Českotřebovský deník 246/2019 (7/9) 
Společnost Třebovka HT + OHL  reguluje Třebovku

¨
Cílem je zajistit, aby beze škod  protekl korytem Třebovky v Třebovici průtok 16 m3/s a v Rybníku po Českou Třebovou potom 51 m3/s.  Bude toho dosaženo úpravou toku a také výstavbou nadzemních hrází a železobetonových ochranných zdí včetně prvků mobilního hrazení. V souvislosti se stavbou budou provedeny přeložky inženýrských sítí.  Celkový náklad na projekt je 443 mil. Kč, které poskytne Ministerstvo zemědělství.
Na Třebovce již byly dříve realizovány stavby poldrů  nad Opatovem, úprava hráze rybníka Hvězda a regulace Třebovky v Dlouhé Třebové a v Hylvátech. Slavnostní zahájení stavby se konalo 19. července v Rybníku za účasti ministra zemědělství Miroslava Tomana. Nejde o souvislou úpravu toku Třebovky, vynechávají se úseky, které jsou cenné z hlediska ochrany přírody, např. oblast Podkovy, ale také Podhorky. Z tohoto důvodu zde není možné protipovodňovou ochranu vybudovat a počítá se rozlitím vody při povodni v terénu. Podnětem k řešení byla velká povodeň v roce 1997, ve které byl 23 km dlouhý úsek v povodí Třebovky od Opatova po ústí do Tiché Orlice nejpostiženějším územím v rámci celého povodí Labe. Navíc je prakticky souvisle obydlený. Projekt k realizaci připravila společnost Agroprojekce Litomyšl. Stavba již byla zahájena již na jaře kácením stromů podél celého toku od hráze rybníka Hvězda až po Rambouskův most v  Bezděkově.  Nyní nemůžete prováděné práce přehlednout již při samotném vjezdu do obce Rybník. Práce však probíhají na více místech v obou obcích, v Třebovici i v Rybníku. V České Třebové  se akce soustředí na úpravu jezu u Domova pro seniory. Fotografie zachycují práce, které provádí firma Hochtief  na dolním konci Rybníka.
 
V říjnu 2008 (před 11 lety) jsme káceli javory v Sadové ulici, připomeňme si

Dnes zde rostou topoly, letos se dočkaly údržby, bylo to potřeba.. Zřejmě je odbor životního prostředí nyní spokojenější....
 
Pardubický kraj má bohaté evropské dědictví, přijďte se přesvědčit 

Každý rok v září se v rámci Dnů evropského dědictví otvírají návštěvníkům zajímavé a výjimečné památky, budovy, objekty a prostory, včetně těch, které jsou jindy nepřístupné. Také letos nabídnou majitelé památek v kraji mnoho příležitostí ke komentovaným návštěvám a prohlídkám. Navíc se v Litomyšli uskuteční celostátní zahájení celé akce.
„Náš kraj je na památky hodně bohatý. Máme zde tři městské památkové rezervace a další městské památkové zóny a také 14 národních kulturních památek. Většina vlastníků se o ně velmi dobře stará, ať už za pomoci státu, obcí, kraje nebo i soukromých osob. A Litomyšl, ve které se zahájení koná, je pro mnoho z nich vzorem ve skloubení historického dědictví a moderní architektury,“ uvedl Roman Línek, 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu.
„Náš kraj je na památky hodně bohatý. Máme zde tři městské památkové rezervace, řadu městských památkových zón a také 18 národních kulturních památek, z nichž dvě jsou památkami UNESCO. Většina vlastníků se o ně velmi dobře stará, ať už za pomoci státu, obcí, kraje nebo i soukromých osob. A Litomyšl, ve které se zahájení koná, je pro mnoho z nich vzorem ve skloubení historického kulturního dědictví a moderní architektury,“ uvedl Roman Línek, 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu.
Litomyšl připravila bohatý program už na tento víkend, který bude ve znamení italské slavnosti.  Památky oživí hudba, výtvarné umění, pouliční divadlo, pozorování slunce nebo třeba rybí hody. Záštitu na dním převzali i hejtman Martin Netolický a radní Michal Kortyš a René Živný.
Velmi rozsáhlý program nabízejí Pardubice o víkendu 14. a 15. září. Zapojuje se celkem 11 subjektů většinou s komentovanými prohlídkami. Pro návštěvníky je připravena i soutěž. Z méně známých míst se můžete podívat třeba do pivovaru, do archivu, sokolovny, na zvonici u kostela sv. Bartoloměje, do Larischovy vily nebo na židovský hřbitov. Na Příhrádku pořádá Národní památkový ústav v neděli 15. září Sametový Příhrádek.
O nadcházejícím víkendu jsou připraveny zajímavé akce v Chrudimi, na hradu Svojanov, na Vraclavi, ve Vysokém Mýtě a v Lanškrouně. O týden později se k Pardubicím připojí Heřmanův Městec a Žamberk.
Kontejnery na drobný kovový odpad jsou rozmístěné na 5 místech města

