Univerzita třetího věku Nabídka kurzů 2019/2020             


Počítačový kurz – začátečníci
Práce s počítačem, internetem, programy Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), teoretická znalost (pojmy, jak funguje PC, apod.). Bude přihlédnuto také k požadavkům účastníků kurzu.
Lektor: Bc. Pavla Šedivá
Schůzky: pondělí 8:00 – 9:00 1x za 14 dní, DDM
Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)

Počítačový kurz – pokročilí
Určeno pro ty, kteří již počítačový kurz navštěvovali nebo mají mírně pokročilé znalosti.
Práce s počítačem, Internetem, programy Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Proškolení o bezpečnosti na Internetu (bankovnictví, online nákupy) - ochrana před zloději. Zakládání silných hesel. Bude přihlédnuto také k požadavkům účastníků kurzu.
Lektor: Filip Škeřík  Schůzky: pátek 9:00 – 10:00 1x za 14 dní, DDM (VDA)  Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)

Úprava fotografií
Účastníci se naučí upravovat fotografie v grafickém programu paint.NET, ve kterém si je budou moci upravovat také v pohodlí svého domova. V rámci kurzu si každý účastník vytvoří svou vlastní fotoknihu, kterou si necháme vytisknout.
Lektor: Filip Škeřík Schůzky: pátek 8:00 – 9:00 1x za 14 dní, DDM (VDA)  Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)

Tvorba blogu a webových stránek
Kurz je určen lidem, kteří si chtějí z domova začít psát blog (např. o zahrádkaření, psaní receptů, modelařině apod.). Každý účastník si bude umět založit a provozovat svůj vlastní blog, který bude veřejně dostupný pro lidi z celého světa. Založení základního blogu nenese žádné finanční náklady. V druhé polovině kurzu se budeme zajímat o to, jak vlastně stránka, kterou jsme vytvořili, funguje a zkusíme si napsat svoji webovou stránku bez pomoci online služeb do "jednoho textového souboru". K dispozici bude také několik set stran studijních materiálů a online dokumentací, které si bude každý účastník moci prohlédnout i z domova.
Lektor: Filip Škeřík Schůzky: pátek 10:30- 11:30 1x za 14 dní, DDM  Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)

Seznámení s rodokmenem
Nabízím způsob, jak i jako laik  bez akademického vzdělání dokáži vyhledat z církevních matrik jednoduchou formou svůj rodokmen až do 17. stol.  Lektor: Jiří Hevera  Schůzky: čtvrtek 9:00 – 10:00 1x za měsíc, DDM Cena: 400 Kč (300 Kč/člen SD)

Posilování a kondiční cvičení s balony
Posílení pánevního dna a páteře, správné držení těla a další protahovací cvičení.
Lektor: Ivana Vychytilová  Schůzky: středa 8:30 – 9:30 1x za 14 dní, Malý sál KC  Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)

Jóga
Dechová cvičení a relaxace, které vedou k celkovému uvolnění těla a navodí psychickou rovnováhu.
Lektor: Ivana Vychytilová Schůzky: středa 10:00 – 11:00 1x za 14 dní, Malý sál KC  Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)

Základy homeopatie a fytoterapie – začátečníci
Metoda léčení podobně podobným… Podpoření a stimulace uzdravujícího se organismu.
Lektor: Ivana Vychytilová  Schůzky: čtvrtek 10:15 – 11:15 1x za 14 dní, DDM  Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)

Základy homeopatie a fytoterapie – pokročilí
Kurz je vhodný pro účastníky, kteří jej navštěvovali ve školním roce 2018/2019. Metoda léčení podobně podobným… Podpoření a stimulace uzdravujícího se organismu.  Lektor: Ivana Vychytilová  Schůzky: čtvrtek 11:15 – 12:15 1x za 14 dní, DDM
Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)

Malba – pokročilí
Kurz je určen pro ty, kteří kurz Malby navštěvovali v minulém školním roce nebo mají s malbou a kresbou zkušenosti.  Lektor: Ludmila Rašnerová  Schůzky: úterý 8:30 – 11:30 1x za měsíc, DDM  Cena: 1100 Kč (1000 Kč/člen SD)

Kresba
Kurz je určen pro ty, kteří s kresbou začínají nebo pro mírně pokročilé. Po absolvování tohoto kurzu lze pokračovat v kurzu Malby.
Lektor: Ludmila Rašnerová Schůzky: Úterý 8:30 – 11:30 1 x za měsíc, DDM  Cena: 1100 Kč (1000 Kč/člen SD)

Keramika
Účastníci se naučí zpracovat keramickou hlínu různými technikami. Vyrobí si užitkové i dekorativní keramické předměty.
Lektor: Iveta Mutlová DiS. Schůzky: čtvrtek 8:30 – 11:00 1x za měsíc, DDM  Cena: 1200 Kč (1100 Kč/člen SD)
 
