Českotřebovský deník 235/2019 (27/8)
Je naše město vhodné pro život?

Česká Třebová na 130. místě mezi 206 městy, které jsou sídlem ORP.  Vyplývá to z druhého ročníku Indexu kvality života sestavovaného v rámci projektu "Obce v datech"  konzultační společností Deloitte. Polepšili jsme si o 15 míst, ale stále zaostáváme za okolními městy a nevynikáme téměř v ničem. Prostě průměr. Vyniká Litomyšl (10.), Žamberk(13.), dobré je i Ústí nad Orlicí (34), špatné jsou Králíky (193. místo).... Je to na podrobnější porovnání a zveřejnění kritérií.  Index kvality života zahrnuje celkem 29 ukazatelů, které vyjadřují úroveň zdraví, prostředí a dostupnosti zdravotní péče, optimální materiální podmínky (práce, bydlení a vzdělání), dostatečnost služeb a také vztahy mezi lidmi (například ve formě existence místních spolků). Tak pochopíme, že  některé handicapy už máme "v genech" a mnoho s tím neuděláme. Nicméně je zvláštní, že od Litomyšle nás dělí 12 km a 120 míst v tabulce, podobně od Ústí n.O. jde o 10 km vzdálenost, ale jsme o 96 míst v tabulce horší...  Nejlepší jsou Říčany. Více ve zvláštním textu.
 
Nájemné ČT je nízké, bude nejnižší v regionu?

Nyní zvyšují po devíti letech nájemné v Lanškrouně. zde mají cca 560 městských bytů, nájemníci mají tři různé druhy smluv s inflaní doložkou nebo i bez ní, některé byty mají nájemní smlouvy na dobu určitou. 
Lidé se smlouvou na dobu neurčitou s inflační doložkou pocítí navýšení nájmů nejméně. Nájemné vzroste pouze o inflaci, a to v průměru z nynějších 49 na 56 korun za metr čtvereční. U nájemníků, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou bez inflační doložky, lze zvýšit nájemné maximálně o 20 procent za tři roky. V této kategorii činí nyní nájemné průměrně 50 korun za metr čtvereční a nově by mělo být 59 korun. Lidem se smlouvu na dobu určitou je možno určit nájemné do výše odhadní ceny bytu za čtvereční metr, nejvýše však o 40 procent. V současnosti je průměrné nájemné u tohoto typu smluv 65 korun a nové dosáhne v průměru asi 80 korun za metr čtvereční. I když je u smluv na dobu určitou navýšení nejvýraznější, zůstává pod odhadní cenou, která činí 100 korun za metr. Cílem je také postupně sjednotit ceny nájemného a vytvoření ceníku bytů, ve kterém bude uvedena cena za metr čtvereční. Vůbec nejlevnější možností bydlení zůstanou sociální byty, které má město například v ulici Sokolská nebo na Pivovarském náměstí. Těch se totiž zvýšení nájmů týkat nebude.
Nájemné v České Třebové je v městských bytech jednotné, odpovídá výši cca 51 Kč/m2. Neměnilo se již více než 15 let. To napovídá, že současné hodnoty, které budou po cenových opatřeních v okolních městech (např. Choceň, Lanškroun) opravdu nejnižší v regionu, také dlouho nevydrží. Zatím však zvýšení nájemného není na pořadu dne, nejdříve je třeba rozhodnout o tom, jaký bude postup v privatizaci zbývajícího městského bytového fondu.  Město Česká Třebová má nyní cca 430 městských bytů včetně bytů sociálních. Čeká se na to, jaký zájem budou mít nájemníci o privatizaci bytů. Jde zejména o domy čp. 1979 - 1983 na Trávníku (tzv. "Jezevčík"  a 112 bytů ve čtverci na Farářství. Zájem o odkoupení bytů by mohla zvýšit i informace o tom, že pokud privatizace  zbývajících domů neproběhne, tak musí počítat se zvýšeným nájemným. Je to logické, ceny stavebních prací každým rokem rostou a inkasované nájemné, ze kterého se opravy městských bytů financují stagnují již strašně dlouho. A tržní nájemné je daleko vyšší.
 
Modernizace bytů čp. 205

Jde o 4 byty v 2. nadzemním podlaží v budově s poštou na Parníku. Byty jsou již několik let prázdné a nevyužívané, díky tomu městu chybí finance, které mělo získat z inkasovaného nájemného, ale bohužel to minulému vedení města vůbec nevadilo. A tak zatímco TEZA, s.r.o. měla na svých termínovaných účtech uložené peníze, tak městský bytový fond, o který se měla starat chátral a nebyl opravován. A zdaleka se nejedná jen o tento objekt na Parníku. Vzhledem k tomu, že zde sídlí parnická pobočka České pošty, dům nelze prodat a město jej tedy musí využít. Modernizace prázdných bytů by měla proběhnout v tomto objektu od listopadu.  Další volné (nevyužité) byty: Klácelova ul čp. 7 (připravuje se studie využitelnosti) a Klácelova 80 (byt na kavárnou STAFF).  Čekalo se, že městu pomůže rekonstrukce  tzv . hotelového domu" na Novém náměstí. Firma, která  objekt odkoupila však zatím v této věci žádnou aktivitu nevyvíjí. Její požadavek na to, aby město odprodalo okolní pozemky pro parkování automobilů nebyl akceptován). Byty jsou potřeba, počet obyvatel města trvale klesá a nic se s tím nedělalo.....
 
Jabkancové Šlapeto v sobotu 31/8 reprezentuje v Martinicích


 • Pedagogicko-psychologická poradna opravuje další budovu

  Do konce roku budou trvat opravy jedné z budov Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. Poradna se stará v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy o nemalé množství dětí, které mají problémy v mateřských, základních i středních školách. Náplň práce zdejších psychologů a speciálních pedagogů je však mnohem pestřejší.
  „V Ústí nad Orlicí na Královohradecké ulici se jedná o zateplení budovy a změny vnitřních dispozic. Dále budou vyměněny podlahy a dojde k výměně kotle. Jedná se o investici kraje za 8,1 milionů korun. Nově zde řeší havárii kanalizace, jejíž oprava bude stát zhruba milion korun. Vše by mělo být hotovo do konce roku,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní odpovědný za školství.  
  Pedagogicko-psychologická poradna sídlí ve třech budovách. Dvě jsou v Ústí nad Orlicí a jedna ve Svitavách.  Dalších 6 detašovaných pracovišť je umístěno ve školách okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy. Poslední po rekonstrukci je svitavská budova. Ta byla hotová v roce 2018 a čeká pouze na bezbariérovost. Novější budova v Ústí nad Orlicí byla zrekonstruována v roce 2009. 
  V poradně v obou městech pracuje 30 pedagogických pracovníků.  Ti se potenciálně se starají o 10 % populace okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy ve věku od 3 do 26 let.  Pro představu se jedná o děti a mládež ze 181 mateřských škol, 250 základních škol a 39 středních škol plus o školsky nezařazené klienty. Nárůst práce s nimi se každoročně zvyšuje, vliv mělo i zavedení inkluze v roce 2016.
  „Zavedení inkluze nemělo jednoznačná pravidla. Nejednotnost výkladů celého procesu jednotlivých institucí, které se do toho procesu zapojily, zkomplikovala samotnou práci s klienty. Děti se nezměnily, ale narostla administrativa. Situaci jsme zvládli a proces zavedení inkluzivního vzdělávání se díky tomu nezastavil,“ říká ředitelka poradny Petra Novotná.
   Poradna řeší výchovné a výukové potíže souvisejícím se školou, kariérní poradenství, rizikové chování ve školách. Dále se stará o metodické vedení učitelů při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Má na starosti vyšetřování školní zralosti a zařazování žáků do přípravných tříd. Spolupracuje speciálními školami a sociálními pracovníky atd. „Úkolů je hodně a lidí málo, ale nevzdáváme se a služby stále vylepšujeme“, podotýká optimisticky paní ředitelka.


  Oprava tělocvičny na bývalé ústecké "textilce" bude hotová do podzimu

  Na začátku roku se hejtman Martin Netolický, při své návštěvě Ústí nad Orlicí, dohodnul s vedením města, že bude opravena tělocvična na Uměleckoprůmyslové škole v Ústí nad Orlicí. V té se nyní intenzivně pracuje, o čemž se přesvědčil i radní pro školství Bohumil Bernášek při své nedávné návštěvě školy. Hotovo bude na podzim letošního roku.
   „Jedná se o největší tělocvičnu v Ústí nad Orlicí, která je hodně využívána a to nejen žáky školy. Pravidelně zde trénují domácí basketbalisté, florbalisté, atleti, volejbalisté nebo fotbalisté,“ sdělil radní Bohumil Bernášek.
  Se stavbou se začalo se v červenci a ukončeno bude na podzim letošního roku. Výuka tělocviku však není ohrožena, neboť v blízkosti školy jsou kvalitní venkovní sportoviště.
   „V rámci opravy bude položena nová kvalitní palubovka.  Pod novou podlahou bude hydroizolace asfaltovým pásem. Součástí investice je i dřevěný obklad po celém obvodu tělocvičny. Rozpočet stavby je asi 2,4 milionů Kč, které jsou hrazeny z rozpočtu kraje,“ řekl Bohumil Bernášek.
  Od nového školního roku nastoupí do školy přibližně stejný počet žáků jako v loňském roce. Tradičně velký zájem byl o uměleckoprůmyslové obory.  Během svého studia žáci často pracují na reálných zakázkách. Škola spolupracuje nejen s městem Ústí nad Orlicí a Pardubickým krajem, ale také s komerčními firmami.
  „Známe už termín talentových zkoušek na uměleckoprůmyslové obory pro školní rok 2020/2021. Ty se uskuteční 7. a 8. ledna 2020. Největší zájem čekáme tradičně u oborů Užitá fotografie a média a Grafický design. Zájemci se však mohou také hlásit v lednovém termínu na obory Design oděvů, Interiérový design a Design produktů a obalů,“ informoval ředitel školy Zdeněk Salinger.

  Pozvánka na nedělní pohárový florbalový zápas                 

 •    Více ZDE

 •