Mykologická vycházka přinesla zajímavý výsledek             
Jedná se o mykologickou vycházku organizovanou  ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová, který je pravidelným každoročním pořadatelem mykologických dnů a výstavy. Byla už šestnáctkrát, letos nebude, českotřebovští ochránci přírody přijali pozvání od svých italských přátel a obdobnou akci absolvují  v Agrate Brianza a jejím okolí. Náhradou pak bude listopadová fotografická výstava hub, o které budeme ještě informovat.
Další akcí k letošní vydaření houbařské sezóně určitě byla také nedělní mykologická vycházka  29. září, zahájená tradičně v Javorce  u hříbku. Sešel se početný kolektiv, který se pod vedením mykologa Martina Mičky vydal  přes park Javorka, po serpentině a po lese na Hory, kde se konalo zakončení akce. Cílem nebylo nasbírat co největší množství jedlých hub, ale cílem byla rozmanitost a to se letos opravdu dařilo, letošní rok je pro mykology velmi zajímavý. Závěrem v altánu u restaurace Hory se pak konala odborně komentovaná  výstavka nasbíraných druhů hub. Pro účastníky vycházky to byla jistě velmi zajímavá houbařská škola.