Dobrá praxe - odpadové hospodářství města Vysoké Mýto             

Vysoké Mýto (12318 obyvatel k 1.1.2018) má dlouhodobě produkci směsného odpadu pod 150 kg na 1 obyvatele a rok. Město má nejnižší produkci směsného odpadu v Pardubickém kraji mezi sídly nad 5000. Město recykluje přes 55 % komunálních odpadů.

Systém odpadového hospodářství

Nakládání s odpady zajišťují pro město Technické služby Vysoké Mýto. Ve Vysokém Mýtě se do kontejnerů na ulici třídí papír, plasty, sklo, nápojové kartony (třídí se i do pytlů), elektroodpady, textil a bioodpady. Technické služby provozují ve městě dva sběrné dvory, kam lze odevzdat kovy, dřevo (nábytek se recykluje), bioodpady, nebezpečné odpady, objemné odpady, vysloužilé elektro atd. Na sběrném dvoře funguje i re-use centrum – Kujebazar, kam lze odložit nepotřebné věci k opětovnému použití. Za peníze získané jejich prodejem bude v parku nedaleko náměstí založen záhon cibulovin. Svou cibuli si bude moci vysadit každý příchozí a těšit se na jaro, kdy dojde naplnění slogan Kujebazaru: „Co utratíš v bazaru, to vykvete po jaru“. V lokalitě Dráby funguje recyklační dvůr a kompostárna, kam lze ukládat stavební a biologicky rozložitelné odpady. Informace o systému nakládání s odpady jsou přehledně zveřejněny na webu technických služeb města. Od roku 2016 postupně zavádí město „třídění od prahu domu“. Papír a plast ukládaný do speciálních nádob přímo u jednotlivých rodinných domů je svážen 1x za měsíc a zbytkový směsný komunální odpad 1x za 14 dní.  

Údaje o množství vybraných odpadů v letech 2013 až 2018.

 

2013

2014

2015

2016

2018

 

(kg/ob)

(kg/ob)

(kg/ob)

(kg/ob)

(kg/ob)

papír

14,4

12,8

13,82

15,4

25,5

plasty

11,0

11,0

11,51

12,6

14,1

sklo

12,9

13,3

12,42

11,9

15,0

nápojové kartony

0,7

0,2

0,433

-

0,4

kovy

 

 

1,6

3,4

37,3

textil

 

 

4,2

4,3

5,0

dřevo

 

 

29,0

93,6

53,8

bioodpad

60,0

70,3

97,8

157,5

99,5

směsný odpad

143,4

138,2

134,2

149,4

118,5

objemný odpad

56,4

64,8

71,02

57,3

62,3

Poznámky: Do produkce směsných odpadů za rok 2016 byly započteny i uliční smetky.