Nástupní místo pro Singletrack glacensis se buduje            
Parkoviště pod Peklákem je nyní uzavřené a bikeři musí parkovat jinde kde se dá. Taková podivná značka je láká k parkování podél přístupové cesty na Peklák,  jejíž šířka je pro to ovšem, zcela nedostatečná. Uvědomíme-li si že musí současně sloužit pro obousměrný provoz a jezdí zde i velká nákladní auta, je jasné, že parkování na trase je hazard. Daleko potřebnější by byla výzva k parkování dole před stadionem. zde jsou však hromady hlíny...  Velká informační tabule u zakázaného vjezdu na parkoviště oznamuje, že se realizuje projekt Singletrack Glacensis podporovaný  dotací z EU. Že se současně ještě daleko větší částkou podílí samotné město Česká Třebová, již zřejmě nestojí za řeč. S pomocí dotace bude vybudováno cca 15 km lesních  cest pro bikery (singletracky) a  rekonstrukcí projdou sjezdové tratě v délce 4 km. K tomu bude ještě z dotace vybudována se 1/3 parkoviště. Na ty zbylé dvě třetiny parkoviště a nyní rozestavěnou kanalizaci vedoucí z areálu Peklák přes areál Fotbalového klubu až dolů k silnici už žádná dotace není, právě tato část se prostaví naše městské peníze. Jedná se o tzv. "vynucené investice", bez kterých se to ostatní nedá zkolaudovat. Při zdůvodňování výhodnosti investice do Pekláku nám toto bylo jaksi zamlčeno.
Práci, která je zachycena na snímcích (tzv. nástupní místo)  provádí Profistav Litomyšl. Kanalizace se buduje odspodu nahoru, již byla postavena na úseku kolem dolního fotbalového hřiště, nyní se pracuje v sousedství horní hrací plochy a na celé ploše parkoviště, kde bude třeba vyřešit také odvod dešťové vody z jeho plochy a drenáže.  Budování singletracků a rekonstrukce sjezdových tratí bude řešit jiná firma, která má s těmito tratěmi svoje zkušenosti.