Sokolení 2019 + Noc sokoloven             
Sokolská myšlenka je v České Třebové zhmotněna v areálu sokolovny na Skále. Přes velkou snahu sokolů  zatím venkovní pohled na areál  není dokonalý, je zde ještě vidět spousta práce, kterou je třeba vykonat. Nicméně je také dobře možné se ohlédnout zpět a ukázat, co všechno se českotřebovským sokolům s podporou města a Pardubického kraje podařilo realizovat.
Navrácený majetek Sokola byl ve velmi špatném stavu. Byly pokusy o vylepšení, o rekonstrukci. Některé akce nebyly dotaženy do konce, jiné zhatila špatná volba stavební firmy. Můžeme připomenout jak dobře zde pracovala firma CERVIN v roce 2003, pak stavbu nezabezpečenou a odkrytou opustila a způsobila další školy za spoustu peněz. Sokolové soud nakonec vyhráli, ale vysouzené peníze nikdy neviděli, firma byla v likvidaci. Pak od Sokola, který především řešil problémy co s areálem a sám se sebou,  některé oddíly odešly. Nebyl to ovšem konec Sokola, znovu se postavil na nohy a žije.
Areál  v kouzelném  prostředí "Na skále" je nyní každý rok v lepším stavu.  Také letos se podařilo další vylepšení. Dlouho nevyužitý byt sokolníka je opět po rekonstrukci obsazen, na fungujícím bufetem se nyní připravuje jako stavební zimní akce další bytová jednotka, budou zde také šatnové prostory se sociálkou a cvičební sál. Díky vynikající spolupráci s Pardubickým krajem se vstupní objekt areálu dočká nové fasády. Bude to první krok k tomu, aby se pak nová  fasáda také v dalších letech "rozsvítila" na ostatních objektech v areálu. Mnoho stavebních úprav, které nejsou vidět, bylo provedeno v objektu herny stolního tenisu. Je zde nové sociální zařízení, kotelna. Bylo také třeba především legalizovat stavbu, vybudovanou v akci Z v době socialistického hospodaření, vybudovat rozsáhlý drenážní a vsakovací systém pro dešťovou vodu. Rozhodně se vyplatí, není potom třeba platit za stočné z dešťové kanalizace. A jsou to tisíce korun.  Podobná legalizace staveb byla nutná v případě  garáží, nyní sloužících jako sklady nářadí a sportovního materiálu. 
Starosta Sokola Ing. Michal Kadlec mě při prohlídce areálu ukázal, že mnoho dalších úprav bylo provedeno také  ve vlastním objektu sokolovny. Zde se podařilo  dobře spolupracovat se judisty, kteří nyní využívají také velkou tělocvičnu. Zde se už nehrají žádné  míčové hry, je je trvale instalováno tatami, které umožňuje i využití pro cvičení. Tím je pro míčové hry uvolněna "stará tělocvična VDA" dnes ve správě ZŠ Habrmanova. Společně také užívají sokolové s judisty přilehlou nářaďovnu, kde je nově vybavená posilovna. Díky tomu všemu areál žije, vedoucí se dokážou mezi sebou domluvit. V tom je klíč k dalšímu rozvoji a ke zlepšování podmínek a vybavení.
Na upravených chodbách sokolovny je fotografická výzdoba, diplomy, v bufetu pak  zasklené vitriny s poháry a získanými cenami.  Také venkovní areál je uklizen, mezi jednotlivými kurty je vyrovnané a zeleně natřené  oplocení, tak upravené to zde před lety nikdy nebývalo.  Každý, kdo sem přichází, musí uznat, jak se sokolský areál na Skále každý rok proměňuje.
Sokolení 2019. Ve středu 18. září byla na programu tradiční akce na začátek sezóny: Sokolení 2019. Počasí bylo chladnější, než bychom si představovali, ale sluníčko svítilo. Přišli především rodiče s dětmi, pro které byly připraveny tradiční soutěžní disciplíny. Pomáhali také volejbalisté, protože několik funkcionářů - turistů  bylo na zájezdové akci. Bylo vidět, že sokolové jsou sehraný tým, který dokáže zapojit děti i dospělé.
Noc sokoloven: Večer se pak po 18. hodině konala právě komentovaná prohlídka sokolského areálu, aby všichni zájemci poznali jeho změny v posledních letech i účel ještě rozestavených interiérů. Potom přišla na řadu hudební produkce. Každý viděl, že zde je především pořádek, upravené prostředí a to venku i uvnitř, všem sokolským funkcionářům záleží na tom, aby se vše vyvíjelo k lepšímu. Přitom Sokol rozhodně není příjemcem milionových dotací. Má nyní solidní stavební firmu, která dokáže splnit co se na ní požaduje. Budeme se  o tom moci přesvědčit ještě letos, když bude pracovat na fasádě vstupního objektu. Toho, který před lety chtěli sokolové prodat, protože pro něho neměli využití. Přejme českotřebovským sokolům, aby se jim dařilo stejně dobře jako ve sportu také v jejich budovatelské a zvelebovací činnosti.  Bylo by samozřejmě snazší být v hotovém a o nic se nestarat, ale na svu dvojroli sportovců a budovatelů si zde během let určitě zvykli.
Milan Mikolecký