Českotřebovský deník 230/2019 (22/8)
BURZY A TRHY NA POZEMKU U KORADA VE SLOVANSKÉ ULICI
Novým atraktivním místem pro trhy a burzy všeho druhu bude již od neděle 25. srpna 2019 oplocená plocha naproti ředitelství společnosti Korado v zatáčce, kde končí ulice Slovanská a začíná ulice Hubálkova. Právě tam kdysi bývala pila firmy Krbec & Přibyl a později třeba prodejna STAVIVA.  Nyní došlo k dohodě mezi organizátorem burz a společností KORADO a vždy poslední neděli v měsíci zde budeme moci najít mnoho zajímavého. První burza bude 25.srpna, další potom 29. září, 27. října a 24. listopadu:
Přijďte prodávat cokoliv a nebo naopak přijďte nakoupit!  Vstupné: prodávající 100 Kč, kupující 20 Kč. Bližší informace na telefonu 604 685 150 a nebo 604 123 133.
 

PRODÁM TÚJE ZAREV ZÁPADNÍ


VELIKOST 110 - 140 cm cena 100 Kč, VELIKOST 80 - 100 cm cena 80 Kč
Přidám i podrobný návod a informace k pěstování tohoto druhu túje
Petr Mašek, Rybník 159  (u nového mostku přes Skuhrovský potok), tel. 731 386 787 (volat mezi 15. - 18. hodinou)
 
Krytý plavecký bazén bude mít v září pravidelnou dvanáctidenní odstávku

Novým vedoucím Krytého plaveckého bazénu bude Petr Baláž
Po letním prázdninovém provozu bude českotřebovský krytý bazén mimo provoz od 2. do 13. září. Během této doby bude prováděna potřebná údržba, kterou není možné dělat během roku. Žádné velké investice však nejsou naplánovány. Od pondělí 14. září bude opět pravidelný provoz. Nejsou žádné havarijní situace. Připravuje se harmonogram celkové modernizace bazénu, bude třeba rozhodnout jaký bude mít rozsah a zda  bude možné modernizaci provést po etapách, nebo zda bude nejlepší vše zajistit jednorázovou velkou investicí. Netýká se letošního roku.
V průběhu měsíce srpna se uskutečnilo výběrové řízení na funkci vedoucího krytého plaveckého bazénu. Z deseti účastníků byl do této funkce vybrán Petr Baláž.
 
Městské krematorium: nastává fáze dokončovacích prací

Od uzavření městského krematoria v závěru března zde byla vykonána spousta práce, vystřídala se řada řemesel, nyní se práce dokončují. Průběh prací ukazuje, že termín otevření obřadní síně lze stanovit nejpozději na 1. den měsíce října t.r. Současně by  zde  byla otevřena kancelář pohřební služby. Spalovací linka zřejmě v tomto termín u ještě nebude kompletní a bude tedy nutné počítat s tím, že v průběhu října budou zemřelí dočasně převáženi ke spalu do jiných krematorií.
 
Taneční škola Knířovi informuje – září 2019

Taneční večery pro páry („dospělácké“ taneční) – začátečníky i pokročilé zahajujeme 21. 9. 2019.
Poskytujeme individuální výuku tance dle Vašich přání. Zároveň Vám nabízíme taneční obuv. Těšíme se na Vás.
Aktuální informace a podrobnosti k akcím se dozvíte na www.knirovi.cz nebo telefonu 606 223 070.
 
Petice za záchranu domácí zdravotní péče

Město Česká Třebová zřizuje ve spolupráci s neziskovou organizací Charita Česká republika dvě petiční místa petice Doma je doma, která žádá zachování domácí zdravotní péče. Svůj podpis můžete pod petici připojit od 23. 8. 2019 na podatelně Městského úřadu, nebo na recepci v přízemí výstavní budovy Městského muzea Česká Třebová.
Chceme, aby nemocní a umírající mohli zůstat v pohodlí i se svými rodinami. Aby dál využívali domácí péči placenou ze zdravotního pojištění. Nepřipusťme, aby naši blízcí strávili zbytek života za plentou v přeplněných nemocnicích.
Chceme přimět politiky, aby vyřešili vážné podfinancování domácí zdravotní péče, v níž dlouhodobě chybí minimálně třetina prostředků. Jde o velmi malou částku (0,3 % ročního rozpočtu veřejného zdravotnictví), ale s obrovským celospolečenským dopadem. Pro přežití nekomerčních poskytovatelů domácí zdravotní péče jsou ovšem tyto peníze
Charita Česká republika pečuje o třetinu všech pacientů v domácí péči. Při zániku domácí zdravotní péče by pro ně stát musel vybudovat 10 nových nemocnic pro dlouhodobě nemocné, každou s 10 lůžkovými odděleními, kde by mnohdy leželi až do posledních dnů. Místo balíku peněz uvolněných na záchranu domácí péče tak bude muset stát za pár let zaplatit mnohonásobek za výstavbu a provoz nových areálů. Že ty peníze budou pochopitelně chybět jinde, pak pocítíme všichni. Podstatné přitom je, že to budou pacienti, kteří chtěli zůstat doma, nechtěli do nemocnice. Každý má totiž právo čerpat bezplatně zdravotní péči, i když se rozhodne stonat nebo zemřít doma. Stát je povinen vytvořit podmínky, které to umožňují, jenomže v tom dlouhodobě selhává.
 
Koridor uvažovaného kanálu Dunaj - Odra - Labe blokuje rozvoj města

Tento týden navštívil město Česká Třebová štáb České televize, který natáčel reportáž pro pořad Události v regionech. Reportéři se zajímali o téma kanálu Dunaj-Odra-Labe a jeho vlivu na rozvoj měst a obcí. Celou videoreportáž můžete zhlédnout v níže přiloženém odkazu ZDE
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/219411000140821-udalosti-v-regionech/video/714485?fbclid=IwAR2gAmjYSU9YVXW2cfHgaE9aXZK3UlS8C6HZccHuJCWK7al2q8cDQ4IbMT4
Stojí za shlédnutí. Je jisté, že samotná reportáž v České televizi je jen první krůček, ale někde se začít musí. Navíc je na 17. září slíbené jednání starostů okolních obcí s hejtmanem a ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. V našem regionu jsou celkem 3 možné trasy koridoru uvažovaného kanálu, ale přes Českou Třebovou vede jen jedna z nich, navíc zřejmě ta nejméně pravděpodobná. Přesto je hájena v územních plánech a cílem iniciativy je toto změnit. Hájený koridor velmi omezuje rozvoj města.  Stranou přitom dávám to, že proti stavbě kanálu je velmi mnoho kritických připomínek ekologů, ale i ekonomů....

Zastupitelé se seznámili s třemi největšími investicemi Pardubického kraje

Krajští zastupitelé se sešli v úterý 20. srpna na semináři, kde byly prezentovány tři nejvýznamnější plánované stavby Pardubického kraje. Jednalo se o krajské galerii ve Winternitzových mlýnech a výstavbu urgentních příjmů v Pardubicích a Ústí nad Orlicí. 
„Považovali jsme za velmi důležité informovat zastupitele o nejvýznamnějších investicích v Pardubickém kraji. Jedná se o záměry za více jak 2 miliardy korun, a proto se snažíme o maximální transparentnost nejen před zastupiteli, ale samozřejmě i před veřejností. Stavby takového rozsahu jsou velmi náročné nejen z finančního, ale i časového hlediska, a proto velmi pečlivě dbáme už od počátku na veškeré činnosti s výstavbou souvisejícími,“ řekl hejtman Martin Netolický.
O obnově národní kulturní památky Winternitzových automatických mlýnů a jejich proměně na krajskou galerii informoval autor architektonického návrhu Petr Všetečka. Zastupitelé měli možnost vidět vizualizace prostor stavby, za 307 milionů korun. „Stavbu galerie podpoří Evropská unie. Předpokládáme částku minimálně 110 milionů korun. Maximální výše však může být až 245 milionů korun. Co se týká provozních nákladů, tak ty se snažíme snížit na minimum.  Odhadovaný rozpočet ročního provozu je 10 milionů korun, což je ve srovnání s podobnými institucemi přijatelná částka,“ sdělil Roman Línek, náměstek hejtman pro investice a kulturu.
Největší investicí Pardubického kraje je výstavba centrálního urgentního příjmu v Pardubicích za 1,5 miliardy korun, který představil architekt Jaromír Homolka. V Orlickoústecké nemocnici bude stát centrální urgentní příjem za 460 milionů korun. O stavbě, kde byla zahájena první etapa, informovala architekta Klára Steinhauserová. „Výstavby urgentních příjmů mohou posunout naše nemocnice o další krok před obdobná zařízení ve většině ostatních krajů. Vzniknou nová „srdce“ areálů, která budou znamenat zvýšení komfortu pro pacienty, a to nejen v akutních případech. Moderní prostředí znamená také nové příležitosti odborného růstu personálu, ale i snížení provozních nákladů při posílení počtu intenzivních lůžek na jednotkách JIP a ARO. To jsou jen některé výhody nových pavilónů,“ řekl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

