Českotřebovský deník 290/2020 (9.10.)
Nové video Českotřebovského deníku:
Pozvánka na výstavy hub v ekoncentru Podorlicko 

  Video v plné velikosti zde
Ve čtvrtek 8. října probíhaly poslední přípravy, od pátku 9. října se otevírá 17. ročník tradiční českotřebovské mykologické výstavy. Českotřebovský deník zachytil přípravné práce v plném proudu, spolupracovníci přiváží další výstavní exempláře, vybírají se nejlepší, připravují se popisky, spousty popisek.... Veškeré dění diriguje mykolog Martin Mička. Bez něho by výstava nebyla.... Má však zdatné spolupracovníky - výstava je týmová práce.
Nejde o výstavu nejlepších hub pro kuchyňské využití - výstava upozorňuje zejména na zajímavé druhy a vzácnosti, exempláře jsou rozčleněny podle druhů. Najdeme zde také část expozice věnovanou dřevokazným houbám a houbám rostoucích na stromech, jsou zde představeny také zajímavé druhy hub, které lze pěstovat na substrátu doma. A mají dokonce pozoruhodné léčivé účinky. A na dalším stole jsou také houby naložené v nálevu a také velký přehled mykologické literatury. Výstava se koná po dvouleté přestávce, v loňském roce se neuskutečnila. Návštěva výstavy v doprovodu odborníka je dobrou motivací k dalším podzimním výletům do přírody.

Městské muzeum ruší akce 

Během víkendu 10. a 11. října 2020 bude muzeum a IC otevřeno pro skupiny do 10 osob.
Od úterý 13. října 2020 do odvolání bude muzeum zavřeno (expozice, výstava, semináře se ruší), IC bude v provozu pro skupiny max. 2 osob (pokud nežijí ve společné domácnosti).  
 

OMEZENÍ PROVOZU MĚSTSKÉHO ÚŘADU A DALŠÍCH INSTITUCÍ

Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat, že na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření bude od pondělí 12. října Městský úřad Česká Třebová veřejnosti přístupný pouze v pondělí a ve středu v čase od 12:00 do 17:00. Prosíme občany, aby budovu úřadu navštěvovali pouze v neodkladných záležitostech, dezinfikovali si při příchodu ruce a dbali dalších protiepidemiologických doporučení. Děkujeme Vám za pochopení. 

Další omezení v našem městě, která vycházejí z dalších krizových opatření.  

- Krytý plavecký bazén je již od pátku 9. 10. zcela uzavřen  
- Na zimním stadionu o víkendu bez diváků proběhnou plánovaná soutěžní utkání registrovaných sportovců.
Od pondělí 12. října bude stadion zcela uzavřen. 
- Od pondělí 12. října bude rovněž zcela zavřeno Kulturní centrum. 
- Od úterý 13. října bude městské muzeum uzavřeno pro návštěvníky stálých expozic i výstav.
Přístupné bude pouze turistické informační centrum ve své běžné otevírací době. 
 - Provoz městské knihovny zůstává prozatím bez omezení.

PODEPSÁNO!
KRAJSKÁ KOALICE BUDE POKRAČOVAT.

Detaily vzájemné komunikace, precizace textu, programové teze.
To bylo součástí dalšího koaličního setkání vyjednávacích týmů čtyř úspěšných subjektů, které deklarovaly vůli spolupracovat i ve volebním období 2020 - 2024 v rámci samosprávy Pardubického  kraje.  
Vše bylo 9.10. hodinu po poledni stvrzeno podpisem koaliční smlouvy zástupci 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj, ODS a TOP 09 - Pardubický kraj Koalice pro Pardubický kraj a  STAN Pardubický kraj
Ještě jednou děkujeme za důvěru stran stávající koalice. Jedeme dál...

