Dotace Státního fondu rozvoje bydlení pro sídliště Trávník  schválena


V programu Regenerace sídlišť bylo v letošním roce přijato  51 žádostí v hodnotě 252 091 561 Kč. Schváleno bylo 21 žádostí v celkové hodnotě 108 958 847 Kč. Zamítnuto bylo 30 žádostí, z toho 28 z důvodů nedostatečné alokace a 2 žádosti z důvodu nesplnění podmínek NV. O důvodu zamítnutí budou všichni žadatelé informování dopisem do konce roku 2019. Ze seznamu schválených žádostí vybírám první stránku, kde nelze Město Česká Třebová na 5. místě přehlednout. 

Letos jsem tedy uspěli, akce bude zařazena do realizace v příštím roce, kdy má být také dokončena. Tím je zaručeno, že  na sídlišti nebude staveniště dlouhou dobu. Na sídlišti, kde byly dříve instalované herní prvky  odstraněny (nevyhovovaly normám)  bude nyní instalováno nové řešení a současně budou upraveny chodníky v okolí hřiště, dojde k revitalizaci většího prostoru. Prostředky na dofinancování této akce již byly přislíbeny zastupitelstvem města při podání žádosti. Celková hodnota projektu je cca 6 388 tis. Kč, z toho přislíbená dotace činí 2636 tis. Kč, t.j. 41%