NAD VÝSLEDKY ANKETY O TŘEBOVSKÝCH MÉDIÍCH


V březnu letošního roku jsme se dohodli, že zkusíme udělat takovou anketu o českotřebovských médiích, o kterých se od ledna velmi mluvilo a někdy i velmi kritizovalo. Schválně píšu, že se jedná o anketu a nikoliv o výzkum veřejného mínění, protože jsme připravili otázky, na které mohl odpovědět každý, kdo chtěl, bez jakéhokoliv výběru podle množství kritérií, které jsou jinak k takovému výzkumu potřeba. Proto, prosím, i k této anketě takto budeme přistupovat. A to i přesto, že se do ní nakonec zapojilo více než 300 responděntů (přesně 337), což by pro výzkum veřejného mínění a jedno středně veliké město bohatě stačilo... Nebylo možné ani odpovídat víckrát z jednoho počítače. Kdo to zkusil, jistě se mu otevřela stránka s informací "UPOZORNĚNÍ - Tento dotazník již byl zodpovězen!" Pokud se to někomu podařilo víckrát, blahopřeji, ale nemělo by to být možné...
Anketa byla uspořádána v systému Survio, do kterého nelze po vytvoření dotazníku a zadání všech parametrů již v podstatě nijak zasahovat. Tím chci říct, že se jistě najdou lidé, kteří mě budou vinit z nějakého falšování nebo jiných nekalostí (ostatně se tento názor objevil i v jedné otázce, proto mě to navedlo k tomu, abych to raději vysvětlil hned. Jediné, co se stalo (ale nebylo možné to ovlivnit), je, že si systém vybral několik náhodně vybraných odpovědí, které byly nad rámec počtu odpovědí, které mohl zpracovat. Takže je možné, že někdo své odpovědi v anketě nenajde, ale zkreslení je naprosto minimální (spíše žádné, ale upozornit jsem na to musel). Velice potěšilo množství respondentů, ale výsledky této ankety berte, prosím, jen jako jakési směřování médií v našem městě.
Ještě mi dovolte jednu poznámku: O výzkum veřejného mínění by se mohlo jednat pouze v případě, kdybychom měli možnost po sestavení kritérií (poměr mezi muži a ženami, vzdělání, bydliště, věk a další kritéria) se ptát i těch, které třeba českotřebovská média vůbec nezajímají a výsledek by byl tedy docela jiný.
Výsledky, které najdete v celé šíři všech 42 otázek a jejich odpovědí od konce června 2019 na internetových stránkách Zpravodaje (pokud o tyto výsledky bude zájem i kdekoliv jinde, samozřejmě je ihned poskytneme a budeme za to rádi), tedy všichni berme anketu jen jako takové názorové spektrum lidí, které českotřebovská média zajímají a hlavně by měly pomoci majitelům, vydavatelům i redaktorům všech médií a vzít si z této ankety třeba i nějakou inspiraci. (Musím říci, že po přečtení všech názorů a prohlédnutí všech grafů, se mi v několika případech docela rozsvítilo!)
Anketa byla otevřena koncem února a první odpověď přišla 23. února a poslední, kterou byla anketa uzavřena, potom 5. května. I když anketa byla otevřena na internetových stránkách Zpravodaje, daleko nejvíce odpovědí (přibližně 2/3) přišlo ve dnech vydání Ročenky Českotřebovsko (což je pochopitelné, protože ta přišla do všech schránek a tudíž oslovila daleko více lidí). Takže čtenáři zpravodaje zvýhodněni nebyli. Všechny odpovědi jsem nechal přesně tak, jak byly napsány včetně překlepů, gramatických chyb nebo chyb stylistických, protože jsem nechtěl do výsledků nijak zasahovat. Pouze jsem umazal asi tři samostatné pomlčky, které se objevily místo odpovědí (ty neměly žádnou vypovídající hodnotu).
V této části bych rád upozornil na některé zajímavosti a trendy, které anketu provázely. Ačkoliv žije v České Třebové více žen, anketu vyplnily asi 2/3 mužů. Buď se tedy muži více zajímají o dění ve městě nebo (což se mi zdá pravděpodobnější), anketu vyplnili za celou rodinu. Procenta bydliště přibližně odpovídají počtu obyvatel (nejvíce odpovědí pochopitelně přišlo z města). Zajímavé je ale věkové rozvrstvení. Daleko více se zapojili starší lidé a přes 30% jich je starších 60 let (a potom, že starší lidé neumějí s počítačem!). Více jak polovina lidí vyplnila dotazník se středoškolským vzděláním (což je vzhledem k věkovému rozložení pochopitelné), ale zajímavé je, že  anketu také zaslala více než 1/4 lidí s vyšším vysokoškolským vzděláním (což je v našem městě opravdu hodně). To, co jsem psal výše, potvrzuje i otázka o sledování médií. Drtivá většina samozřejmě média sleduje.
