Pardubický kraj se nakonec do modernizace Litomyšlské ulice pustí

Zakázka na  modernizaci Litomyšlské ulice  měla dle plánu proběhnout v letošním roce již v dřívějším termínu, čáru přes rozpočet udělala rekonstrukce "jedničky", a s tím spojeném potřeby objížděk ve městě. Práce na "jedničce" se nyní posunuly od Litomyšlské ulice na vzdálenější konec města a tak silniční úřad již uzavírku Litomyšlské dovolil. Jiný důvod pro odklad investice nebyl, zakázka byla vysoutěžena, je určen dodavatel (společnost M - Silnice) a peníze na rekonstrukci jsou k dispozici.  Jde vlastně o I. etapu rekonstrukce přivaděče k budoucí dálnici na úseku Tyršovo náměstí - PEWAG. Práce mají proběhnout od  4. září do 15. listopadu  a způsobí poměrně rozsáhlé objížďky a změnu obsluhu parkoviště u supermarketu Billa a zrušení autobusových zastávek Trávník, Habrmanova a Beseda Autobusy proto budou projíždět po Sadové a a Masarykově ulici s dočasnou zastávkou u prodejny NOPEK.  (Třebováci si pro vlastní potřebu ovšem možná najdou jiné kratší objížďkové trasy.) K uzavírce byla vydána oficiální zpráva:

Uzavírka ulice Litomyšlská

Město Česká Třebová informuje občany, že od 04. září 2019 minimálně do 15. listopadu 2019, na základě požadavku Krajského úřadu Pardubického kraje, jakožto vlastníka komunikace, bude realizována modernizace silnice II/358 Litomyšl, Česká Třebová. Objednatelem a investorem stavby je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, zhotovitelem stavby je firma M-SILNICE a.s., Pardubice.

Od 04. září 2019 začne úplná uzavírka ulice Litomyšlská (silnice II/358), a to v úseku od světelné křižovatky po křižovatku s ulicí Sadová a ulicí Masarykova. Úsek silnice pod železničním podjezdem bude řízen semafory, případně pracovníky stavby.

Objízdné trasy budou stanoveny následovně:

Nákladní doprava nad 3,5 t:  Česká Třebová – Třebovice – Opatov – Litomyšl (v obou směrech)

Osobní doprava: Česká Třebová – Dlouhá Třebová – Pod Zacharovcem – Česká Třebová, ulice Kubelkova (v obou směrech)

Autobusová doprava: V ulici Masarykova budou zastávky Trávník, Habrmanova a Beseda zrušeny, náhradní autobusová zastávka bude zřízena v ulici Masarykova u prodejny Nopek.

Průjezd mezi ulicí Sadová a Masarykova zůstane zachován, rovněž zůstane zachován průjezd ulice Habrmanova přes ulici Litomyšlská. Vjezd na parkoviště u BILLY bude z provizorního sjezdu přes ulici Tkalcovská (od ulice Masarykova). Tento vjezd bude rovněž použit pro vjezd na parkoviště v ulici Václavská (přejezd ulice Litomyšlská mezi vjezdem k BILLE a parkovištěm Trávník zůstane zachován)

Po dobu rekonstrukce bude v ulici Masarykova zakázáno stání vozidel. V průběhu rekonstrukce může dojít ke změně dopravního značení. Předpokládaný termín ukončení prací je 15. listopadu 2019. Aktuální informace o průběhu stavby budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách města Česká Třebová.