Rukodělný kurz
Vytváření výrobků známými i méně známými technikami, vytváření dekorativních i užitkových věcí. Lektor: Lada Pouková, Aneta Pouková Schůzky: úterý 15:00 – 17:00 1x za měsíc, "Žluťák" Cena: 1000 Kč (900 Kč/člen SD)

Pedig
Vyrábění košíků, ošatek a dekorací pomocí přírodního materiálu - pedigu, elhar šňůry, korálků a dalších materiálů.
Lektor: Lada Pouková, Aneta Pouková Schůzky: úterý 15:00 – 17:00 1x za měsíc, DDM  Cena: 1000 Kč (900 Kč/člen SD)

Sklo a kov
Vyzkoušíme různé techniky, ve kterých je základním materiálem sklo či kov nebo jejich kombinace  - drátování, fusing, šitý šperk z korálků, nepravý smalt, cínování, tiffany či leptání skla. Jedná se o vyrobení si drobných předmětů – např. šperky.  Lektor: Ing. Hana Milerová  Schůzky: úterý 8:30 – 11:00 1x za měsíc, DDM  Cena: 1200 Kč (1100 Kč/člen SD) na školní rok

Textil ART
Budeme tisknout a malovat na textil – tašku, tričko, deštník. Také budeme batikovat, zkoušet voskovou batiku; plstit za mokra i studena; používat filc a vyrábět z něho např. pouzdro na mobil, květy do vlasů; malovat na hedvábí. Můžeme zkusit i jednoduché základy tkaní.  Lektor: Ing. Hana Milerová  Schůzky: úterý 8:30 – 11:00 za měsíc, DDM  Cena: 1200 Kč (1100 Kč/člen SD)

Knihařství
Dovolte nám, abychom Vám představili jedno "staré" řemeslo, které ani v dnešním uspěchaném světě neztrácí své kouzlo, ani místo v našem životě - řemeslo knihařské. (14 sezení = 14 výrobků) Lektor: Danuše Vytečková  Schůzky: pondělí 15:00 – 18:00 1x za 14 dní, Knihařská dílna ul. Grégrova  Cena: 1700 Kč (1600 Kč/člen SD)
 
Dámský klub
Když se sejdou dámy, proberou vše od kuchyně po kavárny… recepty, móda, povídání...
Lektor: Ivana Vychytilová Schůzky: čtvrtek 9:05 – 10:05 1x za 14 dní, DDM Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)
 
Osobní rozvoj
Psychohygiena, životní styl, stres, hojnost, kineziologie,... Lektor: Ivana Vychytilová Schůzky: čtvrtek 8:00 – 9:00 1x za 14 dní, DDM
Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)

Psychologie
Kurz zaměřený na procvičování paměti, logických úloh, a zábavných testů. Vše probíhá zábavnou formou. V lekcích se zaměříme i na psychologické testy, osobnostní testy a gymnastiku myšlení pro seniory.
Lektor: Bc. Pavla Šedivá, Schůzky: pondělí 10:00 – 11:00 1x za 14 dní, DDM Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)

Anglický jazyk – začátečníci + mírně pokročilí
Kurz je vhodný pro začátečníky a pro účastníky, kteří jej navštěvovali ve školním roce 2018/2019.
Procvičování slovíček na určitá témata (rodina, čísla, barvy,...), základní pravidla gramatiky, procvičování časů, tematické hodiny - Christmas, Easter, řešení modelových situací, konverzace  se zahraničními dobrovolníky, zdokonalování a rozšiřování slovní zásoby.
Lektor: Bc. Pavla Šedivá Schůzky: pondělí 10:00 – 11:00 1x za 14 dní, DDM  Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)
 
Španělský jazyk - pokročilí
Kurz je vhodný pro účastníky, kteří jej navštěvovali ve školním roce 2018/2019. Bude zaměřen na aktivní užívání španělštiny v praxi. Studenti se během školního roku naučí nenásilnou formou základy španělské gramatiky a dozví se mnoho zajímavostí z hispánské kultury. Lektor: Mgr. Nikol Zavřelová Schůzky: pondělí 16:10 – 17:10 1x za 14 dní, DDM  Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)
 *(člen SD = člen místního Svazu důchodců, Česká Třebová)
------------------------------------------------------------------------------- 
Časová dotace: Jednotlivé kurzy budou probíhat v období říjen – květen zpravidla 1x za 14 dní nebo 1x za měsíc (60 minut – 180 minut) v závislosti na druhu kurzu.
Přihlášky s rozvrhem kurzů budou připraveny k vyzvednutí v kanceláři DDM Kamarád, Česká Třebová a zveřejněny na www.ddm.ceskatrebova.com od pondělí 9. 9. 2019.
Platby je možné uhradit v kanceláři DDM Kamarád v úředních hodinách do pátku 27. 9. 2019.
Pro otevření kurzu je stanoven minimální počet na 5 účastníků. Maximální kapacita bude stanovena až po upřesnění místa konání jednotlivých kurzů.  Storno podmínky jsou platné jako u zájmových kroužků DDM Kamarád, Česká Třebová.