Pravnuci Václava Jílka z šesti států USA navštívili Svinnou, rodiště svého pradědy

V roce 2017 navštívil Svinnou pan Joe Jilek z amerického státu Michigen, pravnuk Václava Jílka, který odešel do Ameriky v roce 1887.

Na památku prarodičů projevil přání na obnovu zvonu v místní kapličce. Z jeho finančního příspěvku byl zvon pořízen a instalován v roce 2018. V následujícím roce 2019 byl na svátek Cyrila a Metoděje slavnostně vysvěcen.

Poslední červencový den navštívila Svinnou početná skupina potomků rodiny Jílkovy pocházejících z šesti států USA. V místním kulturním domě je přivítali zástupci obce a pan místostarosta České Třebové. Místní ženy připravily výborné pohoštění. Na procházce  po  Svinné obdivovali klid a krásnou přírodu v obci. U kapličky jim na přivítání zazněl zvon a po prohlídce s dojetím děkovali za instalaci zvonu a pamětních desek. Velký obdiv sklidila místní Podhledna, kde ocenili výborný nápad autora a krásný výhled do krajiny. Návštěva pokračovala posezením a besedou u kávy a vynikajících koláčků. Došlo i na taneček za hudebního doprovodu místních muzikantů. Hosté odjížděli nadšení ze srdečného a přátelského přivítání a návštěva Svinné v nich jistě zanechala krásné vzpomínky na rodiště jejich pradědy.

Za celou rodinu Jílkovu chci poděkovat všem ze Svinné, kteří se podíleli na instalaci zvonu, pamětních desek a hlavně ženám za přípravu úžasného pohoštění a výborných koláčků.

Pavel Jílek