JAK TEN ČAS LETÍ                            
Půlstoletí T. O. Mustang
Půlstoletí je v životě kulaté výročí, které se slaví jako významný přechod do nové padesátky. Ne každý ví, že českotřebovská trempská osada Mustang právě 6.září otvírá pomyslná vrátka do další padesátky. Mezi historická centra východočeského trempinku patřila vždy i Česká Třebová a tak není divu, že ve městě vznikaly i osady relativně mladé.
Půlstoletí je v životě kulaté výročí, které se slaví jako významný přechod do nové padesátky. Ne každý ví, že českotřebovská trempská osada Mustang právě 6.září otvírá pomyslná vrátka do další padesátky. Mezi historická centra východočeského trempinku patřila vždy i Česká Třebová a tak není divu, že ve městě vznikaly i osady relativně mladé. Šestého září 1969 se v Prvních Dolech sešlo u Karlovy studánky sedm nadšenců, aby založili novou osadu. U zrodu T.O. MUSTANG tehdy byli Jarda Kumpošt, Standa Jansa, MílaTlapák, Radek Vaňous, Jiří Gilar, Jarda Vencl a Míra Paulus. Cílem a hnací silou nové osady bylo především ježdění na vandry, a protože mezi členy byli i výborní hudebníci, zapsali se do podvědomí i svojí muzikou. Nedílnou součástí osadní činnosti bylo také sportování, především volejbal, nohejbal a kuželky.

Později přibyl do osady Petr Vobora a s příchodem Vládi (Třajdy) Třasáka, přišla i velká osobnost, která dala chodu osady pevný řád. Uběhlo dlouhých 30 let a postupně došlo ke generační obměně, při které na výročním potlachu převzali pomyslnou štafetu Mladí Mustangové .  

I po letech udržují tradici, jezdí na vandry a potlachy a každoročně pokračují  v osadních akcích. Připomeňme si Rampouchův memoriál, Trempský bál a samozřejmě i Osadní potlach. V současné době má „stádo Mustangů“ třináct členů, mezi kterými převládají tři generace Třasákových, dále David Šimek, Petra Petruňová, Martin a Zuzka Chaloupkovi a Milan Vondra.

Do dalších osadních let popřejme Mustangům hodně štěstí, zdraví a také mnoho příjemných chvil s trempskou písničkou u ohně i v  chatě na Belvederu.

                                                                            Podle vyprávění Milana Vondry připravil Milan Michalski

 T. O. Mustang 2019  z leva (bez kojenců)
 1. Martin Chaloupka 2. Lenka Třasáková 3. Jan Třasák ml. 4. Petra Petrůňová 5. Milan Vondra 6. Pavlína Třasáková
7. Vladimír Třasák 8. Jana Třasáková 9. Štěpán Třasák  10. Jenda Třasák  11. Pavlína Třasáková 12. Lucie Třasáková
13. David Šimek