Stavba roku 2019 - hlasování veřejnosti

Pardubický kraj vyhlásil již 9. ročník veřejné neanonymní soutěže Stavba roku v Pardubickém kraji. Spolupořadatelem této soutěže je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje. Cílem soutěže je seznámit odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architektury a projektování v Pardubickém kraji. Soutěž má dále sloužit k podpoře kvalitní komplexní realizace staveb a zviditelnění firem v kraji.

Dne 1. srpna bylo spuštěno hlasování o cenu veřejnosti. Hlasování bude probíhat do 15.9.2019.

Více zde: https://stavbaroku.pardubickykraj.cz/news/hlasovani-o-ceny-verejnosti/

Přehled přihlášených staveb (podle abecedy)


 
Naše přihlášená stavba:  

stavba Zateplení U koupaliště
projektant DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, Praha 10
dodavatel KURŠTEJN STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o., Jezbořice 78, 530 02 Jezbořice
stavebník MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

Více zde: https://stavbaroku.pardubickykraj.cz/products/zatepleni-ms-u-koupaliste-ceska-trebova/

Více zde: https://stavbaroku.pardubickykraj.cz/xasdfg/