Českotřebovský deník 286/2020 (5/10)
Změna ve výstavní síni KC

Říjnová výstava autorů Šichových se překládá na příští rok.
Pro velký zájem prodlužujeme výstavu Pavly Klimešové do 18. října 2020.
 
Další zrušené akce v Kulturním centru

KONCERT KARLA PLÍHALA ZRUŠEN
Koncert Karla Plíhala, plánovaný na 7.10.2020, se bohužel neuskuteční. O náhradním termínu jednáme. Děkujeme za pochopení
 
MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL ZDEŇKA POLOLÁNÍKA - koncert 10.10. je zrušen
Koncert 10.10. 2020 "Jubilant Zdeněk Pololáník" je zrušen.
 
JAZZ ZRUŠEN Koncert JMO African Projectert 9. 10. 2020 na Malé scéně je zrušen.
 
Nové video Českotřebovského deníku

  Video v plné velikosti ZDE
Většina Třebováků možná neví, u nás ve městě již sedm let máme zajímavost v podobě geoparku.  Iniciátorem myšlenky  na jeho zřízení  byl předseda Mineralogického klubu  Milan Michalski, který pro svůj záměr  našel velké pochopení u tehdejšího ředitele červené základní školy Zbyňka Slavíka. Na návštěvu geoparku rád přišel i Českotřebovský deník.
Celá základní škola Habrmanova prošla nedávno velkou proměnou, nově bylo upraveno také okolí školní budovy včetně celého prostoru zdejšího geoparku.
Budete-li mít možnost, přijďte se do geoparku podívat, získáte  zajímavou  zkušenost.  Dominantou je největší  exponát - skutečská žula a byl pro geopark získán díky iniciativě ředitele Dr. Zbyňka Slavíka.
 
Koncerty a představení streamované online

Středa 7. října
Visions of Extasy je název koncertu, který ze své sídelní Royal Festival Hall streamuje od 20:00 hodin místního času 
London Philharmonic Orchestra. Koncert, na jehož programu jsou Schoenbergova Zjasněná noc op. 4 a Messiaenovo Et exspecto resurrectionem mortorum diriguje Edward Gardner.
Čtvrtek 8. října
Chamber Music Society of Lincoln Center Artist Series pokračuje sólovým recitálem, na němž klarinetista Anthony McGill provede hudbu Oliviera Messiaena, Francise Poulenca a Johannese Brahmse. Stream bude dostupný od 19:30 hodin místního času.
Colburn School Lunchtime Concerts pokračují dalším z mikrokoncertů, ve kterých instituce představuje své nejtalentovanější studenty. Tentokrát z californského L. A. zazní Beethovenova Sonáta pro housle a klavír č. 7. Začátek přesně v poledne pacifického denního času (PDT).
Neděle 11. října
V 11:00 hodin pacifického denního času (PDT) vysílá 
Israel Philharmonic Orchestra další z koncertů v rámci své řady  s názvem Online Chamber Music Series. Vysílání, jehož program není zatím znám probíhá na Facebooku i Youtube.
 
Uzavírka silnice na Litomyšl se opět prodlužuje. V plném provozu až od 1. 12.

Podle sdělení k rozhodnutí pod č.j. MěÚ Litomyšl 22742/2020 ze dne 1.4.2020 ohledně uzavírky silnice II/358 (Litomyšl – Česká Třebová) Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále zákon o PK) a jako silniční správní úřad věcně a místně příslušný ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. b) téhož zákona, na základě žádosti spol. M-SILNICE a.s., (IČ: 421 96 868), Husova 1697, 530 03 Pardubice sděluje: na kontrolním dni stavby dne 2.10.2020 bylo rozhodnuto o prodloužení termínu uzavírky silnice v úseku Vlkov - Zhoř do 25.10.2020. V uzavřeném úseku je povolen provoz linkovým autobusům a dopravní obsluze. Od 26.10.2020 bude provoz veden stavbou (tzn. nebude objízdná trasa přes Pazuchu, Semanín). Od 1.12.2020 bude silnice uvedena do plného provozu.
Poznámka:
Další prodloužení uzavírky se velmi dotýká nás Třebováků, kteří máme celoročně skutečně ztíženém podmínky při dopravě na páteřní síť státních silnic. Je to hra, proti které nic nezmůžeme, ale neměla by zůstat bez ohlasu z naší strany. Nejsem si jist, zda byly využity všechny dny určené pro stavbu a zda zhotovitel zajistil  bezkonfliktní průběh stavby. Možná zaplatí nějaké penále, ale nám to příliš nepomůže. Pevně doufám, že odpovědní správci komunikace také budou požadovat nápravu škod  za výšené opotřebení naší místní komunikace vedené po kozlovských serpentinách jako nejkratší spojka ve směru na Litomyšl a dál do světa. Město Česká Třebová na tom žádnou vinu nenese a přitom jen sčítá škody.  Když vznikly škody na objízdné trase přes Zádulku tak se na řešení problému podílelo město Česká Třebová dvěma miliony korun. Kolik zhotovitel a ten, kdo mu takový postup prodlužováním termínů trpí pošle  na řešení našich škod na naší objízdné trase? Kolik jsme zbytečně spálili benzinu a kolik vzniklo zbytečných exhalací?
Letošní zvýšený provoz ukázal, jak moc potřebujeme kvalitní spojení do Litomyšle a na budoucí dálnici. Zhotovitel přece podepsal smlouvu a sní závazky, které musí splnit. Úřady má na své straně, litomyšlským nevadí, že Třebováci mají do Litomyšle daleko a tak klidně prodlužují termíny. Jen aby byla uvedená data ještě pravdivá. V prosinci už stavební sezóna končí....  (mm)
Podzimní soutěž  ČSOP 

Co znamená pravidlo „3R“ v ochraně životního prostředí?
 
1. REDUCE =   ...............................
2. REUSE =      ...............................
3. RECYCLE = ...............................
Vymyslete pro „3R“ tři slova v českém jazyce a zkuste také na stejné písmenko. To zvládnete!
REDUCE
REUSE
RECYCLE                                                                               Více najdete v samostatné vysvětlujícím  textu ZDE


Další hokej min. do 18. října budou hrát Kohouti bez diváků 

V souvislosti s usnesením vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření sdělujeme, že další dva domácí hokejové zápasy Kohoutů budou bez diváků.
Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod, omezuje vstup všem fanouškům a rodičům na sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, stejné omezení se vztahuje i na přípravu (trénink) sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.  Hokejový klub HC Kohouti Česká Třebová proto odehraje dva nadcházející domácí duely bez přítomnosti diváků. Půjde o zápasy s Chrudimí (11. října) a Chocní (18. října).

 Propagace dalších koncertů stále  pokračuje, zatím nebylo o jejich zrušení rozhodnuto, např.o tyto akce: