Nedožité  devadesátiny MUDr. Libora Blodíka                   
Narodil se v Olomouci, ale celý život strávil v České Třebové. Po studiích na zdejším gymnáziu vystudoval  olomouckou lékařskou fakultu, poté byl umístěn až do nemocnice v Nových Zámkách.  Zde se seznámil se svou budoucí manželkou, kterou si v roce 1955 vzal. Ve stejném roce se vrátil do České Třebové, kde se pak věnoval své profesní kariéře.  Byl čestným a svědomitým nejen lékařem, ale i manželem, otcem a dědečkem, který svoji rodinu miloval nade vše a byl pyšný na úspěchy všech jejích členů. Škoda, že se nemohl  dožít narození pravnučky a zvolení své dcery do úřadu první starostky našeho města.
Nikdy toho moc nenamluvil, ale byl vždy vtipným společníkem. Všichni rádi poslouchali jeho vyprávění, zejména některých často až neuvěřitelných historek ze studií  a své lékařské praxe. K jeho zálibám patřila zejména hudba. V mládí hrál na trumpetu, tu později vystřídal klavír. Byl dlouholetým a aktivním členem Junáka. Blízko měl i k divadlu, v této zálibě podporoval nejen manželku, ale i dceru a vnučku. Několik posledních představení divadelních ochotníků sledoval už jen na záznamu....
V posledních letech ho pronásledovaly nemoci stáří a jeho největší oporou a pečovatelkou mu byla do posledních dní jeho manželka Magda. Jak tiše žil, tak také v předvečer svých 85. narozenin odešel…      
Mgr. Milan Mikolecký, MUDr.Hana Fialová