 
Nouzový stav částečně uzavírá i krajské instituce

Nouzový stav vyhlášený Vládou České republiky se projeví také v omezení provozu Krajského úřadu Pardubického kraje a některých jeho příspěvkových organizací.
„Úřední hodiny jsou nyní v pondělí a ve středu od 8 do 10 hodin a od 14 do 17 hodin,“ uvedl ředitel úřadu Jaroslav Folprecht. Ten zároveň doporučil, aby co nejvíce záležitostí bylo řešeno na dálku.
Nařízení se dotknou i kulturních institucí kraje. „Od pondělí musíme bohužel na čas uzavřít naše muzea a galerii. Opatření se zatím nedotknou jen základního servisu Krajské knihovny, která zůstává otevřená se zpřísněnými podmínkami každý všední den od 8 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. Uzavíráme teď pouze knihovní areál U Vokolků na Příhrádku,“ sdělil dosavadní náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek.
V knihovně by návštěvníci měli zkrátit pobyt na nezbytně nutnou dobu. Na každém oddělení může být maximálně 10 lidí v dvoumetrových rozestupech. Knihovna nyní zrušila veškeré doprovodné programy a část zájmových aktivit pro děti převedla do digitální podoby. „Ve spolupráci s firmou PALM Knihy nabízíme možnost bezplatného stažení E-knih a s Národní knihovnou Praha pracujeme na rozšíření služeb ve virtuálním prostředí, jako jsou vstupy do databází a podobně,“ řekla ředitelka knihovny Radomíra Kodetová.

Změna nařízení vrátí žáky hudebního oboru ZUŠ do tříd

Öd pondělí 12. října do 23. října 2020 probíhá na ZUŠ distanční výuka s výjimkou individuální výuky. Tato velmi příjemná změna se týká pouze individuální výuky HO, samozřejmě za dodržení všech platných hygienických pravidel v budovách školy (nošení roušek, mytí rukou, žák nejeví známky nachlazení, atd.). Individuální výuka nástrojů bude probíhat opět klasicky v učebnách (tj. jeden učitel a jeden žák - výuka probíhá prezenční formou).  Kolektivní předměty hudebního oboru a žáci, kteří jsou v karanténě se vyučují nadále distančně! Jak bude probíhat výuka v tanečním orchestru upřesním.

b) 26. a 27. října 2020 budou MŠMT vyhlášeny na všech školách jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. - 30. října.  To znamená, že podzimní prázdniny budou letos prodlouženy na celý týden od 26. 10. do 30.10.


Žáci II. stupně  se budou učit střídavě  1 týden ve škole, druhý doma.
Tak např. na ZŠ Parník budou v příštím týdnu chodit do školy na prezenční výuku žáci 6. a 7. tříd, osmičky a devítky budou mít výuku distanční. Další týden se situace otočí.  Potom budou týdenní podzimní prázdniny.

V Lidické ulici bude vybudována stoka pro dešťovou kanalizaci

Ake je součástí rekonstrukce silnice III/31512 Česká Třebová – průtah. Pro tuto investici bylo nyní zahájeno  bylo zahájeno vodoprávní a stavební řízení. Projekt (vypracovala společnost MDS projekt s.r.o., Vysoké Mýto. Část týkající se vodního díla zpracovala  KIP spol. s r.o.Litomyšl. Obsahuje 4 stavební objekty. Na tři stavební objekty již bylo zdejším vodoprávním úřadem vydáno stavební povolení. Součástí projednávané žádosti je tak pouze následující 1 stavební objekt: SO-302 Dešťová kanalizace ul. Lidická řeší odvedení dešťových vod z rekonstruované silnice III/31512 v ulici Lidická (předpokládá se i přepojení dešťových svodů z některých střech stávajících objektů) s vyústěním stávající výustí z kanalizace DN 1000 do vodního toku Třebovka. Součástí stavby je stoka „A“ z PP SN 16 – DN 300 v délce 500 m a z PP SN 16 – DN 400 v délce 82 m a propoj z PP DN 300 v délce 6 m, který má za úkol odlehčit stávající stoku jednotné kanalizace DN 1000, aby část srážkových vod nezatěžovala ČOV. Na kanalizaci bude umístěno 15 ks šachet. Množství:odváděné vody  max. 96,77 l/s z plochy 11800 m2.