Pardubický kraj opravuje silnici II/358 také v Litomyšli   
Rekonstrukce komunikace II/358 je jednou největších investičních akcí, kraj na modernizaci silnice dá zhruba 180 milionů korun. Práce na úseku od světelné křižovatky po výjezd z města začnou 28. srpna a budou trvat do 30. listopadu. Rekonstrukce nebude z technických důvodů probíhat po etapách.
Některé úseky silnice spojující Litomyšl a Českou Třebovou tak budou zcela neprůjezdné.„Pro občany rekonstrukce znamená dočasné dopravní komplikace, za které se omlouváme, a víme o nich. Nicméně tato silnice opravdu nutně potřebuje opravit. Peníze jsou k dispozici pouze pro letošní rok, proto prosíme Litomyšlany o trpělivost. Jedná se o velkou investici za 180 milionů korun, kterou je třeba koordinovat s Českou Třebovou a obcemi, kterými vede silnice II/358. Kromě opravy vozovky dojde například k předláždění plochy od zámku k první základní škole, vybudování nového přechodu pro chodce, opravám stávajících přechodů, chodníků a pořízení nových sloupů veřejného osvětlení. Tím se zvýší bezpečnost pro občany a děti, které lokalitou chodí do školy,“ říká ke krajské akci Michal Kortyš, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.
Během prací bude v Litomyšli platit celá řada dočasných uzavírek. Šoféři nákladních aut nad 12 tun budou muset od konce srpna do listopadu jezdit objízdnou trasou po silnici I/35 na křižovatku s komunikací I/43 u Opatovce a odtud do České Třebové.
Pro řidiče osobních aut je připravena objízdná trasa vedoucí přes kruhový objezd u Penny Marketu a odtud po ulici Zahájská směrem na Němčice. Tato objížďka bude také platit autobusy linky Litomyšl – Česká Třebová jedoucí přes Němčice.
Autobusy linky Litomyšl – Česká Třebová jedoucí přes Pazuchu a Suchou budou využívat průjezd ulicemi Lidická, Osevní, Peciny, Portmanka a Petra Bezruče. Provoz v ulici Portmanka bude změněn na jednosměrný a budou osazeny zákazy parkování.
Na Záhraď se Litomyšlané dočasně dostanou třemi trasami -  odbočením ze silnice I/35 směr Strakov, kolem krytého bazénu a hřbitova průjezdem stavbou do ulice Lidická. Nebo silnicí v „Gregorce“, kde bude dočasně zaveden obousměrný provoz s přejezdem do prostoru Jiráskova náměstí a od světelné křižovatky průjezdem stavbou k ulici Lidická.
Příjezd a výjezd do centra města bude možný pouze ulicí Havlíčkova. V Jiráskově ulici bude od křižovatky s Mariánskou zaveden obousměrný provoz k  zámku, obřadní síni a muzeu. Výjezd povede ulicí Mariánská, kde bude dočasně fungovat jednosměrný provoz ve směru k ulici J. Váchala. Příjezd k supermarketu Albert a na Vodní valy bude umožněn průjezdem stavbou od světelné křižovatky. V ulici Rektora Stříteského bude dočasně zavedený obousměrný provoz. Řidičům doporučujeme používat také komunikace v okolí staré plovárny.
Komplikace se dají také očekávat v Havlíčkově ulici a obyvatelé městské části Záhraď budou mít ztížený průjezd ke svým domovům. Modernizace silnice II/358 omezí městskou autobusovou dopravu. Dopravní úřad odsouhlasil následující změny: z rušení  spojů 9, 13 a 3 a 19 pouze v okruhu A. Zrušení zastávek Zámek, Botana, Smetanovo nám.- u věže, U plovárny. Spoje č. 7, 15, 8, 12 budou zastavovat nově na zastávce Lidická-domov důchodců. Dopravní úřad bude schvalovat objížďkový jízdní řád. Jeho vylepení zabezpečí dopravce. Na dočasně zrušených autobusových zastávkách budou pro občany zveřejněny informace. Více k provozu MHD najdete na této stránce.
V první řadě se občanům omlouváme za komplikace, které na nás všechny čekají. Původně se mělo s pracemi začít již v červenci, ale došlo ke zpoždění. Povolení stavby ze strany města předcházela dlouhá diskuze mezi odborníky a zástupci investora. Jsme si vědomi toho, že vzhledem k rozsahu dopravních omezení jsou navržená opatření na hraně povolitelnosti, ale oprava této komunikace je ve veřejném zájmu. Kdyby k ní nedošlo letos, není jisté, kdy by se podařilo Pardubickému kraji z rozpočtu vyčlenit takovou sumu, a stejně by k rekonstrukci jednou muselo dojít. Čekají nás náročné týdny, pokud budou mít občané připomínky a návrhy na úpravu objízdných tras, prosíme, kontaktujte pracovníky odboru místního a silničního hospodářství, kteří budou spolupracovat s pracovníky stavební firmy,“ uvedl k rekonstrukci silnice Pavel Jiráň, vedoucí Odboru místního a silničního hospodářství MěÚ
Aktuální informace k uzavírkám s aktualizovanými mapami jsou zveřejněny na webu litomysl.cz. Délka rekonstruovaného úseku v Litomyšli je 1,2 kilometru a dodavatelem stavby je společnost M Silnice Pardubice. V letošním roce se bude pracovat na komunikaci v Litomyšli a České Třebové, příští rok mají dělníci pokračovat na silnici mezi těmito městy.

 

TEXT Z WEBU MĚSTA LITOMYŠL
Přečtěte si jej podrobně. Zjistíte co všechno se vejde do kolonky "modernizace přivaděče k D35", takto jsou totiž finanční prostředky pro tuto akci určeny. Přitom Litomyšlané tudy k D35 jezdit přece nechtějí a prostřednictvím svých volených zástupců přímému napojení České Třebové a Ústí nad Orlicí na dálnici brání, ač to bylo podmínkou pro stanovení tzv. "jižní varianty".  Jenže je to jinak. Litomyšl si za tyto peníze rekonstruuje svou výpadovku vedoucí přes prestižní prostor zámeckého návrší. Přejme jim to a doufejme, že na dálnici tudy nebudeme muset jezdit....
Pro Třebováky ještě jedno upozornění. Do Litomyšle přijedete nyní ulicí Záhajskou, kde je zavedeno úsekové měření rychlosti. Dejte proto dobrý pozor na to, co ukazuje váš tachometr!