Anketa nemůže zodpovědět všechno                                    
Předně bych chtěl napsat, že iniciativu  Karla Kubišty, která mu dala určitě hodně práce, vítám, něco takového tady vlastně ještě nebylo.  V České Třebové vůbec chyběla dosud "zpětná vazba"  tedy pohled veřejnosti na problémy města.  Kdo ví, jaké by bylo pořadí priorit pro investice v našem městě, kdyby si mohli vybrat samotní občané.  Minulé vedení města o takovou zpětnou vazbu v podstatě nestálo, což je velká škoda.
Z úvodního textu Karla Kubišty vyplývá, že podnět k anketě byl i v tom, zda je potřeba ve Třebové vydávat dvě "téměř identické" tiskoviny. S tím bych chtěl polemizovat.  To je velké zjednodušení. Kdybychom v této úvaze šli dál, tak by nám ve státě také nakonec stačilo jen  "Rudé právo", které  dalo vždy správnou odpověď na všechny  otázky. To by také mohlo platit, kdyby "identické tiskoviny" vydávalo město. Myslím, že taková situace není, média ve městě existující vždy vznikla z nějakého popudu a mají za sebou svou historii, která jim dává svoje právo na existenci.  Podívejme se i na tento problém:

Českotřebovský zpravodaj vznikl před 50 lety (žádný jiný městský časopis v regionu nemá tak dlouhou tradici) v době, kdy po  "osmašedesátém roce" vznikal jiný pohled na dění kolem nás a kdy si město začalo více uvědomovat svou svébytnou existenci a nechtělo se jen spokojit s tím co rozhodli na OV KSČ (a výše) - tedy že má být jen "střediskem místního významu". Připomeňme, že  zde vznikaly i jiné iniciativy, vznikla Tiskárna MěstNV (byla pro vznik zpravodaje podmínkou). Došlo ke znatelnému rozvoji tehdejších "Sdružených služeb města", vznikla Drobná provozovna MěstNV, vlastní iniciativa vedla k postavení obřadní síně s krematoriem atd.... Od začátku byl zpravodaj v prodeji a nikdy nebyl občanům nucen zadarmo, přesto se zájem rychle zvětšoval. odebírají jej i občané v sousedních obcích a rodáci po celé republice. Redakční rada byla složena z patriotů města, nikoliv na politickém principu.  

Českotřebovské noviny vznikly v roce 2016 dle přání tehdejší radniční koalice jako radniční informátor. Jsou distribuovány zdarma.  Redakční rada má politický charakter a tvoří ji zástupci všech volebních stran. Pro čtenáře je však vlastně anonymní. Po zveřejňování příspěvků platí poměrně přísná pravidla. Už právě proto k tak oficiálnímu tisku nevznikl zatím tak úzký vztah. Není zde možné publikovat příliš subjektivních názorů. Přesto se tam vyskytly, proradniční, samozřejmě. Vydávání Českotřebovských novin město plně financuje a není to málo peněz. I tato skutečnost je jistě na formě i obsahu novin znát. 

OIKTV. Je to dnes už úplně jiná instituce, než při vzniku (Městské televizní studio MTV). Nové médium přivedla na svět Kabelová televize, aby zdůvodnila potřebu svého rozmachu. Vyžaduje trvalé investice do techniky a také lidských zdrojů, proto se mu stala Česká Třebová malá a svůj rajon trvale rozšiřuje. Tím se českotřebovské zpravodajství stává menšinovým, trochu se v té škále zpráv odjinud ztrácí. Přesto  je příspěvek města za služby OIKTV stále větší. Přitom skutečnost, že reportáže ze Třebové mohou vidět i v dalších městech, není pro českotřebovského daňového poplatníka vůbec významná. To je jen důvod proto, aby OIKTV požadoval větší dotaci. Ve smlouvě o dotaci je přesně vypočteno, kolik reportáží a pořadů za ten skoro celý milion ročně dostaneme, ale jednotlivé reportáže nemůžeme shlédnout  samostatně, zůstávají vlastnictvím OIKTV, což je špatně. Reportáže, které byly vyrobeny z dotace města, by měly být přístupné občanům také na městském informačním portálu. OIKTV by si na ně neměl dělat monopol. Je to řešitelné v podmínkách smlouvy o dotaci  Dříve byly slíbené i přímé přenosy důležitých událostí, zůstalo však u slibů. Daleko snadněji lze přímé přenosy pořídit bez kabelové televize na internetu.

