Příměstské sportovní tábory

Tenisového klubu Česká Třebová


V areálu TK v České Třebové běží v letních měsících tábory se zaměřením na sport.
Tábory pořádáné TK se realizací projektu snaží pomoci rodičům
se sladěním pracovního a a rodinného života v době školních prázdnin.
Podle záměru má v letech 2019 až 2021 má proběhnout 24
multitématicky zaměřených táborů.
" V letošním roce tenisový klub Česká Třebová uspořádal dva Sportovní příměstské tábory pro děti ve věku od 6 do 15 let. První se konal v termínu 8.-12.7.2019 (44 účastníků z 45 plánovaných) a druhý v termínu 26.-30.8.2019 (30 účastníků z 30 plánovaných).
Hlavní náplní dle motta projektu „Ve zdravém těle zdravý duch“, který byl realizován za podpory MAS Orlicko, byl především pohyb a sportovní aktivity dětí s kladným vlivem na jejich zdravotní stav. V průběhu celého týdne se účastníci táboru věnovali různým sportovním aktivitám jako např. atletickým soutěžím, fotbalu, vybíjené, tenisu, badmintonu, plavání, lukostřelbě, ale také dovednostním a vědomostním soutěžím, deskovým hrám, malováním, kreslením křídou apod. Součástí týdenního programu byla návštěva plaveckého bazénu a atletického stadionu v České Třebové a také návštěva zábavního Pinguin parku v Přívratu, takže program byl velmi rozmanitý a neodehrával se pouze v areálu tenisového klubu. Velkou výhodou je pro náš klub nová hala, kterou můžeme operativně využívat v případě nepříznivého počasí. To se nám naštěstí v obou termínech táboru vydařilo. Dalším zpestřením programu byl vždy ve čtvrtek táborák s opékáním buřtů a vystoupením známé třebovské kapely Poutníci. U této příležitosti, které se zúčastnili i rodiče dětí, byli vyhodnoceni a odměněni nejlepší v jednotlivých soutěžích.
Vyhodnocení nedokončených soutěží se konalo také v pátek při závěrečném nástupu. Stravování nám zajišťoval formou cateringu přímo v našem areálu personál hotelu Bravo Česká Třebová. Dle ohlasů dětí i rodičů se oba termíny táborů vydařily a již nyní přemýšlíme, jak ještě více zpestřit a obohatit program v příštím roce. "
Jaroslav Rybka, vedoucí tábora