Českotřebovský deník 294/2020 (13.10.)
Bike areál Peklák informuje o přerušení provozu vleku vzhledem k nově stanoveným omezujícím nařízením. Vstup na traily je dále možný do konce října po stoupacím trailu dechovka při dodržení všech nařízených opatření, tedy ve skupinkách max. s 6 bikery.  Děkujeme za pochopení

Pozvánka do projektu "Dozpívej to"!

Přátelé, společně s TV Chebsko vyhlašujeme nový projekt Dozpívej to. O co se konkrétně jedná? V létě jsme natočili základ k písničce Proměny a Vy všichni, kteří byste si s námi chtěli zazpívat nebo zahrát teď máte možnost se natočit! Videa se pak sestřihají do jednoho společného 🙂Doufáme, že se Vás zapojí hodně, protože na videu oproti letošním koncertům nás může být kolik budeme chtít 😀Koho projekt zajímá, tak ať si, prosím, přečte pravidla níže 😉My už se těšíme na výsledek!
Pravidla:
1. sdílej video
2. dej like Čechomor
3. dej like TV Chebsko
4. NATOČ VIDEO, KDE ZPÍVÁŠ ČÁST PÍSNĚ PROMĚNY DO PODKLADU, KTEREJ MÁŠ VE VIDEU A TOHLE VIDEO POŠLI NA MAIL : tvchebsko@gmail.com (můžeš použít úschovnu nebo uložto)
Jakmile dostaneme všechna videa, sestřihneme z toho klip a ten pak uvidíte na facebooku a youtube tvchebsko i kapely Čechomor.
Možná nám zakázali zpívat, ale ne DOZPÍVAT TO! 🙂díky
https://www.facebook.com/watch/?v=676792459910661
 

COVID 19 je všude a nákaza stále roste,
v České Třebové zatím poměrně pomalu ...

V posledních dnech registrujeme v našem regionu vysoký nárůst počtu nakažených nemocí COVID-19. Oblastní nemocnice Náchod se snaží operativně vyčleňovat dostatečně velký počet lůžek pro pacienty s touto nákazou (Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Jaroměř). V současné době jsou zaplněny přibližně dvě třetiny z celkového počtu 76 lůžek.
Situace v našem regionu.
V mapách se uvádí přepočet na 100 tis. obyvatel ale také za jednotlivé ORP. Pro Českou Třebovou a okolní 4 obce Rybník, Třebovice, Semanína Přívrat byl uváděn stav k 13.10. 267 případů/100 tis, obyvatel, což odpovídá číslu 48 pozitivních pacientů s covid 129. Ve větším okrsku ORP Ústí n.O. je 132 případů, na Vysokomýtsku pak 288. Na našem okrese je z šesti zřízených ORP nejmenší počet evidovaných pozitivních pacientů s covid 19 na Kralicku, kde je situace ještě o něco příznivější než v České Třebové. Na sousedním okrese Svitavy je nejméně případů covid 19 na Moravskotřebovsku, nejvíce na Litomyšlsku.
Také přírůstek případů za poslední týden je v České Třebové  a okolí nejmenší v okrese, zvětšil se o 20 osob neboli o 105 osob/100 000 obyvatel. Podobně velký (tedy ve srovnání s ostatními oblastmi vlastně malý) přírůstek mají na Moravskotřebovsku.
Nejrychleji se šíří covid 19 na Vysokomýtsku, 5x rychleji, za týden zde přibylo 192 takových případů.  I v Litomyšli roste počet případů covid 19 téměř 5x rychleji a v Ústí n.O. 4x rychleji než na Českotřebovsku
Vysokomýtsko je v rychlosti nárůstu v rámci ČR cca na  8. místě a to není příliš povzbuzující není. Díky situaci na Vysokomýtsku se hustotou pozitivně testovaných pacientů dostává náš okres mezi ty více postižené.

