Česká Třebová  objevila po mnoha letech svého významného rodáka

V pondělí 1. září přijela do České Třebové delegace z "Údolí slunce", "Val di Sole" a především z městečka Malé, aby poznali rodné město svého uctívaného spoluobčana Vladimíra Pácla. V čele delegace byl i starosta města Malé Bruno Paganini další členové "Výboru Vladimíra Pácla", který  letos v zimě vznikl, aby zorganizoval oslavu nedožitých devadesátin našeho rodáka, který však naše město s koncem II. světové války prakticky opustil a vracel se sem  již nejdříve jako student vysoké školy, sportovec a potom  i funkcionář. Od roku 1971 pak spojil  svůj osud s italskými městy Ronzone a Malé.

Město Malé má asi 2160 obyvatel.

Životopis Vladimíra Pácla, doplněný o spoustu zajímavých dat z jeho života uvádím zde.

V úterý 2. září podvečer se v malém sále Kulturního centra konal za účasti italské delegace Vzpomínkový večer na Vladimíra Pácla.

Byl to opravdový česko-italský večer, veškeré dění bylo vzorně překládáno Erikem Pelattim do italštiny a naopak do češtiny, hovořili členové italské delegace, především  starosta Malé. Italové přivezli do České Třebové řadu dokumentů z italské části života Vladimíra Pácla, dokumentů, které ukazovaly nejen na jeho velkou aktivitu a význam, ale i to, jak moc si Italové Vladimíra Pácla  váží, i když od jeho úmrtí uplyne letos v závěru roku již deset let.

Českotřebovský Skiklub letos (v r. 2014) připomněl 90 let od počátků lyžování v České Třebové. K tomu nestor třebovských lyžařů Oldřich Stránský připravil uspořádané dokumenty k výročí, mezi kterými objevil i nové snímky mladého Vladimíra Pácla. Fotografie byly prostřednictvím předsedy SKi klubu p. Zapletala předány vedoucímu italské delegace. S "objevem" Vladimíra Pácla jako významného rodáka našeho města "objevilo" svého významného absolventa také naše českotřebovské gymnázium. Zde Vladimír Pácl maturoval v roce 1943. (Z tohoto roku se bohužel školní kronika nedochovala). Ředitel gymnázia Mgr. Josef Menšík  převzal od dlouholeté přítelkyně (a také každodenní pečovatelky v době nemoci) Vladimíra Pácla Antonie Pini složku fotografií a dokumentů. "Je to jen část toho, co po Vladimírovi opatruji, mám toho několik beden, byl aktivním organizátorem mnoha významných akcí  mnoho si pak schovával," řekla Antonie při předání. Materiály budou  uchovány na gymnáziu  a budou k dispozici pro zájemce o středoškolskou  odbornou činnost. Vladimír Pácl se řadí mezi další významné absolventy školy kterými jsou jistě Prof. Dr. Karel Holbik nebo Prof. Ladislav Rob, nositel Desartovy ceny.

Simona Podzimková přečetla rozšířený životopis Vladimíra Pácla,  velmi emotivně působila také vzpomínka Dr. Josefa Zavřela, Třebováka a býv. redaktora České televize, také vynikajícího fotografa, který mluvil o více setkáních s Vladimírem Páclem ještě v době působení doma ve Třebové, také při pořádání MS v lyžování v Slovensku v r. 1970, člena výkonného výboru FIS  a potom pak také emigrant v severoitalském Malé.  Josef Zavřel si dal nelehký úkol, napsat o životě a odkazu Vladimíra Pácla publikaci. Na její přípravě pracuje  a má v plánu ji v České Třebové právě za rok na jeho výstavě fotografií věnované jeho putování po ostrově Bali a po Indonésii, plánované na září 202 "pokřtít" a tím uvést do života.   Díky tomu by se mohl vzpomínkový večer na Vladimíra Pácla ještě v nějaké jiné podobě zopakovat.....  Prvním materiálem připomínajícím Vladimíra Pácla byl česko-italský text připravený v podobě skládačky, se kterým se českotřebovská delegace prezentovala na "Festivalu Vladimíra Pácla", který se pod názvem "Přes hory nahoru a dolů" konal v závěru července v italském Ronzone a Malé. Tento propagační materiál je občanům k dispozici v informačním centru města a bude jistě i součástí prezentace města na veletrhu cestovního ruchu.

Na vzpomínkový večer přijel do České Třebové z Prahy také syn Radvan Pácl a vnuk Štěpán (zase z Ostravy), velkou účast zaznamenali českotřebovští lyžaři a další sportovci a také členové zdejšího česko-italského sdružení Lingvia Group, které má další motivaci do česko-italské spolupráce. Ukazuje se, že česko-italských spojení je v České Třebové  stále více, škoda, že se nepodařilo vybudovat již dříve připravovaný nějaký "Italský dům", kde by bylo možné tuto spolupráci  zahájenou  na více frontách soustředit. Mohl by mít i regionální charakter, neboť italské kontakty mají nebo hledají hledají i další města a obce v okolí.  Možná by to byl typický projekt pro regionální spolupráci v rámci MAS Orlicko pro nové evropské dotační období, kde mají dostat přednost  menší regionální projekty.  (mm)