"ZEMĚ V NAŠICH RUKOU"            


Jde o projektové téma ZŠ Na rovině v České Třebové pro školním rok 2019/2020. Proto jsme hned první týden zahájili poznáváním našeho města Česká Třebová přímo na radnici. Využili jme tak pozvání a milé znovu setkání s paní starostkou JUDr. Magdalénou Peterkovou do jejího pracoviště. Zjistili jsme důležité informace týkající se úřadu i města, nahlédli do obřadní síně i stanice městské policie. V dalších dnech byla naplánována i návštěva Gymnázia v České Třebové, které je velmi důležité pro náš region. Zde nás mile uvítal ředitel gymnázia pan  Mgr. Josef Menšík, který žákům ochotně zodpověděl jejich dotazy a následně jsme vystoupali přes půdní prostory až nad střechu do vyhlídky, kde se i díky počasí poštěstilo zažít dech beroucí pohled. Mohli jsme si z výšky vychutnat Českou Třebovou a její přilehlé části, město i krajinu v celé své kráse. Plni dojmů jsme se přesunuli do učebny biologie se zvířecím a mineralogickým koutkem, kde žáky zaujal např. axolotl mexický nebo chameleon.
Kromě malé pozornosti si každý odnesl nezapomenutelný zážitek z pohledu na naše malebné město, ať už z hlavní budovy města – radnice nebo českotřebovského gymnázia. Postupně budeme poznávat Českou Republiku, seznámíme se s kontinenty a vše co s tím může souviset. Děkujeme za navázané spolupráce.
Za tým pedagogů a žáky ZŠ Na rovině Pavlína Provazníková

Návštěva na radnici


Gymnáuzium