Svítily "majáky kultury", nevím proč 


Zpráva které moc nerozumím: Majáky kultury nad Českou Třebovou.
Píše se na webu města: "Nad naším městem dnes v 19:30 kulturní instituce rozsvítily kužely světla, které poukazují na současnou paralýzu kultury, kulturních zařízení a celého kulturního průmyslu. Majáky bylo možné vidět u hlavní budovy Kulturního centra Česká Třebová, budovy Malé scény a u klubu alternativní kultury Modrý trpaslík."
Asi se rozsvítily tak nějak samy od sebe, nebo jim dal někdo nějaký pokyn? Vysvětlení je dáno pouze odkazem na tiskovou zprávu ČT24. Nikdo osobně se k ní ale v České Třebové nepřihlásil a nic nevysvětlil. „Účelem akce není protest proti vládním nařízením. Symbolicky poukazujeme na paralýzu kultury, kulturních zařízení, kulturního průmyslu a všech jeho personálních složek,“ píše se v přiloženém opět nepodepsaném zpravodajském textu vydaném iniciativou "Kulturu nezastavíš" na řadě webových stránek.
Tak tedy jaký byl  účel této akce? Podle vysvětlujícího textu "Majákem na českou kulturu" upozorní v Praze například Národní divadlo, O2 arena, koncertní síň Rudolfinum nebo prostor Jatka78. V regionech se připojí kulturní instituce v Hradci Králové, Liberci, Jihlavě, Brně či Plzni nebo Trutnově. A Česká Třebová tedy také nechyběla, i když se tento den žádné kulturní  dění neplánovalo. Soudě podle Orlického deníku jsme se aspoň proslavili.... Kulturu nezastavíš...
Nemyslím, že šlo o akci dobře připravenou.  A tak na něčí pokyn "jen tak" svítily reflektory Pánu bohu do oken...  Já si dovedu představit, že když se k nějaké akci přihlásí nějaká kulturní instituce, tak o tom vydá včas nějaké prohlášení nebo informaci, vysvětlí, o co se jedná a bude to zřejmé třeba na webových stránkách Kulturního centra a městem dotovaného "klubu alternativní kultury" Modrý trpaslík. Ale nic takového nebylo a není. Takže se kulturní instituce k akci nijak vlastně nepřihlásila ale jen realizovala něčí přání. Jediná poznámka zveřejněná dodatečně na webu města a fotografie reflektorů svítících před městskými institucemi mně o správnosti akce nepřesvědčí. Opatrných neomezujících rozhodnutí bylo přece dost a nikam nevedly.
Naopak se domnívám, že ROZSVÍTIT  je třeba nikoliv reflektory před dotovanými městskými institucemi, ale rozsvítit je třeba lidem v hlavách, aby  prostě uznali, že situace je velmi vážná a podle toho se chovali. Není tu místo na předvádění se a remcání. Dosavadní tendence vedla ke katastrofě. Omezení postihují všechny lidi stejně (nepočítáme-li veselici na pražském Hradě). Nezbývá nám než se podřídit a řešit aktuální situaci tak odpovědně, jak jsme to dělali na jaře. Stačí být v nesprávnou dobu na nesprávném místě, zapomenout na dezinfekci, roušky a odstupy a máte zaděláno na velké problémy a starosti.  (mm)
Co o  kulturní karanténě píší sami hudebníci: 

O živé kultuře se poněkud nepatřičně mluví jen jako o volnočasové „hromadné“ aktivitě, jako by přestávala být současně veřejným statkem či veřejnou službou a zdrojem profesionální obživy. Po první fázi kulturní karantény se zákazem zpěvu, který leckdo nechápal či se s ním těžko smiřoval (ač je faktem, že se covidová infekce v posledních týdnech objevila a nápadně rozšířila v řadě tuzemských profesionálních pěveckých těles, nejen těch divadelních), je tu najednou znemožnění kulturního provozu jako celku. Co už bylo jednou přeplánováno, neuskuteční se v příštích týdnech patrně vůbec… (Jan Venclík, Opera plus)
 
Kraj vytvořil seznam škol určených pro děti zdravotníků, pracovníků v sociálních službách či bezpečnostních sborech

V návaznosti na včerejší opatření Vlády České republiky, které od středy 14. 10. uzavírá také 1. stupeň základních škol, svolal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednání, jehož cílem bylo určení škol a školských zařízení, které mají zajišťovat péči o děti pracovníků ve zdravotnictví, sociálních službách či bezpečnostních sborech ve věku od tří do deseti let. Kompletní seznam určených škol, který byl odsouhlasen starosty obcí s rozšířenou působností, je k dispozici na internetových stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/koronavirus.
„Na základě usnesení Vlády ČR jsem osobně kontaktoval starosty obcí s rozšířenou působností ohledně vytipování škol a školských zařízení, která budou určena pro hlídání dětí pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách, příslušníků bezpečnostních sborů a obecní policie. Nařízení vlády se týká zajištění nezbytné péče o děti ve věku od tři do deseti let. Touto péčí je myšleno včetně zajištění stravování,“ řekl hejtman Martin Netolický. „V tuto chvíli máme připraven seznam škol a školských zařízení s tím, že v každé obci s rozšířenou působností je stanovena minimálně jedna základní škola, a také minimálně jedna mateřská škola pro případ, kdyby došlo k uzavření mateřských škol. Skupinky dětí jsou stanovené na maximální počet 30 dětí,“ sdělil hejtman.
Kompletní seznam určených škol je k dispozici na internetových stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/koronavirus
 
Usnesení Vlády České republiky č. 1033 o přijetí krizového opatření
Vláda ČR nařizuje s účinností od 14. října 2020 00:00 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Péče o děti má být vykonávána ve skupinách po nejvýše 30 dětech.