11. ročník Podzimního benefičního plesu Za jeden provaz letos nebude
V letošním roce nenavážeme na tradiční Podzimní benefiční plesy, a to hned z několika důvodů. V České Třebové v současné době nejsou vhodné a dostupné prostory ke konání takto velké společenské akce. Dalším důvodem je potřeba načerpání síly a motivace do dalších činností, které Za jeden provaz, z. s. dělá.
Koncem června 2019 padlo na členské schůzi našeho spolku rozhodnutí – letos ples dělat nebudeme. Rozhodování nebylo jednoduché. Celých deset let se Podzimní benefiční ples Za jeden provaz těšil velké oblibě. V roce 2017 byla akce přesunuta do Národního domu, protože zájem ze strany veřejnosti byl čím dál větší. Tento prostor poskytoval větší komfort jak pro hosty, tak pro nás organizátory. V současné době ale Národní dům nefunguje a v České Třebové není jiná možnost, která by nám kapacitně a finančně vyhovovala.
Dalším již zmíněným důvodem je načerpání síly a motivace do dalších akcí, které chceme pořádat. V loňském roce jsme velkou energii věnovali do spousty akcí. Pořádali jsme výtvarný workshop, interaktivní odpoledne, benefiční koncert, benefiční ples, sbírku Za jeden provaz pro Verunku a v neposlední řadě také výstavu k 10. výročí spolku. A letos cítíme únavu způsobenou mnoha faktory. Proto bylo na čase si přiznat, že ze studijních, pracovních a rodinných důvodů není v našich silách zorganizovat takto náročnou akci, jakou Podzimní benefiční ples bezesporu byl.
Věřte nám, že udělat tento krok nebylo snadné. Mrzí nás to, ale doufáme, že u vás najdeme pochopení. Chceme, abychom naše akce dělali s radostí a elánem, tak jak jste zvyklí. Sami toto přerušení tradice bereme jako chvíli pro nadechnutí a urovnání myšlenek, jakým směrem a v jakém týmu se vydat dál. Nyní pokračujeme v projektu Za jeden provaz pro Verunku, kde pomáháme s realizací rekonstrukce koupelny.
Všem moc děkujeme za pochopení a podporu, které se nám za poslední roky dostává mnoho jak ze strany veřejnosti, města Česká Třebová, sponzorů, tak od spolupracujících organizací.
Za jeden provaz, z. s.