Rozhovor s kapitánem Oldou Pešinou

5. oddíl vodních skautů  se plavil po Tyrhénském moři kolem ostrova Elba   

Letošní tábor 5. oddílu vodních skautů byl mnohem exotičtější než  obvykle. Zamířili na 27m dlouhou plachetnici Bella, se kterou se plavili v Tyrhénském moři kolem italského ostrova Elba. V pátek 26. července večer vyrazilo 33 vodních skautů v doprovodu vedoucích autobusem Student Agency z improvizované zastávky u střediska na Farské ulici.
 
Kde se zrodil nápad jet na tábor s celým oddílem na loď kolem Elby?
Už dlouho jsem měl plán jet s celým oddílem na moře a po té, co jsem se seznámil s Danem, Čechem, který je majitelem Belly, jsme se před dvěma lety domluvili, že nápad zrealizujeme. V loňském roce jsme s ostatními vedoucími vypluli na obhlídku ostrova, abychom poté mohli připravit a napasovat celotáborový program na plánovaný tábor.
 
Jak často jezdí třebovští vodní skauti mimo republiku?
Není to poprvé, kdy vodní skauti vyrazili na plavbu do zahraničí. Pravidelně jezdíme s celým oddílem plachtit  do Polska na Mazurská jezera, před dvěma lety nás tam bylo tam bylo také 35 na 5 lodích. Na moře jezdíme také pravidelně, ale jen s výběrem, spíše za odměnu. V minulých letech jsme plachtili například na Řeckých Kykladech, kolem Liparských ostrovů, po španělském pobřeží nebo mezi Baleárskými ostrovy. Nicméně takovou formu tábora jsme vyzkoušeli opravdu poprvé....
Kde a jak skauti tábořili?
Naším tábořištěm byla sedmadvacetimetrová jachta Bella, na které jsme obepluli během dvou týdnů celý ostrov. Na lodi jsme spali v kajutách nebo na matračkách na palubě. Přes noc jsme vždy kotvili někde v zátoce a během dne jsme hráli na pobřeží celotáborovou hru "Ostrov pokladů", při které jsme poznávali krásy ostrova Elba a pluli postupně kolem celého ostrova.
 
Jak často jste se dostali na pevninu?
Každý den. Skauti během naší plavby plnili různé úkoly, které byly  součástí táborové hry. Cílem bylo získat kopí osudu a najít poklad, což se pochopitelně podařilo. Každý den jsme navštívili nejrůznější zátoky, přístavy a zajímavá místa, mezi kterými  nechyběl výstup na nejvyšší horu Elby Monte Capanne do 1019 m nad mořem nebo jsme se potápěli k vraku šedesátimetrové lodi, která v sedmdesátých letech ztroskotala na útesech u vesničky Pomonte. Vydali jsme se i na vzdálený ostrov Capraia a užili si i noční přeplavbu.
 
Vydali jste se i po stopách Napoleóna?
Během celotáborové hry jsme hledali kopí osudu, které chtěl získat doktor Googlehaim a údajně ho vlastnil i Napoleón, takže jsme pátrali i po jeho stopách...
 
Jak jste se na lodi stravovali?
Měli jsme s sebou dvě šikovné kuchařky, které nám vařili převážně z našich českých zásob. V jídelníčku samozřejmě nechyběla ani italská pizza a místní ovoce.
Měli jste štěstí na počasí?
Ano, celé dva týdny svítilo sluníčko. První den při nalodění nás sice  potrápila bouřka a vlny, se kterými na palubě někteří trochu
bojovali. Moře i žaludky se ale brzy zklidnily a všichni si pak jen  užívali slunečních paprsků.
 
Jaké dojmy si skauti z Elby odváželi?
Podle mých dojmů, které mi potvrdili snad všichni rodiče, byli členové  oddílu z tábora opravdu nadšeni. Pokud vím, tak ani ti nejmenší, kteří vycestovali poprvé na tak dlouhou dobu bez svých rodičů, neprojevili  žádné známky stesku po domově. Během tábora jsme neřešili žádný vážný úraz nebo nemoc. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na přípravě tábora podíleli, ať už jde zajištění stravování kuchařkami, nebo o přípravu programu a her, kterou vedl Zub - Michal Koubek a na kterých se podíleli všichni roveři a rangers, kteří měli na starosti skauty a skautky. Díky jim se nikomu nic nestalo, vše klapalo při hrách a výpravách po souši, při koupání a skákání z lodi, při potápění k vraku i po organizační stránce.  Smekám před jejich nasazením, vytrvalostí a zodpovědností!
 
Děkuji za rozhovor a přeju ať jsou i příští tábory neméně úspěšné, ať už doma nebo v zahraničí.
Pavla Skopalová (Foto Olda Pešina)