Velká nabídka sociálních služeb z regionu                           
Ve středu 18. září odpoledne se v malém sále Kulturního centra konal "Miniveletrh sociálních služeb". Byl to již několikátý ročník, dosud se obdobné akce konaly vždy s jídelně Domu s pečovatelskou službou čp. 2100.  Byla to vlastně přehlídka poskytovaných sociálních služeb nejen ve městě, ale i v širším regionu. Každá organizace nabízející své služby zde prezentovala se svojí nabídku, připravenou zpravidla ve formě názorných grafických prezentací  nebo také formou vytištěných letáčků. Při zahájení akce  krátce vystoupila starostka města Magdaléna Peterková a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví JUDr. Eva Gibišová. 
Bylo zde  jako v mraveništi, akci navštívilo mnoho zájemců z řad veřejnosti. Sociální problematika se stále vyvíjí a ne každému jsou podrobně známy podmínky, za kterých se služby v této oblasti poskytují, mnozí ani neznají co všechno mohou požadovat. Proto byl důležitý  také osobní kontakt se zástupci spolků, nadací nebo organizací se zájemci o poskytované služby.
Ukázalo se, že mnozí mají mnoho starostí se zajištěním sociální péče ať o zdravotně či  tělesně postižené členy domácnosti a při zaměstnání nestíhají vše zajistit. Obvyklý způsob "zeptat se na úřadě" nemusí přinést přesnou informaci, proto je přímý kontakt s poskytovateli služeb tak důležitý. Přesvědčil jsem se, že např. Oblastní charita má pro  mnohé situace předpřipravené tištěné materiály, ve kterých jsou přesně zodpovězeny mnohé dotazy v oblasti právní, sociální i zdravotní, dokážou poradit rodinám s dětmi stejně jako  s péčí o nepohyblivé seniory. Byly zde podány také informace o pěstounské péči, o možnostech linky důvěry, prezentovaly se zde Sociální služby Česká Třebová,  ústecké Centrum sociální péče, Petrklíč, Oblastní spolek Červeného kříže, Klub příznivců cesty pro rodinu, Domov U studánky, azylový dům Koclířov a další organizace. Ukazuje se, jak je v této oblasti v našem regionu široká nabídka a jde o to, aby byla dobře využita.  (mm)