projekty zlepšující poskytovanou péči, je čas také na další opatření, která šetří finanční prostředky, jež je následně možné využít jinde. Některé pavilony byly v minulosti podinvestované a nyní se nám daří dostávat areál velmi dobrého stavu, avšak další investice jsou ještě před námi, a to včetně renovace interiérů,“ řekl krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
Projekt na úsporná opatření na pavilonu S v Jevíčku je spolufinancován z prostředků Evropské unie. „I přesto, že nám v některých případech již energeticky úsporná opatření podpořená z evropských fondů nevychází tak výhodně, v tomto případě jsme Operační program Životní prostředí využili. V minulosti jsme na historicky chráněné budovy nemohli vzhledem k nastavení výzev žádat, a proto přichází na řadu nyní poté, co jsme dokončili projekty s přímou vazbou na poskytování péče,“ sdělila krajská radní pro oblast regionálního rozvoje Hana Štěpánová.