Nejužitečnější tiskovinou nebo vysíláním je Ročenka Českotřebovsko (určitě ano a spíše ano uvedlo 63%), z periodik potom téměř stejně ČTN (45%) a ČTZ (42%), OIK TV získalo 35%. Měsíční sledovanost je u všech téměř stejná (od 36 do 42%). Daleko větší rozdíly jsou na internetových stránkách. ČTZ na internetu je užitečný pro 51% (daleko méně pro ČTN - 28% a OIK TV - 23%) a týdenní sledovanost je přímo propastná - iČTZ - 79%, iČTN - 13% a iOIK TV - 17%. Ročenka internetové stránky nemá (pouze na facebooku), což je veliká chyba a bylo to i lidmi několikrát vytknuto. Zajímavá je i skutečnost, že třetina respondentů o internetových stránkách ČTN vůbec neví.
Nejhorší situace mezi českotřebovskými médii je zřejmě v obsahové a estetické (grafické) kvalitě, kde byl využit skládaný sloupcový graf na škále od 1 do 10 bodů (1 - nejhorší, 10 - nejkvalitnější). Všechna média se pohybují kolem průměru (tedy 5 bodů), ale přesto jsou mezi nimi rozdíly (už 1/10 bodu je v tomto grafu rozdíl). V obsahové kvalitě je nejlépe hodnocena ročenka (6,7 bodu) a ČTZ (5,7 bodu), další dvě média jsou pod průměrem (ČTN - 4,7 bodu a OIK TV - 4,3). Obsahově je z internetových stránek nejlépe hodnocen ČTZ (6,0), ČTN i OIK TV jsou potom pod průměrem (oba 4,0). V estetice (grafice) získala nejvíce bodů ročenka (6,2) a ČTN (5,1), další dvě média jsou pod průměrem - ČTZ (4,8) a OIK TV (4,3). Slovní vyjádření všech respondentů k tomu, co třebovským médiím chybí (přebývá) si můžete stejně jako odhady finanční podpory města Česká Třebová přečíst v příloze zatím v internetovém zpravodaji.
Zajímavé jsou finanční odhady respondentů a skutečná podpora města. Odhady byly v opravdu velikém rozptylu od 0 Kč až do několika milionů u jednotlivých médií (někdy byl rozptyl menší). Spočítal jsem všechny konkrétní částky, které jste odhadovali a vydělil počtem lidí, aby vyšel průměr, o kterém si Třebováci (tedy ti, kteří se ankety zúčastnili) myslí, že je podporou města. A tak odhad podpory Českotřebovského zpravodaje byl 37.811 Kč (skutečná podpora je 10.000 Kč), odhad pro OIK TV je 357.247 Kč (skutečná podpora je 918.000 Kč), odhad pro ČTN je 396.009 Kč (skutečná podpora je 1.160.000 Kč) a odhad pro Ročenku Českotřebovsko je 106.947 Kč (skutečná podpora je 39.990 Kč).
Co může ale opravdu potěšit a domnívám se, že je to i jisté překvapení, jsou výsledky internetových stránek města a městských institucí. Vždyť stránky města Česká Třebová považuje za užitečné 72% respondentů a pouze 1,6% o nich neví. Stránky Kulturního centra považuje za užitečné 56,5% a pouze 6% o nich neví, stránky městského muzea potom 46% a pouze 8% o nich nic neví a stránky městské knihovny jsou užitečné pro 54,5% a nic o nich neví 7%.
Pro zajímavost: 52% lidí trvalo skutečně vyplnění ankety 5-10 minut (jak jsem odhadoval), 12% pak 2-5 minut, 33% - 10-30 minut a 3% asi u kávičky vyplňovali 30-60 minut. Na závěr bychom chtěli opravdu velmi poděkovat všem, kteří se do vyplnění této ankety zapojili, protože každý z vašich názorů vnesl i třeba maličké světýlko do temné skulinky toho kterého média. Kdo bude chtít, tomu tato anketa moc pomůže! Na podzim letošního roku připravujeme, pokud bude zájem, další anketu, o jejíž téma bych vás chtěl požádat, abychom dělali anketu na téma, které Českou Třebovou rezonuje a které je pro nás, Třebováky, opravdu důležitá. Prosím, pokud máte nápad na téma, napište mi ho na internetovou adresu karel.0202@seznam.cz. Děkuji.. Karel Kubišta