Ohlédnutí za oslavami českotřebovského gymnázia            
Kdo oslavil před 10 lety "stovku" a letos již přijet nemohl...

Martin Šebela bádal ve svém bohatém fotografickém archivu a našel fotografie řady významných absolventů a profesorů českotřebovského gymnázia, kteří  v roce 2009 přijeli na oslavy 100 let českotřebovského gymnázia a letos, o deset let později, již na oslavách "stodesítky" chyběli:

Boris Wolf (absolvent i profesor, Ústí n.O.                      Marie Pechancová, profesorka biologie - chemie

Ing. Jiří Marek, syn herečky Oinky Markové a nacisty popraveného prof. gymnázia Oldřicha Marka / Mgr. Stanislava Zavřelová

 

                  Ing. Miloš Lána                                                                                                 Hana Dlouhá - Frimlová

 

Jaroslava Víšová, profesorka čeština-ruština - němčina (absolventka gymnázia v Libni)            /              Jiří Musílek

PhDr. Jindřich Růžička (Litomyšl)                                                                           Tusnelda Bušešová

Alena Zapletalová                                                                                   Mgr. Jan Šebela