Ohlas od občanů je pozitivní. Takové kontejnery nemohou být všude, ale např. na sídlištích mají své místo. Nově umístěný kontejner chválí  např. občané na sídlišti Křib. Abych věděl více, zjistil jsem na Eko Bi, že zatím bylo po dohodě s odborem životního prostředí  MěÚ v rámci města rozmístěno 5 šedých  kontejnerů na drobný kovový odpad takto:  Sídliště Křib, sídliště Lhotka, Na Trávníku v lokalitě u podzemních kontejnerů, na sídlišti RD Kateřinská a dále na parkovišti v ulici U Stadionu. Podle stavu naplněnosti  bude potom řešen další postup. Pro srovnání  mohu ještě uvést, že v rámci města a připojených obcí nyní máme 60 stanovišť (barevných) kontejnerů na tříděný odpad. S návrhem na tento nový typ kontejnerů přišel Ing.- Petr Skopal (Koalice pro Českou Třebovou).
 
Integrační setkání osob se zdravotním postižením a veřejností
Ústí nad Orlicí na náměstí - VIII. ročník

Kdy: 26. září 2019 Čas: 10:00 - 16:00 hodin
Pořádá: Pracovní skupina pro osoby se zdravotním postižením - Komunitní plánování sociálních služeb Ústí nad Orlicí
...aneb JAK SE ŽIJE LIDEM S POSTIŽENÍM...
Přijďte mezi nás! Již POOSMÉ si můžete vyzkoušet chůzi se slepeckou holí, jízdu na invalidním vozíku nebo speciální obleček, ve kterém si budete rázem připadat jako senior.  Poskytovatelé různých sociálních služeb budou prezentovat svoji službu, budou připravené soutěže pro děti a veřejnost a další zájemce.  Soutěže pro děti chystají studenti střední školy z Ústí nad Orlicí. Soutěže budou i u stánků poskytovatelů. Děti si tak během soutěžení vyzkouší, s jakými obtížemi se osoby se zdravotním postižením potýkají.
Akci zahájí Jiří Preclík, I. místostarosta města, který převzal nad akcí záštitu.
Program bude doplněn o kulturní vystoupení klientů ze zařízení sociálních služeb.

10:00 hod. Mateřská školka U Skřítka Jasánka
10:30 hod. Základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí
11:00 hod. Stacionář v Ústí nad Orlicí a Týdenní stacionář Česká Třebová
12:00 hod. Stacionář Slunečnice Pardubice
13:00 hod. Hudební soubor Studánka, Anenská Studánka
14:00 hod. Barbušáci a taneční soubor Ginko, Domov pod hradem Žampach
Propagováno bude i Komunitní plánování sociálních služeb ve městě.  Účast přislíbila většina místních mateřských, základních a středních škol. Akce bude po celý den moderovaná pořadatelem. Srdečně Vás zveme!
Iva Sedláčková - koordinátorka pracovní skupiny
 
Jaké to bylo na stáži v CERNU (v Ženevě)

