20 let česko-norského partnerství
Gymnázium Česká Třebová a Sigdal ungdomsskole v Prestfossu

Před 20 lety, v roce 1999, byla založena tradice vzájemných výměnných pobytů žáků a učitelů Gymnázia Česká Třebová a Sigdal ungdomsskole v norském Prestfossu. První setkání tzv. „Twin-Schools“, založené na účasti v environmentálním programu GLOBE a iniciované MŠMT ČR, se rozvinulo v pravidelné návštěvy Čechů v Norsku a Norů v České republice. Dlužno dodat, že z tehdejších Twin-Schools jsme jediná „dvojčata“, která ke dnešku úspěšně spolupracují.
Norové jsou tradičně ubytováváni v českých rodinách a během pobytu poznávají zajímavosti naší země. Cestou sem neopomenou místa připomínající poslední světovou válku, letos to bylo zastavení v Osvětimi. Češi se setkají s fascinující norskou přírodou a poznají hlavní město Norska Oslo.
Při letošní dvoudenní cestě autobusem jsme zvládli krátké zastavení v parku Sanssouci v německé Postupimi, krátkou noc na trajektu z Rostocku do švédského Trelleborgu a první setkání s Norskem v hraničním Svinesundu.
Výroční pobyt našich žáků v Prestfossu ve dnech 6. až 14. září byl obohacen návštěvou JUDr. Jaroslava Knota, českého velvyslance v Norsku a účastí hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického. Ti byli spolu s českými pedagogy přijati vedením místní samosprávy. Představitelé municipality se věnovali svým hostům několik hodin, zpráva o setkání se objevila v lokálním tisku i na webových stránkách ambasády v Oslu a Pardubického kraje.
Kromě návštěvy hlavního města norského království (muzeum E. Muncha, muzeum námořní plavby, centrum, budova opery, Frognerův park) jsme podnikli pětidenní okružní cestu do západní části země. Žáci se potěšili pohledem na jezero Gjende, mohli obdivovat splaz ledovce Jostedalbreen v Briksdalu, i přes nepřízeň počasí zvládli túru pod vrcholek Sloganu, dominantu Sunnmoerských Alp. Dech se tajil při autobusovém sjezdu Trollstigenu. Rozloučení s národním parkem Jotunheimen patřilo vrcholu Bitihorn a jezeru Bygdin. Osmidenní pobyt v Norsku zahrnoval samozřejmě návštěvu prestfosské školy s účastí na výuce a několikadenní pobyt v hostitelských rodinách.
Není na autorovi tohoto příspěvku, aby hodnotil dojmy našich žáků. Z vlastní zkušenosti si však dovoluji tvrdit, že Norsko je „nakažlivé“, člověk se do této nádherné země rád a opakovaně vrací.
Letošní výměnný pobyt žáků a učitelů obou škol a následná vzájemná výměna dvou učitelů v říjnu a prosinci 2019 byly významně podpořeny grantem z Norských fondů, jehož příjemcem byl Spolek Gymnázia Česká Třebová.
Petr Poldauf, předseda Spolku Gymnázia Česká Třebová
Iniciativa je financována z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-21