Putovní výstava Než přišla svoboda

zahajuje krajské turné


Čtyři muzea zřizovaná Pardubickým krajem připravila pro podzim letošního roku putovní výstavu s názvem „Než přišla svoboda“. Ta ukáže občanům v 16 městech kraje situaci v různých oblastech života před rokem 1989 a změny, ke kterým mohlo díky sametové revoluci dojít.
„Lidská paměť je krátká a dává přednost jen těm hezkým vzpomínkám. Proto jsme se rozhodli některá fakta připomenout, a to nejen pamětníkům. Za uplynulých 30 let jsou tu další generace mladých lidí, které tu dobu nezažily, nebo byly tenkrát malé děti, a pro ně je určena především,“ říká patron výstavy, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
„Na dvaceti venkovních panelech jsme se spolu s kolegy a kolegyněmi z ostatních krajských muzeí a dalšími spolupracovníky pokusili vybrat to, co ve společnosti charakterizovalo období v letech 1968 – 1989, a to konkrétně v našem kraji.  Představujeme tu různá témata, jako je například doprava, rozmístění sovětských vojsk, životní prostředí, zemědělství, fenomén panelových sídlišť ale třeba i oslavy povinných výročí či místní underground,“ prozrazuje vedoucí kurátorského týmu, ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek.
Výstava bude zahájena 17. září a poté bude putovat ve čtrnáctidenních intervalech po 16 městech Pardubického kraje. Zajímavé informace, které se nevešly na výstavní panely, vyjdou ve speciálních novinách s názvem Normalizační listy, které budou k dispozici v informačních centrech daných měst.
Na panelech najdete i slova čtyř významných představitelů revolučních dní roku 1989 v jednotlivých okresech kraje. „Jsem rád, že tu můžeme připomenout chartisty Jarmilu Stibicovou z Pardubic a Václava Blabolila z Chrudimi, a organizátory demonstrací Františka Zemana z Litomyšle a Erwina Kukuczku z Ústí nad Orlicí, kteří byli tahouny listopadových a prosincových akcí v našem kraji. Jsou sice jen špičkou ledovce, ale jejich prostřednictvím vzdáváme hold všem, kteří k tehdejším společenským změnám přispěli,“ říká Roman Línek.
Také pro něj samotného začínala na schodech pardubického divadla na sklonku roku 1989 jeho cesta do veřejného života. „Po uplynutí 30 let si myslím, že přes všechny nedostatky a nedokonalosti jsme si ty nejdůležitější hodnoty, o které nám tenkrát šlo, dokázali vybojovat, jen jsme si jich ne vždy dostatečně vážili. Proto děkuji autorům této výstavy za důrazné připomenutí, že svobodné volby, svoboda slova a projevu, nezávislé soudnictví, svobodný tisk, svobodné cestování anebo svoboda vyznání byly v tehdejším Československu po mnoho desítek let nedostižným snem,“ dodává Línek.
V každém z výstavních měst bude u příležitosti zahájení výstavy také doprovodný program, který připravilo Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s ostatnímu muzejními institucemi. Návštěvníci si budou moci připomenout „mementa z období před 30 lety“ – například jak se vázal pionýrský šátek, jak těžký byl nácvik průchodu kontaminovaným pásmem, vyzkouší si dobové plynové masky a ochranné oděvy, vyplní výjezdní doložku nebo si zacvičí sestavu z jedné z posledních spartakiád.
Harmonogram výstavy:

Okres Pardubice
Pardubice 17. 9. – 29. 9., třída Míru
Lázně Bohdaneč 1. 10. – 13. 10., Masarykovo náměstí
Holice 15. 10. – 28. 10., náměstí T. G. Masaryka
Přelouč 30. 10. – 17. 11., náměstí T. G. Masaryka

 

Okres Chrudim
Heřmanův Městec 17. 9. – 30. 9., náměstí Míru
Skuteč 2. 10. – 14. 10., Palackého náměstí
Hlinsko 16. 10. – 29. 10., Poděbradovo náměstí
Chrudim 31. 10. – 17. 11., Resselovo náměstí

 

Okres Svitavy
Svitavy 18. 9. – 1. 10., náměstí Míru
Polička 3. 10. – 15. 10., Palackého náměstí
Moravská Třebová 17. 10. – 30. 10., náměstí T. G. Masaryka
Litomyšl 1. 11. – 18. 11. Toulovcovo náměstí

 

Okres Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí 19. 9. – 2. 10., Mírové náměstí
Česká Třebová 3. 10. – 16. 10., Staré náměstí
Lanškroun 18. 10. – 31. 10., náměstí J. M. Marků
Vysoké Mýto 1. 11. – 18. 11., náměstí Přemysla Otakara II.