Komentovaná prohlídka sokolovny Na Skále                      
Ve středu  18. září se v rámci akce nazvané Noc sokoloven uskutečnila zajímavá komentovaná prohlídka všech vnitřních prostor českotřebovské sokolovny Na Skále. Starosta zdejší jednoty, Ing. Michal Kadlec všechny zájemce provedl po celém interiéru staré budovy i novějších přístaveb. Pro většinu účastníků byly tyto prostory k vidění poprvé. Vše pan starosta doprovodil zasvěceným výkladem o tom, co v které části bylo dříve, jak pokračuje rekonstrukce areálu a ukázal i prostory, které na své využití a adaptaci  teprve čekají. Všichni přítomní tak měli možnost navštívit původní sklep historické budovy, jehož stěny jsou v některých místech tvořeny také přírodním skalním masivem.
Dále potom byl velký zájem o půdní prostory, které jsou již částečně  přestavěny a částečně čekají na adaptaci. bylo možné se podívat též do bývalého tzv. Malého sálu, který nyní slouží jako posilovna, na galerii Velkého sálu, nahlédnout na střechy nové tělocvičny a prozkoumat též půdu nad Velkým sálem. Prohlídka pokračovala návštěvou tzv. Pekla, prostoru pod bývalým a dnes již neexistujícím jevištěm Velkého sálu, které bylo koncem 80. let 20. století zbořeno. Peklo, jako součást nové tělocvičny přežilo do dnešních dnů. Někteří  účastníci prohlídky zde vzpomínali, kterak  sem v mladých letech, při návštěvách zdejších plesů, chodívali na kořalku. Tehdy zde býval bar. Prohlídka byla později   zakončena posezením s hudbou ve zdejším bufetu.    Martin Šebela