Autobusy by mohly jezdit i na sídliště Křib - situace se řeší


Fotografie: tak zastavovaly na Křibu autobusy ještě nedávno. Nyní to už tak být nesmí....
Připojení sídliště Křib na veřejnou autobusovou dopravu je cílem především starších lidí na sídlišti Křib a přilehlé jižní části města.  Zatímco ostatní části města mají relativně dobré pravidelné spojení veřejnou autobusovou dopravou, tak v jižní části města a na sídlišti Křib toto zajištěno není. Občané ale takové spojení požadují. Již v roce 2015 se obrátili na Koalici pro Českou Třebovou  a tak zde následně Miroslav Hampl a Milan Mikolecký zorganizovali petici občanů, podepsalo se jich 360. Autobusové spojení  však nezískali, odpověď na petici byla jednoznačná: na hlavním průtahu města nelze z prostorových  důvodů řádnou zastávku zřídit. Potvrdila to i zpracovaná práce odborníků z Dopravní fakulty Jana Pernera, kterou zadalo město prostřednictvím Institutu Jana Pernera.
K zavedení speciální linky městské dopravy zajišťované malým autobusem se však město nechystá. Stálo by to možná dva miliony ročně. Přitom s pravidelným spojením s taktem až půl hodiny na trase Terminál - sídliště Lhotka je v podstatě spokojenost, zde nejsou žádné posily potřeba. Na Křibu si to však nemyslí, chtějí změnu. Nákupy v sídlištní prodejně Hruška jsou problémové - úzký sortiment, vyšší ceny, málo akčního zboří. Nezbývá než tahat těžké nákupy až z hypermarketů na Parníku. A co teprve v zimě!  Pokaždé, když mluvím s někým z Křibu, dostaneme se k otázce autobusového spojení. Takové tady totiž už do roku 2011 bylo. "Dobře míněné" rady poukazující na možnost používat senior dopravu považují za výmluvu, jde o jiný typ služby. Také jedna jízda stojí 40 Kč a musí se objednávat dopředu. A na autobus mají senioři velkou slevu. Zatímco např. na Pekláku a pod ním se (zejména pro cizí návštěvníky města) utápí dlouhodobě miliony, o minimálním zlepšení podmínek pro vlastní občany, zejména seniory a matky s dětmi nechtěl dlouho nikdo slyšet. Proto vzniklo další kolo vyjednávání s radnicí.
Poslední takové jednání absolvovaly dvě zástupkyně ze skupiny žadatelů z Křibu u starostky města Magdalény Peterkové. Byly překvapeny, když jim bylo za přítomnosti vedoucího odboru dopravy Ing. Tomáše Hájka řečeno, že se jedná o řešitelnou záležitost.  Návrh takového autobusového spojení je totiž právě řešen a je zřejmý z dále uvedené grafiky:. 


Otázkou je, jak rychle  by bylo možné uvést uvedený návrh řešení do života.  Musí se k němu nejdříve vyjádřit dopravní komise města. Věřme tomu, že zde najde podporu, také na Dopravním inspektorátu Policie. Zavedení autobusové linky a zastávky by totiž ubralo na ulici Bratří Čapků několik parkovacích míst. Odbor dopravy by potom jednal s dopravcem, tedy ČSAD Ústí nad Orlicí a vyjednal změnu jízdního řádu linky tak, aby vozidla vybraných prodloužených spojů měla na zajížďku na Křib při obratu vozidel v České Třebové  dostatek plánovaného času a vznikl pokud možno pravidelný takt. Není třeba tedy řešit žádná stavebně technická opatření. Proto by bylo možné takovou změnu vedení linky připravit ke změně jízdních řádů během příštího roku. Od prosince  t.r. se to jistě nepodaří.  (mm)