Patrioti Kozlova si váží přijetí na českotřebovské radnici

Po vydařeném křtu Pamětní knihy obce Kozlova uplynulo něco více než týden a členky autorského kolektivu Jana Vejdovská a Marie Rousková dostaly pozvání  k návštěvě českotřebovské radnice. Doprovázel je syn Jany Vejdovské Tomáš, pedagog AVU Praha, akademický sochař, který zde v Kozlově tráví své prázdniny a pořádá letní výstavy studentských prací  FIGURAMA. Na radnici je přijala nejen starostka Magdaléna Peterková, která se nemohla 3. srpna křtu nové publikace zúčastnit, ale také oba místostarostové Dalibor Zelený a Josef Kopecký. Na radnici nepřijeli z Kozlova s prázdnýma rukama, ale přinesli s sebou výtisk nové kozlovské Pamětní knihy s autorským věnováním (na fotografii výše).
Přijetí a milého setkání s vedením města si obě kozlovské pamětnice a patriotky velmi považují, je pro oceněním jejich snah o dokumentaci a zpřístupnění historie Kozlova pro veřejnost. O dojmech ze setkání na radnici jsem měl možnost si v Kozlově popovídat až několik dnů po události, ale přesvědčil jsem se, že opravdu byli naladěni s vedením  města na stejnou notu. "Vždyť starostka i oba místostarostové mají ke Kozlovu velmi blízký vztah," (říkaly společným hlasem).
Představte si, že Marie Rousková je kozlovskou kronikářkou  již 35 roků! Zachytila mnoho událostí, které jsou  významné především pro samotnou obec a její rodáky, a ale dočteme se také o zajímavostech s širší platností, řada událostí je dokumentována  také s fotografiemi, novinovými výstřižky  a informacemi získanými od pamětníků. Vlastně zachránila onen historický první díl Kozlovské pamětní knihy psané od roku 1887 a zachycením vzpomínek pamětníků umožnila prodloužit popis událostí v kronice přes II. světovou válku až do roku 1945.  Je to velmi záslužný čin, který by dnes už nikdo nedal dohromady. Ručně psanou kroniku  začal psát Josef Sitař, který tehdy bydlel v čp. 12, tedy v Pecháčkově statku, který nyní známe se sgrafitem Maxe Švabinského  "Žnečka". V tomto domě nyní pravidelně (vlastně od malička) "chalupaří" Jana Vejdovská, vnučka Karla Vejrycha (pianisty), bratra malíře Rudolfa Vejrycha. Kozlov ji přirostl k srdci, i když bydlí  dlouhodobě v Praze. Když se k ručně psané historické pamětní knize dostala, hned přemýšlela, jak ji využít. Po nějakém váhání pak písmenka z někdy těžko čitelného textu v kronice začala rovnat do textového editoru v počítači. "Musela jsem některé texty upravit do srozumitelné podoby, obsahovaly některé germanismy, a také doplnit jej o vysvětlující poznámky," řekla Jana Vejdovská.
Kroniku psalo několik kronikářů, poslední řádky také paní Zuzana Švabinská. Důležité jsou také poznámky současné kronikářky obce Marie Rouskové, zachycují dobu, která v mnoha kronikách měst a obcí právě chybí.
Kozlovská kronika prvním dílem  ( a rokem 1945) neskončila, pokračuje dodnes.  "Druhá kniha kozlovské kroniky zachycuje období od války do roku 2005. K psaní kroniky jsem se dostala před 35 lety, převzala jsme ji od hajného p. Antonína Kakače a paní Tojmarové.  Od roku 2006 pak píšu již třetí díl kozlovské kroniky (správněji Pamětní knihy obce Kozlov), je zde ještě dost listů nepopsaných. Titulní obrázek 3. dílu nakreslila paní Ludmila Rašnerová", říká Marie Rousková.
O vlastním procesu vydání pamětní knihy Jana Vejdovská vypravuje: "Vydat knihu ovšem není jen tak. bylo třeba zajistit také doplnění obrázků a grafické zpracování, příprava na tisk. Zde mě pomohli opět osvědčení spolupracovníci, Pavel Charvát a Filip Chudoba - také vlastně kozlovští chalupáři, kterým jejich letní sídlo přirostlo k srdci a jsou pro něho ochotni něco udělat.  Již před dvěma lety jsme společně připravili výstavu "Jak bývalo v Kozlově". Aby měla vydaná publikace větší dosah, rozhodli jsme o doplnění obrázků z kozlovského období Maxe Švabinského. Nešlo nám o ty nejznámější obrazy, ale další typicky kozlovská dílka, která doplňují pohled Maxe Švabinského na  místo a dobu, ve které zde žil. Myslím, že se výběr podařil a vznikla publikace, která spojuje popis života v Kozlově v širokém historickém období  také s přítomností významného umělce a osobnosti našeho národa. Chtěla bych poděkovat za podporu města Česká Třebová, umožnila  celý projekt realizovat. Po průzkumu v okolních tiskárnách jsme zvolili využít služeb nakladatelství OFTIS,  hlavně proto, že řadu prací na tvorbě knížky zajistilo proces přípravy a tisku a také pomohlo s prodejem. Samotná obálka knihy je však nejen dle mého názoru velmi zdařilým dílem Pavla Chudoby. Polovina nákladu knihy, kterou  jsme získali na křest knihy do Kozlova je prakticky vyprodána, snad jen čtyři výtisky lze ještě zakoupit v Chaloupce Maxe Švabinského. Další prodej publikace v obchodní  síti zajišťuje OFTIS, kde bude ještě zřejmě možné nějaké výtisky také získat." (mm)


První historický originál Pamětní knihy obce Kozlova a 3. díl pamětní knihy s obrázkem Ludmily Rašnerové