ROČENKA ČESKOTŘEBOVSKO. Rozmach ročenek nastal v době před 20 lety a v řadě měst byl tento projekt opuštěn, někde rychle, jinde pomaleji. Svět se totiž digitalizuje. Zůstává však nemalá skupina lidí, které je digitální svět ukradený a kteří proto raději sáhnou k papírové publikaci, která může být pro mnoho lidí přehlednější. Jenže zde musí být informace skutečně obnovované, správné a aktuální, což se někdy v naší ročence nedaří. Bylo by tedy velkou pomocí, kdyby měla ještě svého "digitálního bratra", kde by bylo možné  rychle  aktualizovat všechny změny a korigovat chyby tisku.  Mohla by být vytvořena jako samostatný oddíl  městského informačního portálu. Potom by to bylo už úplně dokonalé.  Je to vidět např. na tištěných jízdních řádech. Dříve se vydávaly v samostatných knížkách ve velkém nákladu, dnes byste je už neprodali, všechno je dnes digitální a aktuální, přesné. Přesto jejich uvedení v ročence má svůj význam. Ročenka Českotřebovsko přežila dvě desetiletí a bude vydávána i v dalších letech.

Internetové portály  Výhodou je možnost poskytovat zcela horké, aktuální informace. Neboť dnes už nikdo nectí termíny uzávěrek měsíčníků a tak městské noviny ani zpravodaj nemohou obsahovat všechno co by bylo potřeba, jsou pak neaktuální ze samotného principu měsíčníku s pevným datem uzávěrky. Vždyť ani třeba program Týdne sportu, dopředu dlouho oznámené akce kterou město dotuje více než půlmilionovou dotací, není zachycen ani v novinách ani ve zpravodaji. A to platí i o dalších celoměstských událostech připravených většinou na poslední chvíli. Internetové zpravodajství (a vlastně i televizní) bude do budoucna stále důležitější. Pokud je ale na webu jen pdf soubor tištěného vydání, je to málo. Webové portály je ovšem třeba hodnotit také podle jejich denní nebo týdenní návštěvnosti a tam jsou opravdu veliké rozdíly. Proto myslím měla anketa také rozlišit (tištěný) "Českotřebovský zpravodaj" a "Českotřebovský deník (na internetu)" není to samé médium, i když má stejného vydavatele.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ. Dnes stále důležitější, proto také konečně vznikla nedávno facebookový profil města Česká Třebová. Některé organizace nemají aktuální web, ale jen facebook. Například českotřebovští hasiči. Šíření informací prostřednictvím sociálních sítě je rychlé, zpravidla ovšem jde - li o zprávy, které "za to stojí". Obyčejnou, tedy nezajímavou věc tímto způsobem budete šířit obtížně.  Řada lidí se ze zásady na facebook nepřihlašuje a těm tyto informace pak nemohou být určeny. Sociální sítě jsou založeny na aktivitě jejich uživatelů.

Je těžké podle provedené ankety média hodnotit a říkat, které je horší a které lepší.
Každé je určitě jiné, má jinou cílovou skupinu svého působení. A konkurence?  Snad jen Českotřebovské noviny byly při svém vzniku určeny k tomu, aby vytlačily z trhu Českotřebovský zpravodaj. Bývalý starosta Jaroslav Zedník se v roce 2016 neštítil zde psát pomluvy o tom, že Českotřebovský zpravodaj bude stejně končit a to je vlastně důvod, proč přišel s novým titulem, který tak moc podporuje. V tom případě by se dění ve městě vyvíjelo jinak a jistě by nyní na radnici bylo jiné vedení města než teď.  Hádejte jaké...
Konkurence ale vzniká i jinde. Např. mezi tištěným zpravodajem a jeho aktuální  mutací na internetu, Českotřebovským deníkem. To platí ovšem o všem tištěných médiích, které se snižování tištěného nákladu různým způsobem brání. Konkurencí ale není lokální televize, má jiné možnosti vyjadřování a jiný způsob působení. Bude-li mít redakční kolektiv, který rozumí problémům města, může udělat spoustu užitečné práce. Podobně ročenka přináší vedle informační části spotu dalšího zajímavého čtení a jde tedy o tiskovinu svým způsobem unikátní, snad na bázi starých kalendářů v novém hávu. Média si mohou ovšem konkurovat také v oblasti příjmů z reklamy. Některá to ovšem nepotřebují, neboť mají zajištěny milionové příspěvky z městského rozpočtu. Také objem zveřejňované reklamy a obsah je do jisté míry ukázkou oblíbenosti daného média.

Městská média  mají a budou mít i nadále svoje opodstatnění, udržují vztah občanů k dění ve městě a jistě i k radnici, která jejich prostřednictvím informuje. Na českotřebovské radnici  se nyní něco mění.  Má-li se vedení města skutečně věnovat své práci, nemůže současně systematicky mediálně působit. Od srpna zde pracuje mediální asistent Jiří Holý, který  postupně mění informační prostředí města. Něco se již děje - nový facebookový profil, vychází tiskové zprávy, řeší se nový informační portál.  Na další změny změny nebudeme dlouho čekat.

MILAN MIKOLECKÝ