Českotřebovský deník 289/2020 (8.10.)
Českotřebovská průmyslovka slavila jubileum 
Nové video Českotřebovského deníku (19 minut) 

    Plná velikost videa ZDE
V září 1945 vznikla v České Třebové státní mistrovská škola strojnická. Tím byl dán základ školy, která se orientovala na strojírenské obory. Během let mnohokrát změnila svůj název, nejznámější je "železniční průmyslovka"  nebo VDA - vyšší dopravní akademie.  Její hlavní budova v dnešní  Habrmanově ulici prošla velkou přístavbou.  V devadesátých letech byla jednou z prvních škol v republice, kde  bylo založeno vyšší odborné studium.  Od roku 2011 se sloučila s odborným učilištěm na Skalce.
V sobotu 26. září se škola otevřela svým bývalým žákům, učitelům i veřejnosti. Přihlášení absolventi obdrželi při prezentaci almanach a upomínkové předměty. Ve škole se měli možnost seznámit s nově vybavenými učebnami  a to na úrovni, o které si dříve mohla škola jen zdát.  Velký zájem byl  např. o  trenažér elektrické lokomotivy nebo  učebnu, ve které byla prezentována činnost studentských firem. Své Informační stánky otevřely také se školou úzce spolupracující firmy, např. České dráhy a společnost Unicorn.
Snad největší nával byl u velkého modelového kolejiště. Jde o projekt školy a firmy Starmon, na kterém spolupracují také České dráhy a Správa železnic. Vznikl asi před rokem.  Pro velké modelové kolejiště se čtyřmi stanicemi  byla vyčleněna jedna velká učebna. Po roce  mravenčí práce  vždy  po vyučování  nebo  v rámci zájmového kroužku  je projekt nyní vyřešen asi  z poloviny.  Na kompletování a oživování spolupracují žáci i s pracovníky firmy  Starmon.  Kolejiště je funkční, všechny modely  a soupravy jsou  dálkové řízeny s pomocí profesionálního software.
Houby v ekocentru Podorlicko - výstava od pátku do neděle 

Letos je celkem mokrý rok, ale jak se v lese přesvědčíte, tak houby moc nerostou. Chcete-li vidět opravdu zajímavosti a rozmanité druhy, navíc s komentářem odborníka, přijďte se podívat do ekocentra Podorlicko v Podbranské ulici na znamenitou výstavu. Koná se po loňské vynechávce již po sedmnácté.  Pro motivaci uvádím pár fotografií a během pátku a z přípravy výstavy máme také video ZDE Výstava se koná 9. - 11. října, restrikce a zákazy platí až od pondělí 12.10.
Nejde o výstavu nejlepších hub pro kuchyňské využití - výstava upozorňuje zejména na zajímavé druhy a vzácnosti, exempláře jsou rozčleněny podle druhů. Často najdete právě v dané skupině i vzácnost, která se běžně nevyskytuje....Najdeme zde také část expozice věnovanou dřevokazným houbám a houbám rostoucích na stromech, jsou zde představeny také zajímavé druhy hub, které lze pěstovat na substrátu doma. A mají dokonce  pozoruhodné léčivé účinky. A na dalším stole jsou také houby naložené v nálevu a také velký přehled mykologické literatury. Samozřejmostí jsou osobní konzultace, Martin Mička je připraven zodpovědět všechno co budete potřebovat!.

Cyklostezka do Rybníka bude levnější, postaví ji firma Agile

Výběrové řízení na zhotovitele již proběhlo v průběhu září, byli tři zájemci o stavbu. Při výběrovém řízení předložila nejlepší nabídku společnost Agile, s.r.o. .Na doporučení výběrové komise proto v pondělí 5. října rada města potvrdila, že zhotovitelem této akce bude společnost Agile a to za částku 16.571.199, - Kč včetně DPH. Tato cena je tedy podstatně nižší, než byla cena rozpočtovaná, dojde k úspoře nákladů, ušetříme cca 2 miliony.  Na realizaci cyklostezky se podílí město Česká Třebová a také obec Rybník, na uznatelné náklady cyklostezky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury dotaci ve výši 85%.  Neuznatelné náklady na katastru České Třebové si hradíme sami, na katastru Rybníka si hradí je sousední obec. Mezi neuznatelné náklady patří např. osvětlení cyklostezky a v případě České Třebové ještě přístupová účelová komunikace od ulice U Podhorky, která cyklostezku napojí na  komunikační systém města. Akce bude zahájena ještě v letošním roce, dokončena bude v příštím roce.  Tak je to v podmínkách dotace.  (mm)
 
Připravujeme vitamínový seriál

Společně s Táňou Řehákovou se chystáme na postupné publikování informací k problematice  vitamínů v naší stravě a případně také vitamínů , které lze zakoupit v lékárnách, jejich porovnání. Právě v současné době rozvíjejícího se podzimu to je aktuální zejména v souvislosti s různě nabízenými prevencemi "anticovid", Od zítřka začínáme, k této problematice také zvažujeme zpracování na videu.
 
