Českotřebovský deník 228/2019 (20/8)
Program Regenerace sídlišť a úprava veřejných prostranství 2019 - zatím nerozhodnuto

Státní fond rozvoje bydlení uzavřel žádosti o dotace v programu Regenerace sídlišť a úprava veřejných prostranství pro rok 2019. Na tento program je elokována částka 100 mil. Kč. Do uzávěrky přišlo celkem 51 žádostí v celkové hodnotě 253 mil. Kč. Mezi nimi je také opakovaně podaná žádost o zřízení parku s dětským hřištěm na sídlišti Trávník v České Třebové, která loni v roce 2018 neprošla bodovým hodnocením a nebyla zařazena mezi dotované projekty. Loni byl přetlak žádostí větší než letos. Z 69 žádostí v hodnotě 353 mil. Kč bylo loni pro dotace schváleno 18 projektů v hodnotě 99 mil. Kč.  Je tedy zřejmé, že ani v letošním roce všechny zaslané projekty neprojdou. Proces posuzování projektů v letošní výzvě ještě probíhá a výsledky nejsou známé. Takový stav je ke dni 16. srpna 2019.
Státní fond rozvoje bydlení současně oznámil, že v průběhu měsíce října 2019 bude vyhlášena výzva pro rok 2020 pro žadatele k předkládání žádosti o dotaci v rámci programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích. Výzva bude zveřejněna na těchto webových stránkách. Dotace budou poskytovány na základě nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích. Jde o projekty dotované max. 50% do objemu 6 milionů Kč. Město Česká Třebová zatím žádný jiný projekt do tohoto programu zatím nepřipravuje. 
 
Martin Netolický: ministrem kultury být nechci

MOJE MÍSTO JE NA PARDUBICKÉM KRAJI. Včera kolem jedenácté hodiny večer začaly řinčet telefony. Říkám si: Copak se děje? Že by nějaký průšvih? Nějaký problém v našem kraji? Člověk v pozici hejtmana musí být v jistém smyslu k dispozici i v nočních hodinách. Však starostové obcí vědí, o čem mluvím, mají to obdobné. Naštěstí žádný požár ani blesková povodeň. Jen oznámení Michala Šmardy, že stahuje svoji nominaci na ministra kultury.
Na tom by asi nebylo až zas tak nic divného, ale zmínil v rozhovoru pro Českou televizi, že bych se snad mohl spolu s několika dalšími jmenovanými stát nominantem ČSSD do pozice ministra kultury. Možná se někde dozvěděl, že jsem měl před lety titulní roli v Hašlerově Podskalákovi, kde jsem dokonce sólově zpíval. Nicméně moje ochotnické angažmá asi nebude ta hlavní kvalifikace na ministra kultury. Toto byla moje bezprostřední reakce ve formě sms na dotaz novinářů, zda bych nominaci přijal: "Rozhodně ne. Jsem regionální politik. To jsem říkal v minulosti a stále to platí. Necítím se odborně způsobilý. Oblast kultury si zaslouží člověka s noblesou, přirozenou autoritou, přitom vyzrálým názorem. Děkuji za nabídku, nicméně měla by zaznít od pana premiéra či vicepremiéra. Vím ovšem, jaká by byla moje odpověď. Můj domov je v Pardubickém kraji."
Michalu Šmardovi děkuji za to, že pomohl odblokovat situaci i za cenu osobní oběti. Ústava je bohužel za prezidentství Miloše Zemana ohýbána jako nikdy a smutné je, že premiér ani parlament tomu není ochoten zabránit. Takže zpět do reality. Pojďme řešit financování sociálních služeb, kůrovce, sucho, nedostatek lékařů, podporu výstavby nájemních bytů, nedostatečnou dálniční síť,... To se od politiků očekává, ne tříměsíční dohady, kdo se stane či nestane ministrem.
Sám se chci soustředit na práci pro Pardubický kraj, což jsem oznámil již počátkem roku, kdy jsem řekl, že nebudu obhajovat funkci místopředsedy sociální demokracie. Tato práce mě baví a naplňuje, protože jsou vidět výsledky.
PS: Toto stanovisko je konečné a neměnné!  Foto je z mého ochotnického angažmá (Třebováci jistě poznají)
FB Martin Netolický 20/8 2019
 
Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží ČR

Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží ČR je prezentací dobrých příkladů v péči o prostředí železničních stanic a zastávek. Týká se budov, ostatních objektů i jejich okolí. Smyslem soutěže je zlepšit prostředí železničních nádraží, stanic a zastávek. Soutěž motivuje obce, města a zaměstnance vlastnických a správních institucí k zodpovědnější péči o svěřený majetek. Prostřednictvím soutěže upozorňujeme veřejnost na stav našich nádraží, chválíme dobrou práci lidí, kteří o „svá“ nádraží dobře pečují, a dáváme dobrý příklad ostatním.¨Soutěž probíhá od roku 2007. Kandidáty na titul navrhuje veřejnost, která také rozhoduje o vítězi.  Soutěž rychle získala velkou popularitu. V roce 2014 hlasovalo celkem 3 450 hlasujících, v roce 2017 jsme obdrželi 7604 platných hlasů. Finanční přínos se pohybuje v řádu miliónů korun. Výsledky jsou vyhlašovány v Senátu za účasti senátorů, představitelů Ministerstva dopravy, Správy železniční dopravní cesty, Českých drah a dalších dopravců, vesnic a měst s oceněnými nádražími a lidí, kteří se o stav stanic - finalistů přímo zasloužili.
Je nejkrásnější nádraží právě u Vás? Podpořte úsilí lidí, kteří se o něj starají. Navrhněte své favority do soutěže o titul Nejkrásnější nádraží ČR! Stane-li se "Vaše" nádraží finalistou, budete pozváni 11. listopadu do Senátu na slavnostní vyhlášení výsledků a získáte vstupenky do Království železnic. A vyhraje-li "Vaše" nádraží, dostanete Kilometrickou banku ČD!
Nejkrásnější nádraží ČR lze nominovat až do 9. 9. 2019. Nominujme i to českotřebovské (i když již jednou soutěžilo). Letos začátkem prosince bude mít  naše nádražní budova 95. narozeniny. Mohla by tak dostat pěkný dárek!  (mm)
 
111 let lipové aleje v Kozlově

Před 100 lety 23. dubna 1908 konala se v Kozlově veliká slavnost, o níž je zpráva v obecní kronice. Byla to první tzv. „stromová slavnost“, při které účinkovalo obecní zastupitelstvo, školní mládež i mnozí kozlovští občané. Ve slavnostním průvodu se dostavili k místnímu hřbitůvku, založenému o 3 roky dříve, kde příchozí přivítal předseda místní školní rady. Promluvil o tom, jak se na mnoha místech země začaly pořádat slavnosti vysazování stromů a o jejich významu. Po něm mluvil správce školy pan Emanuel Soukup, který zdůraznil krásu a užitek stromů a stromových alejí. Školní mládež přednášela básně a zpívala vlastenecké a národní písně. Vyvrcholením slavnosti bylo zasazení 16 lip podél cesty z vesnice ke hřbitovu: 8 lip bylo sázeno na oslavu šedesátiletého panování Jeho veličenstva císaře Františka Josefa a stejný počet k poctě a slávě toho roku zesnulého národního básníka Svatopluka Čecha. Dodnes je zachováno 12 lip, mohutných košatých stromů, v době květu omamně vonících a hučících množstvím včel. U některých z nich je při úpatí připevněné prkénko na dvou kůlech coby jednoduchá lavička, na níž si lze ve stínu pohovět a odpočinout i popovídat se sousedy či známými, kteří přišli opatrovat hroby svých blízkých. 
Bylo by záhodno takové slavnosti vysazování stromů obnovit, zatím se dozvídáme jen o jejich kácení podél cest, u nákupních středisek, v místech budoucích garáží či jiných staveb. Byli moudří ti naši předkové, dokázali myslet dál, než jen na okamžitý zisk. Na stromy nehleděli jen jako na výrobní materiál či topivo, ale měli k nim úctu pro jejich blahodárné působení na vše živé kolem.   Jana Vejdovská
 
Jednu z největších škol v kraji čekají další opravy historických budov

Investice za účelem úspor energií na Střední škole zahradnické a technické v Litomyšli budou pokračovat. V současnosti škola provádí rekonstrukci topné soustavy a chystá se na opravu jedné z památkově chráněných budov.
„Ve dvou objektech školy probíhá oprava rozvodů tepla a kotelny. Jedná se o krajskou investici za 11 milionů korun. Na tyto práce naváže další akce za 32 milionů korun v budově B, kde jsou umístěné dílny. Jedná se o zateplení střech a výměnu oken a světlíků. Rekonstrukce bude probíhat podle pokynů památkářů a bude technicky velmi náročná,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní odpovědný za školství.
Škola v Litomyšli má od ledna v užívání novou budovu. Nachází se v ní výpočetní centrum sloužící hlavně technickým oborům, ateliery pro zahradnické a umělecké obory a laboratoře pro chov unikátních druhů zvířat.  Tato stavba je nominována na Stavbu roku Pardubického kraje. Pardubický kraj dále investoval do rekonstrukce sociálního zařízení v domově mládeže.  K dovršení úsporných opatření chybí oprava budovy A, kde mimo jiné sídlí vedení školy. Pardubický kraj tuto opravu zvažuje a hledá možnosti, jak i tuto památkově chráněnou budovu zrekonstruovat. 
SŠ zahradnická a technická je čtvrtou největší střední školou v Pardubickém kraji. „U učebních a technický oborů je 80 % žáků z Pardubického kraje. U zahradnických, uměleckých a chovatelských oborů jsou zájemci z celé republiky. Počet tříd bude stejný jako v loňském roce. Počet žáků vzroste v následujícím školním roce zhruba o 30 žáků. Největší zájem je v současné době o technické, umělecko – zahradnické a chovatelské obory. V loňském roce navštěvovalo školu 775 žáků,“ sdělil ředitel školy Ivo Jiránek.  
Nejzajímavějším oborem je chovatelství cizokrajných zvířat. Těm se v nově opravených prostorách velmi daří. Škola se tak může pochlubit například i odchovy opiček. „Nová mláďata mají v těchto dnech nejen Kosmani zakrslí, ale například chameleoni a vzácné druhy malých australských gekonů rodu Strophurus a Diplodactylus. Ve školních líhních jsou v současné době desítky vajíček řady různých druhů ještěrů a hadů.Na cizokrajná zvířata se mohou přijet po domluvě podívat i žáci ze základních a mateřských škol,“ řekl Ivo Jiránek.
„Škola zabezpečuje zejména vzdělávání budoucích odborníků pro zemědělství. Vedle toho jsou zde unikátní obory dotvářející nezaměnitelný charakter litomyšlské školy,“ dodal Bohumil Bernášek.
 
