Českotřebovský deník 282/2020 (1.10.)
Přání ke Dni seniorů 

Dnes, 1. října, si připomínáme Mezinárodní den seniorů - den, kdy máme příležitost poděkovat rodičům, prarodičům, zkrátka všem seniorům za to, co vykonali pro své nejbližší, přátele i ostatní. Vážení a milí, přijměte velké poděkování a přání především pevného zdraví. Hezky si užijte svůj den.   Magdaléna Peterková, starostka města
 
V sobotu na bikerskou projížďku na Pekláku

Závěrečná promoakce projektu Singletrack Glacensis společná bikerská vyjížďka pro veřejnost proběhne 3.10.2020 od 13:00 hodin na Pekláku. Instruktoři i ty nezkušené naučí jezdit po trailech * soutěže, dárečky pro každého, muzika a promítání filmů.
Na širokou veřejnost zde budou čekat čtyři zkušení instruktoři, kteří si zájemce rozeberou od nejmenších, nezkušených až po ty nejzdatnější do skupin a vyjedou s nimi na traily. Zatímco ti nejzkušenější si trasy bleskově profrční i se skoky, ti ostatní mají jedinečnou příležitost naučit se, jak bezpečně a zábavně na singletracích jezdit.
Každý účastník obdrží upomínkové propagační předměty, jako je tričko, outdoorový šátek, propiska, bloček a puzzle, ti nejlepší získají i cool cyklistickou přilbu a cyklolahev. K dispozici budou mapy celého česko-polského příhraničí a mapky jednotlivých areálů. Všichni účastníci také obdrží kartu bikera, do které při absolvování všech 4 lokalit projektu Peklák, Zdobnice a polské Spalony a Miedzygorze obdrží razítka s nárokem na slevy a vstupy do zajímavých míst v České Třebové a v Bystrzyvcy Klodzke. Účastníci promoakce mají výjimečnou příležitost získat všechna razítka čtyř areálů do karty přímo na místě v den akce.
Vpodvečer budou promítány tématické filmy s osobním výkladem Romana Kalabuse, který pro cestovní kanceláře hledal bikové trasy v Jižní Africe i jinde. Základní pitný režim bude zajištěn, bufet bude nazásoben. V případě horšího počasí se bude více promítat. Akce se koná za každého počasí. Těšíme se na vás a srdečně zveme.
 
Odběrové místo na testy covid Litomyšli: zlepšení situace

Po předchozích velmi špatných zkušenostech  ze začátku týdne se situace v litomyšlské nemocnici zlepšila, fronta se zkrátila na rozumnou délku a podle vyjádření vedoucí odběrového místa byla přijata opatření, aby se dřívější nahromadění  žadatelů už neopakovalo. Takové jsou také zkušenosti  ze včerejška, tedy ze středy 30/9.  Stejně se ovšem nabízí otázky, jak bude toto vše organizováno během zimního období. Nelze čekat zázraky - nákaza se mávnutím kouzelné hůlky nevyřeší.
 
Na Svitavsku a zejména Litomyšlsku se situace s nákazou zklidňuje

V okresu Svitavy došlo aktuálnímu pohledu nemocných. Podle informací od hygieniků je situace na Litomyšlsku klidná, byť i zde jsou samozřejmě pozitivně testovaní a hospitalizovaní pacienti jako ve zbytku republiky. Tomu se ale podle odborníků nedá v současné době zcela vyhnout. V pátek 25. září personál MŠ v Líbánkách a odloučeného pracoviště MŠ Zámecká podstoupil další testy, na základě toho byly školky opět 29. září opět otevřeny.
 
Zítra v pátek bude mít Českotřebovský deník odstávku

Přístupný budezcela běžně, ale aktualizace se dělat nebudou, Další zprávy tedy budou až v sobotu večer po dokončení voleb. Člověk není automat a potřebuje občas údržbu. Právě to je důvod uvedené odstávky. (mm)
 
V Ústí n.O. stihli udělit ceny města před nouzovým stavem

Poslední zářijovou středu 30/9 se v Roškotově divadle uskutečnil slavnostní večer města Ústí nad Orlicí spojený s předáváním ocenění. Ceny všem oceněným předal starosta města Petr Hájek společně s místostarosty Jiřím Preclíkem, Pavlem Svatošem a Matoušem Pořickým. Slavnostním večerem provázel Martin Lamplot a o hudební program se postarala vokální skupina SKETY. Byla to však akce "rouškovaná", tedy taková, jaká se pro slavnostní příležitosti moc nehodí. S tím ale nic nenaděláte.
Ocenění Počin roku za rok 2019 bylo v roce 2020 uděleno Marii Balcarové za reprezentaci Základní umělecké školy Jaroslava Kociana a města Ústí nad Orlicí na 10. ročníku prestižní soutěže ve hře na klasickou kytaru „PRAGuitarra Clásica 2019“ pro mládež do 18 let, kde získala titul absolutní vítěz soutěže.
Cena starosty města v roce 2020 byla udělena:
Olině Tomanové za veřejnou dobrovolnou činnost ve prospěch seniorů
Haně Lehnfeldové za dlouholetou aktivní a obětavou spolkovou práci, zejména pak za více jak 40tiletou činnost ve spolku Českého červeného kříže
Aleně Jankové za dlouholetou činnost v oblasti kultury, zejména pak za projekt „Zapomenuté Oustí“
Ivanu Špinlerovi za dlouholetou a příkladnou činnost ve sboru dobrovolných hasičů, zejména pak za více jak 15 let ve funkci velitele zásahové jednotky
Cena města Ústí nad Orlicí v roce 2020 byla udělena Doc. Ing. Josefu Ripkovi, CSc., in memoriam, za celoživotní přínos v oblasti technologie rotorového předení.
Mimořádná Cena starosty města v roce 2020 byla udělena jako poděkování těmto symbolickým zástupcům, kteří nezištně a dobrovolně pomáhali a šířili pozitivní energii v době nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s koronavirovou pandemií:
veřejné facebookové skupině Pomáhejme si na Orlickoústecku (Nele Kubasové a Šárce Vávrové)
Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí
KORONOVANCE učitelské kapele ZUŠ Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí (Lindě Gregarové, Lence Lipenské, Zuzaně Jeníkové a Martinu Hrnčířovi)
Janě Březinové zdravotnici, která nebere svoji profesi jako práci, ale jako poslání
 