Sokolská vlajka zavládla nad krajem 

Od loňského roku je 8. říjen připomínán jako Památný den sokolstva a je zařazen do kalendáře významných dnů České republiky. Na Krajském úřadě Pardubického kraje proto stejně jako v loňském zavlála sokolská vlajka. Tu s hejtmanem Martinem Netolickým vztyčili zástupci Sokolské župy Východočeské – Pippichovy.
„Sokolové jsou pro nás velmi důležitým partnerem, jelikož prostřednictvím jednotlivých jednot zajišťují sport pro všechny, ale i udržování morálních, společenských a kulturních hodnot. Jsem rád, že se v loňském roce podařilo prosadit, aby byl 8. říjen připomínán jako Památný den sokolstva na připomínku tragických událostí roku 1941, kdy gestapo zatklo přes 1 500 členů České obce sokolské,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Obdobným způsobem se 10. března připojujeme k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet, která připomíná povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu,“ řekl hejtman.
Památný den sokolstva je poctou všem členům a členkám Sokola, kteří během téměř 160 let existence spolku obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Datum 8. října bylo zvoleno jako připomínka tragických událostí roku 1941. V noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo gestapo v rámci “Akce Sokol” přes 1500 sokolských činovníků. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Plných 93 procent z nich do konce války zahynulo. Ještě během této noci podepsal Reinhard Heydrich úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské, kterou nacisté považovali za nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž organizační aparát sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí.
 
Přípravu stavby kanálu DOL odsoudili vědci

První etapa by měla stát zhruba 15 miliard korun. Stát se při analýze projektu zaměřuje především na propojení Dunaje s Odrou, Labe zůstává v rezervě. Stavba koridoru by mohla začít po roce 2030. Úsek by měl začínat na Odře v ostravské části Svinov a pokračovat až k polským hranicím. Zde by se měl napojit na polskou část vedoucí až k městu Koźle.
V prohlášení vědců stojí, že s ohledem na závěry Studie proveditelnosti i odborných studií je zřejmé, že projekt by měl významný negativní dopad na hydrologický režim krajiny a zásadně by poškodil životní prostředí. Dokument uvádí, že životní prostředí v Česku potřebuje systematické a nákladné zásahy cílené na ozdravění krajiny a jejího vodního režimu. Vodní toky a jejich okolí podle signatářů patří k nejohroženějším a nejvíce poškozeným typům prostředí. Upozorňují, že právě v oblasti plánovaného koridoru se nacházejí biologicky cenná území, kterým hrozí zničení.
"V současné situaci, charakterizované prudkými klimatickými a společenskými změnami, existuje obrovská nejistota ohledně budoucí vodní bilance naší krajiny, dostupnosti zásob vody a splavnosti našich řek, stejně jako nejistota ohledně rozvoje různých alternativních dopravních cest. V takové situaci je plánování takto dlouhodobých projektů za stovky miliard, zásadně měnících krajinu, naprostým hazardem," uvádí prohlášení. "Jakékoli kroky ve prospěch projektu DOL tak považujeme za krajně nezodpovědné. Postup ve věcech tak velkého rozsahu a s takto zásadním vlivem na celé regiony ČR i okolních států může být založen pouze na široké odborné i společenské diskusi a na dostatečném zvážení všech odborných studií a dalších podkladů," stojí v závěru textu.
Prohlášení podepsalo osm desítek vědců. Kromě děkanů všech přírodovědeckých fakult v Česku, k nim patří například ředitel Biologického centra Akademie věd ČR (AV) Libor Grubhoffer, ředitel Botanického ústavu AV Jan Wild, Bedřich Moldan z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Michal Marek, který vede Ústav výzkumu globální změny AV, a řada dalších zástupců akademické sféry a různých organizací.
Rozhodnutí vlády už v pondělí odsoudili ekologové a také zástupci opozice. Kromě ničivého dopadu na přírodu podle kritiků nedává projekt smysl ani z ekonomického hlediska. Zastánci koridoru naopak tvrdí, že by přinesl ekonomické možnosti, pomohl skomírající lodní dopravě v Česku a umožnil lepší hospodaření s vodou.

Kulturní pořady v nejbližších týdnech budou zrušeny. Podrobněji dáme vědět zítra v průběhu dne. Uzavřen bude také krytý plavecký bazén. Indoorové volnočasové aktivity jsou tedy novým nařízením utlumeny na minimum...