Hradozámecká noc letos proběhne v noci ze soboty 31. srpna na neděli 1. září

Představuje památky v netradiční době a s netradičním programem jako místa neustále živá, na něž má smysl se vracet.
Do Hradozámecké noci se stejně jako v předchozích letech zapojí desítky památek – hrady, zámky, kláštery, kostely, ale také vily nebo paláce. Každý rok se na některé z památek ve správě NPÚ odehrává hlavní program – v letošním roce bude hlavním hostitelem hrad Grabštejn, celodenní program nabídnou hrad a zámek Frýdlant a zámek Lemberk.
Přehled zapojených památek podle krajů
Praha: Chvalský zámek | zámek Slovanka | Valdštejnský palác a Valdštejnská zahrada v Praze | Zahrady pod Pražským hradem
Středočeský kraj: zámek Březnice | hrad Český Šternberk | zámek Dobříš | zámek Hořovice | hrad Karlštejn | zámek Konopiště | hrad Krakovec | hrad Křivoklát | zámek Loučeň | zámek Mnichovo Hradiště | zámek Mníšek pod Brdy | zámek Radim | klášter Sázava | zámek Stránov | hrad Točník | tvrz Vyšehořovice | zámek Zruč nad Sázavou | zámek Žleby | hrad Žebrák
Jihočeský kraj: zámek Červená Lhota | zámek Dačice | zámek Hluboká nad Vltavou| hrad Landštejn | hrad Nové Hrady | hrad Rožmberk | zámek Třeboň | klášter Zlatá Koruna | hrad Zvíkov
Plzeňský kraj: zámek Červené Poříčí | hrad a zámek Horšovský Týn | klášter Kladruby | zámek Kozel | zámek Manětín | hrad Rabí | hrad Švihov | Tachovský zámek | hrad Velhartice
Karlovarský kraj: zámek Kynžvart | zámek Valeč
Ústecký kraj: zámek Benešov nad Ploučnicí | zámek Duchcov | hrad Házmburk | zámek Jezeří | kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě | zámek Krásný Dvůr | zámek Libochovice | zámek Ploskovice | zámek Stekník
Liberecký kraj: zámek Frýdlant | hrad Grabštejn | zámek Hrubý Rohozec | zámek Lemberk | hrad Valdštejn | zámek Zákupy
Královéhradecký kraj: klášter Broumov | zámek Častolovice | zámek Hrádek u Nechanic | zámek Humprecht | zámek Karlova Koruna | hospitál Kuks | hrad Potštejn | zámek Ratibořice
Pardubický kraj: národní hřebčín Kladruby nad Labem | hrad Kunětická hora | hrad Litice | zámek Litomyšl
Kraj Vysočina: zámek Jaroměřice nad Rokytnou | zámek Náměšť nad Oslavou | hrad Orlík nad Humpolcem | hrad Roštejn | kostel sv. Víta v Zahrádce
Jihomoravský kraj: hrad Bítov | zámek Bučovice | Jurkovičova vila | Vila Löw-Beer | zámek Lysice | zámek Miroslav | zámek Rájec nad Svitavou | vila Stiassni | zámek Valtice | zámek Vranov nad Dyjí
Olomoucký kraj: hrad Bouzov | zámek Jánský vrch | zámek Náměšť na Hané | hrad Šternberk | zámek Velké Losiny
Moravskoslezský kraj: zámek Blílovec | zámek Fryštát v Karviné | zámek Hradec nad Moravicí | zámek Kunín | zámek Raduň