Mezinárodní varhanní festival  Zdeňka Pololáníka

letos ve znamení díla Petra Ebena


Příběh Joba, který pokorně přijal neštěstí a nakonec zvítězil. příběh připravený do osmi vět, osmi vyprávění a osmi  hudebních vyjádření. Pomohly  lépe pochopit nebo i vyjádřit  jednotlivé části. Hudba  dokáže mnohdy více než vyprávění, především v hloubce prožitku.  Kniha Job se staví na stranu chudých a postižených, vyslovuje názor, že utrpení je údělem, se kterým se musíme vyrovnat, ale které neubírá člověku na jeho důstojnosti.  Příběh Joba v knize odpovídá na otázku, jak má spravedlivý člověk snášet svoje utrpení.  Hospodin však v příběhu stojí v neštěstí při Jobovi, pomáhá mu snášet bolest a také ji přemoci. Takže nakonec?: "... přijal Hospodin obličej Jobů a požehnal mu více nežli v počátku jeho,  odměnil se Jobovi. A odměnil se i posluchačům závěrečnou dávkou chorálních variací, které vedou ke slavnostnímu harmonickému až slavnostnímu závěru.
Na celém dojmu z večera spolupracoval Marek Eben, recitace, syn skladatele Petra Ebena (*1957) a varhaník Tomáš Thon (*1962), absolvent Akademie múzických umění v Praze a Coinservatoire National v Paříži. Návštěva koncertu, vlastně recitálu byla velmi slušná, Českotřebováci si považovali, že mohou vyslechnout tak závažné dílo přímo za účasti Marka Ebena. Také termín koncertu v neděli večer byl vhodně zvolen. Interiér kostela byl dobře nasvětlen, interpreti si nepřáli ve Třebové obvyklou projekci hry na varhany z kůru na plátno před diváky. Myslím však, že se plně nezdařilo zazvučit prostor kostela tak, aby bylo mluvenému slovu dobře rozumět, i když se mistr recitace Marek Eben skutečně velmi snažil. Zvuk se u posluchačů setkával ze dvou zdrojů s různým zpožděním a to (zejména v hlasitějších částech) srozumitelnosti textu napsaného poměrně složitějším jazykem nepřispělo. Zvuk českotřebovského varhanního nástroje však byl zcela dokonalý. Varhanní nástroj dokázal oprávnění ke koncertnímu využití plně vyjádřit jak chvalozpěvy, osudové rány, utrpení i chorální harmonické variace. Na zahájení koncertu vystoupil místostarosta města Josef Kopecký, dramaturg varhanního festivalu Mgr. Jan Lorenc a O. Miloš Kolovratník. Koncertní vystoupení zanechal v posluchačích hluboký dojem, odměnou dvojici interpretů bylo dlouhé děkování a ovace ve stoje.  (mm)
¨

Petr Eben (22. ledna 1929 Žamberk 24. října 2007 Praha)                           

 Český skladatel duchovní, moderní a soudobé vážné hudby. Jeho rozsáhlá skladatelská tvorba zasahuje do všech žánrů (opera, balet, téměř všechny druhy komorní hudby, orchestrální díla) a pronikla do repertoáru mnoha interpretů, souborů, orchestrů. Působil také coby klavírní korepetitor a varhaníkJeho rozsáhlá produkce (přes 200 skladeb) má své těžiště ve vokálních a varhanních skladbách a zahrnuje též množství velkých kantát i drobných písňových opusů či šansonů. S postupem času se skladatelova pozornost upíná především na hudbu duchovní, v níž dominuje zhudebňování biblických předloh, přičemž svébytnou kapitolou skladatelova tvůrčího usilování tvoří jeho vokálně-instrumentální díla na liturgické texty. Jeho skladby jsou prodchnuty hlubokým křesťanským cítěním a jsou umělecky a filozoficky přesvědčivým poselstvím. Jde též o autora v České republice často používaného ordinária (Kancionál: 504, Mešní zpěvy: 3)  Letos v lednu byly připomínány jeho nedožité 90. narozeniny. To je také důvodem k tomu, že letošní ročník Mezinárodního hudebního festivalu Zdeňka Pololáníka je inspirován dílem skladatele Petra Ebena.
Nejhranějším se stal jeho cyklus Nedělní hudba pro sólové varhany inspirovaná gregoriánským chorálem.