Domov tvoří domácnost (aneb ve Svitavách se prostě daří)

Domov na rozcestí Svitavy má pro 24 svých zdravotně postižených klientů čtyři nové domácnosti ve dvou dvojdomcích. Přestěhováním posledních z původních 130 uživatelů sociálních služeb z bývalé budovy kláštera tak jako první ze specializovaných zařízení Pardubického kraje ukončil proces transformace a deinstitucionalizace.
„Pardubický kraj je jedním z prvních v republice, který mění formu poskytování sociálních služeb ve všech svých zařízeních. Postupně chceme, aby tu všichni klienti, u kterých je to možné, mohli žít v domácnostech způsobem podobným běžnému životu a měli své soukromí a pocit domova. V současné době jich už více než polovina žije mimo ústavní zařízení a zpětná vazba od klientů jasně ukazuje, jak tato změna má pozitivní vliv na kvalitu jejich života. Jsem rád, že jsme zcela opustili první ústavní zařízení, a že následovat budou další,“ uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
„Letos se nám podařilo dokončit domky pro tři naše zařízení. Transformace začala v Domově na rozcestí před více jak deseti lety. Otevřením nových prostor tak byl ukončen proces, který nebyl pouze stavebním, ale především došlo k transformaci v lidských myslích a to nejen na straně klientů a zaměstnanců, ale také vedení města, sousedů a občanů. Opuštěné prostory Domova na rozcestí převedl Pardubický kraj na město. To zde chystá vybudovat 15 bytů pro seniory,“ sdělil Roman Línek, náměstek hejtmana odpovědného za investice a majetek.
Investorem nových domků je Pardubický kraj za přispění Evropské unie. „Ve Svitavách se jedná o investice za 55 milionů korun včetně vnitřního vybavení. Z evropských fondů jsme získali 85 procent finančních prostředků. Pardubický kraj zaplatil 10 procent a ze státních prostředků bylo hrazeno 5 procent,“ informovala Hana Štěpánová, radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.
Proces transformace začal v Domově na rozcestí už v roce 2008. V budově bývalého kláštera žilo 130 uživatelů služeb. První z nich začali postupně přecházet do komunitních forem bydlení. Nejdříve to byly běžné panelákové byty pro službu chráněné bydlení a pro klienty s nejnižší mírou podpory. Postupně do bytů nebo malých rodinných domků přecházeli i klienti se středním a těžším stupněm postižení. „Dva nově postavené domy budou sloužit klientům s nejtěžším postižením, s nejvyšší mírou podpory. K tomu jsou také vybaveny,“ konstatuje ředitelka Domova Jaroslava Filipová a pokračuje: „Pro snazší manipulaci s imobilními klienty a pro jejich vyšší komfort je k dispozici stropní zvedací systém a v každé domácnosti polohovací vana. Domy jsou bezbariérové, klienti mají k dispozici velkou terasu, zahradu, jednolůžkové pokoje a prostorný obývací pokoj. Součástí domu je i zázemí pro personál, který poskytuje podporu klientům každému jednotlivě na míru.“
Klienti jsou v domcích nastěhováni už od prvního srpna. Každý dům má dvě samostatné domácnosti pro 6 klientů. Prostředí i provoz služby kopírují běžný život.