Připomeňme oceněného doc. Josefa Ripku, významného absolventa českotřebovského gymnázia

Doc.Ing.Josef Ripka, PhD se narodil v Ústí nad Orlicí 15. února 1938. Na českotřebovském gymnáziu maturoval v roce 1953. Následně studoval na Českém vysokém učení technickém v Praze a Technické univerzitě v Liberci. Celý aktivní život strávil v Ústeckém Výzkumném ústavu bavlnářském, jako jeho přední vědecko – výzkumný pracovník. Podílel se na vývoji rotorových dopřádacích strojů. V oblasti této, pro svět převratné textilní technologie, je autorem a spoluautorem významných patentů. Publikoval statě v české i světové odborné literatuře. Byl i spoluautorem významných odborných publikací – např. „Vývoj textilního strojírenství v regionu Orlicka“ a knihy „Bezvřetenové předení“. Ve VÚB působil až do svého odchodu do důchodu v roce 2004.
Jeho velkým životním koníčkem byla výtvarná, zejména grafická tvorba. V poslední době se v této oblasti věnoval aplikacím počítačových postupů. Byl aktivním členem Klubu přátel umění Ústí nad Orlicí, na jehož akcích vystavoval svá díla.
Na svých studiích na gymnáziu v České Třebové byl jedním z jádra třídy, která se svou úrovní a kulturními zájmy a aktivitou vymykala z průměru. Její studenti a studentky nastudovali úspěšné divadelní představení a byli v průběhu studií iniciátory řady dalších inteligentních studentských akcí. Těch se „Pepíček“  Ripka vždy aktivně - a s úspěchem účastnil. Takový zůstane i v  našich vzpomínkách!  
 
Nové přístroje v Brandýse nad Orlicí patří mezi nejlepší v republice

V Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí mají nové přístroje, které rozhodně patří do 21. století. O jejich přínosu se přesvědčil i radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. 
„V nedávné době byly nakoupeny do Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí dva významní pomocníci, kteří pomáhají ve spolupráci s personálem s rehabilitací pacientů. Jedná se opravdu o špičkové přístroje. Roboticky asistovanou rukavici a antigravitační chodník, který je nejnovějším zařízením tohoto druhu v České republice,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
Antigravitační rehabilitační chodník umožňuje rehabilitaci osobám, u kterých je bolest významným omezením pohybových aktivit a to i tím, že pomáhá k odlehčení pacienta až na 20 % vlastní váhy.  Jako jedno z mála zařízení dokáže zvyšovat kondici posturálního svalstva a napravuje nebo obnovuje rovnováhu a pohybové stereotypy.
Roboticky asistovaná rukavice pomáhá obnovit hybnost a snižuje také například svalové napětí v oblasti ruky.  Druhý mód pomáhá pacientům, u kterých je částečně aktivní rozsah pohybu a přístroj pomocí senzorů rozpozná možnosti ruky a případně ve směru prsty dotáhne. Poslední funkce je určena pro pacienty s plným rozsahem, u kterých je nutné se zaměřit na rychlost a přesnost provedení pohybu a na svalovou kondici ruky.
„O kvalitě rehabilitačního ústavu hovoří nejen profesionální přístup zaměstnanců, ale také jeho přístrojové vybavení. To je v tomto případě špičkové a bezpochyby je a bude přínosem pro pacienty, kteří je využijí. Celkové náklady na nákup obou přístrojů přesáhly 5 milionů korun,“ doplnil Ladislav Valtr.

Stanice záchranky ve Vysokém Mýtě je před dokončením

Do dokončení výjezdová stanice Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě chybí jen několik měsíců. Vyřešeny byly i problémy, které byly doslova ukryté pod povrchem.  Zahájení provozu je naplánováno na únor 2021.
 „Od konce minulého měsíce naši záchranáři užívají novou základnu v Holicích a nyní finišujeme s další ve Vysokém Mýtě. Při stavbě vysokomýtské základny jsme museli navíc řešit dílčí změny v realizaci. Důvodem bylo nevhodné podloží pro stavbu a příjezdové komunikace. Dále bylo v průběhu stavby zjištěno, že uložení sítí nebylo v souladu s normami a bylo nutné udělat přeložky. Veškeré nedostatky se podařilo odstranit a základna bude dle harmonogramu předána k užívání již v prosinci letošního roku.  Zahájení provozu je naplánováno na únor roku příštího,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.  
Náklady na vybudování základny byly ve výši 30,5 milionů korun včetně DPH. Nutné úpravy podloží a přeložky sítí stály 843 tisíc korun včetně DPH.
Součástí nové základny budou dvě garáže pro čtyři vozidla, veškeré zázemí pro záchranáře, lékaře a řidiče, přípravna léků a zdravotnického materiálu, sklad zdravotnického vybavení a prostředků, dezinfekční místnost a technické a provozní zázemí. Vše v souladu se současnými legislativními a hygienickými požadavky.