Komorní orchestr Jaroslava Kociana na turné ve Švýcarsku


Jak vypadá neobyčejná koncertní cesta jednoho českého orchestru? O tom mohou vyprávět členové Komorního orchestru Jaroslava Kociana z České Třebové, kteří, spolu se svým dirigentem, za finančního přispění MěÚ Česká Třebová, takové turné před nedávnem absolvovali.
Orchestr má za sebou několik zahraničních cest, Švýcarsko však bylo poprvé. Těleso se představilo hned na dvou koncertech v půvabném městě Basilej. Toto kulturní místo má několik hudebních těles, mezi ně patří také KammerEnseble Farandole, těleso, jenž se stalo partnerem našemu českotřebovskému orchestru jak u nás v České Třebové v březnu r. 2019, tak       i v srpnu v Basileji. Koncertním mistrem je rodák z České Třebové Jiří Němeček, který v Basileji a okolí vyučuje na hudebních školách a žije se svou rodinou.
Samotná cesta orchestru započala 19. srpna 2019, kdy autobus, speciálně vypravený pro tento mimořádný zájezd, přivezl ve večerních hodinách českotřebovské umělce do Basileje, kde byli ubytovaní po celý týden  u švýcarských kolegů. Komunikace probíhala v němčině a angličtině. Zajímavý byl fakt, že i starší generace švýcarů ovládají naprosto perfektně anglický jazyk.
Časový plán na celý týden byl velmi nabitý. Zkoušelo se téměř každý den a to nejprve na gymnáziu a posléze již v reformačním kostele Dorfkirche Riehen (část Basileje). Možnosti pro zkoušení byly naprosto perfektní a veškerá organizace probíhala bez jediného problému. Jediný den - středa byla určena jako odpočinkový s možností navštívit pohádkové krásy okolí. Výběr padl na horu Niesen, na jejíž vrchol turisty přepravuje speciální vlak. Je zde plno nádherných výhledů, turistických tras a také příjemná horská restaurace. Na zpáteční cestě  se orchestr zastavil také v historickém městě Bern.
Další dny se hráči, plni inspirace, pustili do další práce. Koncert se tedy intensivně připravoval od úterý do čtvrtka. V pátek již následovala generální zkouška v kostele Dorfkirche Kleinhüningen Basel. Oba koncerty byly zcela zaplněné. Velkou radostí bylo pozorovat, jak výrazně je publikum aktivní. Lidé, kteří přišli na první koncert, hlasitě reagovali na různé zajímavosti, které jim       v průvodní řeči sděloval koncertní mistr švýcarského orchestru Farandole, Jiří Němeček
Program zahájil nejprve švýcarský KammerEnsemble Farandole skladatelem Orlandem Gibbonsem a jeho Jesu Benihnissime, následoval Hymn Tune Prelude méně známého, avšak pozoruhodného skladatele Ralpha Vaughana Williamse. První polovinu zakončila významná Suita pro smyčce, op. 20 Edwarda Elgara, která se švýcarskému ansámblu podařila zahrát velmi dobře a byli odměněni bohatým potleskem. Hráči jsou zejména neprofesionálové, bylo tedy úžasné pozorovat, co vše se dokáží tito lidé naučit a s nadhledem zahrát. Druhá polovina patřila Komornímu orchestru Jaroslava Kociana z České Třebové, který se rozhodl přivézt do zahraničí výjimečnou a náročnou Suitu pro smyčce českého skladatele přelomu 19. a I. pol. 20. století Leoše Janáčka. Proč zrovna tento český skladatel? L. Janáček spolu s dalšími významnými klasickými českými autory velmi výrazně pronikl na zahraniční hudební scénu. Jméno Janáček stojí v žebříčku nejoblíbenějších skladatelů hned vedle  A. Dvořáka, F. Mendelssohna - Bartholdyho, L. van Beethovena, W. Mozarta a dalších. Českotřebovský komorní orchestr měl s tímto dílem veliký úspěch a vysloužil si na obou koncertech dlouhotrvající potlesk. Dirigent Bohuslav Mimra byl tak právem pyšný na své hráče, neboť se toto dílo řadí mezi nejnáročnější skladby pro smyčcový orchestr. Samozřejmě, práce dirigenta je především dílo pečlivě a neobyčejně nastudovat, což dirigent Mimra dokázal s naprostou přesvědčivostí. V jeho niterném provedení Janáčka se odrazila hluboká a dlouhotrvající zkušenost aktivního hráče v mnoha významných profesionálních orchestrech České repuliky (Symfonicý orchestr Českého rozhlasu, Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie Brno či Sukův komorní orchestr, a další).
Oba nezapomenutelné večery zakončila Fantazie z West Side Story pro velký smyčcový orchestr skladatele Leonarda Bernsteina, kterou provedla Jana Mimrová, studentka posledního ročníku dirigování magisterského studia na Akademii múzických umění v  Praze. Skladbu hrály oba orchestry dohromady, což byl náročný úkol pro dirigentku, která měla za úkol nastudovat toto dílo s oběma orchestry přímo ve Švýcarsku, přičemž byla nezbytná schopnost komunikace v anglickém jazyce. Celý koncert dopadl perfektně a oba večery měly veliký úspěch.
Milým okamžikem byla společná páteční večeře, na kterou byl českotřebovský KOJK svými švýcarskými kolegy pozván. Druhý den zakončily oba orchestry společným posezením v nedaleké restauraci, odkud pak KOJK na noc odjížděl do Česka.
Komorní orchestr Jaroslava Kociana se vrátil do svého domovského města v neděli dopoledne. Nadšení hráči však dlouho neodpočívali a zkouška započala již v první zářijový pátek, jelikož orchestr v následující sezóně čeká několik velkých koncertů v Praze, na Bennewitzově festivalu v České Třebové či v Litomyšli.
Jana Mimrová
Dirigentka a studentka Akademie múzických umění v Praze