Městské muzeum Česká Třebová Vás zve na akce pořádané v září 2019
Stálé expozice: Dopravní křižovatky
Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin, a to i v sobotu 28. září 2019.
 
Seminář pro začínající rodopisce                                                                                            
Je určen zájemcům o poznání rodinných kořenů, a to zejména začátečníkům. Probíhá vždy    1. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 3. září 2019 od 17 hodin, tentokrát na téma Úvodní setkání rodopisců - začátečníků
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).                            Lektor: Mgr. Jana Voleská.
 
Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea „Malý muzejník“
Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář probíhá vždy 2. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 10. září 2019, pro mladší děti (ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro starší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 hodin
V září na téma Hrajeme divadlo: Pověst o znaku České Třebové.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
 
Seminář „Výtvarné umění v proměnách staletí“
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje výtvarného umění evropského kulturního okruhu. Seminář probíhá vždy 3. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 17. září 2019 od 17 hodin, tentokrát na téma Krása bude křečovitá! Surrealismus v domácím malířství a sochařství.   Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).  Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.
 
Seminář pro pamětníky staré České Třebové
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí, lektor semináře promítne a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality. Seminář probíhá poslední úterý v měsíci.  Příští setkání se uskuteční v úterý 24. září 2019 od 17 hodin, tentokrát na téma Školy v České Třebové.                                                                                                                                          
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).  Lektor: Martin Šebela.
  
Výstava
 Výstava Nástup! 100 let skautingu v České Třebové je pořádána ve spolupráci s Junákem – českým skautem, střediskem Javor Česká Třebová. Výstava o dějinách českotřebovského Junáka nabízí návštěvníkům všech věkových kategorií řadu her pro pobavení i poučení.  Výstava potrvá do neděle 1. září 2019.
 
V neděli 1. září 2019 se od 17 hodin uskuteční autorské čtení Blanky Kostřicové. V krátkém období povoleného skautingu v letech 1968 – 70 byla spisovatelka členkou oddílu světlušek a tato životní zkušenost později inspirovala několik jejích povídek. Skautské povídky si návštěvníci vyslechnou přímo ve výstavních prostorách. Pro zájemce bude následovat komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Vojtěchem Johnem.
 
 
Vernisáž výstavy
Vernisáž výstavy Od košilky k rubáši aneb narození a smrt v české lidové kultuře proběhne v neděli 19. září 2019 od 17 hodin. Hudbou doprovodí děti z Pěveckého oddělení ZUŠ pod vedením Petry Kotyzové, dipl. um. Putovní výstava Regionálního muzea v Chrudimi představí lidové zvyky a obyčeje při zlomových okamžicích lidské existence – narození a smrti, kolem nichž se rozvinulo množství pověr a obřadů. Výstava bude doplněna předměty s vazbou na Českotřebovsko.
Výstava potrvá do neděle 10. listopadu 2019.
Termín programu (nejen) pro rodiny s dětmi Sobota v muzeu bude upřesněn.
 
Zpřístupněné památky
CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO V KOZLOVĚ
Září – říjen: otevřeno pouze o víkendech a svátcích 12 – 16 hodin.
V letošním roce je expozice doplněna o výstavu  Jak bývalo v Kozlově.
 
Akce
Při příležitosti životních výročí Františka (1914 – 1954) a Mojmíra (1924 – 2011) Stránských  se v sobotu 28. září 2019 od 15 hodin uskuteční Vzpomínka na vynálezce Velorexu. V rámci akce si návštěvníci mohou vyslechnout povídání zakládajícího člena Velorex týmu Praha – Lysice Tomáše Jaroně na téma O způsobu cestování ve Velorexu (i) napříč kontinenty. Poté se (v případě příznivého počasí!) budou zájemci moci Velorexem svézt.
Vstupné 20 Kč
                                          
Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách muzea www.mmct.cz  a na  facebooku  https://www.facebook.com/mmctcz