Vyšší odborná a střední škola zdravotnická a sociální v Ústí nad Orlicí

nabízí vzdělávání v akreditovaných kvalifikačních kurzech:


Kvalifikační kurz – SANITÁŘ

180 hodin - Akreditaci MZČR - 54120/2014-3/ONP
Kvalifikační kurz připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře pro činnosti v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení včetně úseků poskytujících vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, kde bude vykonávat své povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Termín konání kurzu: 7. 10. – 6. 12. 2019  Cena kurzu: 7500,- Kč

Výuka bude probíhat dva dny v týdnu v odpoledních hodinách (12,40 – 19,00 hod.). Teoretická část (100 hod.) bude realizována na VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí, praktická část (80 hod.) v Nemocnici Pardubického kraje, a.s. Orlickoústecké nemocnici. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou.

Kvalifikační kurz – PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

164 hodin - Akreditaci MPSV – A2018/0035-PK
Kvalifikační kurz připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání pracovník v sociálních službách. Cílem kurzu je získat potřebnou odbornou způsobilost dle
§ 116, odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb.
a připravit pracovníky v sociálních službách, kteří budou na profesionální a etické úrovni vykonávat přímou obslužnou péči o klienty v ambulantních a pobytových zařízeních sociální péče,
v domácnostech, dále budou vykonávat základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a činnost pod dohledem sociálního pracovníka při základním sociálním poradenství.

Termín konání kurzu: 18. 11. 2019 – 30. 1. 2020  Cena kurzu: 7500,- Kč

Výuka bude probíhat dva dny v týdnu v odpoledních hodinách (12,40 – 19,00 hod.). Teoretická část (124 hod.) bude realizována na VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí, praktická část (40 hod.) ve smluvních zařízeních sociální péče. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou.

Ceny kurzů jsou včetně vzdělávacích materiálů.

Přihlášky přijímáme poštou nebo elektronicky.
Adresa školy:  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Smetanova 838, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01                    

Další informace a přihlášky naleznete na webových stránkách školy www.szsuo.cz v oddíle Kurzy na VOŠ a SŠZS.
V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat: e-mail:
szsprojekt1@seznam.cz,
telefon: 728754890, nebo na sekretariátu školy 456521292