Radní Pardubického kraje Pavel Šotola se setkal s Ritou Chalupníkovou, učitelkou matematiky a fyziky na Gymnáziu Mozartova v Pardubicích, velkou propagátorkou moderních metod ve výuce fyziky. Ta si splnila svůj sen a strávila 14denní stáž pro učitele fyziky v CERNu, v evropské laboratoři pro fyziku částic.
Je obdivuhodné, s jakým zápalem a energií se Rita Chalupníková snaží prolomit to staré klišé o tom, jak je fyzika obtížná a nezajímavá. V dnešní době, kdy vstupujeme do období robotizace mnoha mechanických činností, bude věda, včetně té fyzikální, jednou z nejdůležitějších disciplín, a děti by měla především bavit,“ komentuje návštěvu Pavel Šotola.
Stáž v CERNu byla určena pro 45 učitelů z 35 zemí z celého světa. Pro účastníky byly připraveny přednášky z oblasti částicové fyziky, práce v laboratořích i exkurze. „Když jsme se ptali zde pracujících vědců, jak se k této práci dostali, většinou odpověděli, že měli dobrého učitele fyziky. A právě proto se CERN věnuje učitelům, u nich to všechno začíná,“ říká Rita Chalupníková. Ta zde získala nejen spoustu inspirace, ale také výukové materiály.
Ve vzdělávacím projektu Heuréka při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy tvoří a publikuje materiály pro rozvoj čtenářské gramotnosti ve fyzice, vede regionální centrum Elixír do škol a pořádá různé projektové dny a Fyzikální hrátky i pro základní školu na Seči, vytváří metodiku na lego roboty pro 1. stupeň škol. Na 19. září připravuje ve Slatiňanech spolu s knihovnou takzvaný Večer s fyzikou, který bude určen široké veřejnosti.
„Stáž v CERNu mě nabila energií. Jenom stát vedle detektoru CMS, který je součástí velkého  hadronového urychlovače, bylo pro mě obrovským zážitkem. Něco tak velkého, co zkoumá něco tak malého, jako jsou částice. Pro mne to byl pocit jako stát v katedrále sv. Petra v Římě. Obojí stálo obrovské úsilí to postavit a neobešlo se to bez velké spolupráce, umu a vědeckého uvažování. Důležitý byl pro nás ale také přístup pracovníků CERNU k nám. Povzbuzovali nás k dotazům, žádný dotaz pro ně nebyl hloupý. Na druhou stranu ale byli nároční i na nás a každý jsme měli na závěr prezentaci na dané téma v angličtině, která se živě přenášela do světa,“ popisuje pobyt ve vědecké Mekce v Ženevě Rita Chalupníková.


Cestovní agentura Hana Vraspírová, Na splavě 53 nabízí:

Sleva na zájezdy až 68% - last minute, prodej zimních pobytů...
Zájezd do Prahy 7.12.  na muzikály  Kvítek  Mandragory, Čarodějka, Mefisto, Drakula, Johanka z Arku
Ceny včetně dopravy od 740,-Kč.
Na Vaší návštěvu se těším v pondělí a ve čtvrtek 9-12  14-16 hod.,
na telefonu 723226287 a mailu hvtour.ca@seznam.cz kdykoliv. Hana Vraspírová

 


Nabídka na odprodej parcely pro rekreační výstavbu 

Obec Semanín, parcela pro rekreační výstavbu 1099 m2, prodej
Nabízíme k prodeji parcelu v obci Semanín, územním plánem obce pozemek určen k výstavbě rekreačního objektu.
Parcela se nachází v klidné části obce pod lesem, v blízkosti obecní komunikace, velmi hezké místo pro bydlení.
Spolu s pozemkem se prodává podíl 1/7 na společné přístupové komunikaci.
Pozemek není zatížen nájemní smlouvou, lze jej okamžitě využívat. Financování pomůžeme zajistit.
Elektřina a voda v dosahu, doporučujeme prohlídku.   
Zaváděcí cena 300.- Kč/ m2, na první prodanou parcelu dle vlastního výběru

 
 Restaurace v Hliníkách opět otevřena středa - neděle

Výbor zahrádkářů ZO Hliníky sděluje všem přátelům zahrádek, vycházek, výletů a dobré zábavy, že se po téměř roční odstávce opět otevírá  restaurace ve Spolkové chatě Hliníky. 
Otevírací doba
v letním provozu
( srpen - říjen):

St  15-21 hodin
Čt  15-21 hodin
Pá  15-23 hodin
So  15-23 hodin
Ne  14-21 hodin                (pondělí a úterý zavřeno)