Českotřebovský deník 303/2020 (22/10)
Nové video Českotřebovského deníku:  Důležitá silnice do Litomyšle otevřena

  Video v plné velikosti ZDE
Rekonstrukce 12 kilometrů dlouhého úseku silnice II/358 mezi Českou Třebovou a Litomyšlí se blíží ke konci. Od pondělí 26. října se na tuto silnici budou moci v režimu předčasného užívání stavby vrátit řidiči, kterým tak odpadne složitější objíždění přes Kozlov a Pazuchu. Investice vyšla na 186 milionů korun včetně daně. Pardubický kraj na tuto stavbu získal prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Další práce na silnici bude realizovány v příštím roce. Na trase budou nainstalovány vysokorychlostní váhy, které dokážou vyhodnotit váhu a délku nákladních automobilů a tím eliminovat porušování dopravních předpisů. Režim předčasného užívání umožňuje vpustit dopravu na silnici s předstihem před úplným dokončením stavby.
Do konce října pak bude dokončeno svislé a vodorovné dopravní značení a začátkem listopadu budou dobalena všechna napojení na komunikaci, dokončeny vsakovací příkopy, veřejné osvětlení v Němčicích a výsadba aleje u Zhoře.
 
Zdravotníci obdrží mimořádné prémie

Do Dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19  Ministerstva zdravotnictví se přihlásily i příspěvkové organizace Pardubického kraje. Zaměstnancům šesti zařízení bude do konce roku vyplaceno více jak 50 milionů korun.
„V současné chvíli mohu říci, že finanční prostředky ve výši 52,6, milionů korun dorazí do našich příspěvkových organizací v oblasti následné lůžkové péče v nejbližších dnech. Zaměstnanci našich příspěvkových organizací si tuto finanční injekci bezpochyby zaslouží a jsem rád, že se podařilo vše zadministrovat v co nejkratším termínu,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
„Peníze dostanou naši pracovníci, kteří byli enormně vytíženi v jarních měsících během první coronavirové krize. Jedná se o zcela zaslouženou odměnu, vzhledem k tomu, kolik energie navíc museli vynaložit při péči o pacienty,“ řekl ředitel Vysokomýtské nemocnice Josef Pejchl.
Odměny z programu Ministerstva zdravotnictví dostanou i zaměstnanci akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje v oblasti akutní péče. „Podle posledních informací dorazí finanční prostředky do konce října letošního roku. Jedná se o částku v celkové výši 330 milionů korun,“ informoval radní Ladislav Valtr. 
Částka 52,6 milionů korun bude rozdělena mezi zaměstnance těchto zařízení:
Vysokomýtská nemocnice 
Odborný léčebný ústav Jevíčko  
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
Nemocnice následné péče Moravská Třebová 
Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
 
K odměnám pro zdravotníky malou poznámku:

Když byla na jaře první vlna koronaviru, tak se náš Parlament vyjadřoval na adresu bojujících zdravotníků v I. linii, kteří to vše mají na krku, velmi pochvalně a tleskal jim vstoje. Premiér slíbil odměny, které dosud ovšem nedostali, dostali později pouze pracovníci v sociálních službách a záchranná služba.  Teď se to nakonec má do konce října napravit,  v listopadu by tedy měly být vyplaceny také zdravotníkům v akutní i následné péči. Řada lidí v této branži to ovšem za "velký spěch" nepovažuje. Oddělení nemocnic se přitom nyní z velké části změnila na "covidárium" a  nikomu nepřeji prožít dvanáctihodinovou směnu v "anticovid skafandru" v prostředí, kde viry číhají na každém kroku, a pak jít domů za rodinou. Slova uznání se už vytratila.  (mm)

Ustavující jednání Zastupitelstva Pardubického kraje bude v pondělí 26. října

Vzhledem k nutnosti respektovat aktuálně platná nařízení Vlády ČR, budou pro dodržení rozestupů mezi členy zastupitelstva obsazeny oba balkony v jednacím sále, včetně toho, který je vyčleněn pro zástupce médií. Pro sledování jednání bude vyčleněn sál Jana Kašpara v budově Reálky, zároveň bude jednání přenášeno online také na internetu.
 
České dráhy omezují spoje, také pendolina.
To "českotřebovské pendolino", které  jede z Prahy do Košic a zpět zůstává. 

České dráhy přestanou počínaje středou 28. října provozovat vlaky SC Pendolino mezi Prahou a Ostravskem. Výjimkou bude pouze spoj Košičan. Z Prahy do západních Čech budou pendolina jezdit i nadále. Dráhy restrikce zdůvodňují epidemickou situací a nízkou poptávkou. Mezi Prahou a Ostravskem provozují pendolina na komerční bázi. Výjimkou bude jeden pár spojů SC 241 / 240 Pendolino Košičan, který pojede v celé trase Praha – Ostrava – Košice a zpět. právě tento spoj zastavuje také v České Třebové.
Na Slovensko budou od čtvrtka pokračovat jen tři páry vlaků.
České dráhy pokračují v omezováním dálkové dopravy. Po dnes zahájené redukci čekají cestující omezení u většiny Valašských expresů.
Od čtvrtka budou jezdit vlaky v novém režimu: na českém území bude většina spojů ukončena nebo bude naopak začínat v Olomouci. Bez omezení až do Prahy a z Prahy pojedou vlaky Ex 220/221, v celé délce pojedou také vlaky Ex 521/522 Praha – Vsetín.
Kromě zkrácení trasy dojde i k dalšímu omezení: ne všechny vlaky překročí slovenskou hranici, část skončí v Horní Lidči. Na Slovensko pojedou celkem tři páry spojů. Půjde o Ex 122, 123, 126, 127 a 220/221.
České dráhy omezení vysvětlují nouzovým stavem a aktuálními epidemickými opatřeními, což vedlo k velkému propadu poptávky.
Kromě krajských vlaků od dnešního dne České dráhy omezily provoz u řady dálkových linek. Jde o rychlíky z Prahy do Hradce Králové, Brna, Českých Budějovic a Děčína, z Kolína do Ústí nad Labem, Českých Budějovic do Brna a z Ostravy do Čadce.
 
Svatomartinské husy na Horách určitě budou 
Už přijímáme závazné objednávky, budeme péct od 11.11. tj. středa do neděle 15.11. 2020. Pokud budeme už v provozu, tak si budete moci posedět v restauraci... Pokud ne, tak si buď můžete přijet nebo vám je rozvezeme. Opět prosím o závazné objednávky a to na mobil 603 496 864. Pevná linka v restauraci teď moc není aktuální....
 
Kraje bojují o finance z EU pro zdravotnická zařízení

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal společně se svým protějškem z Libereckého kraje Martinem Půtou a pražským primátorem Zdeňkem Hřibem s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou o nastavení programu REACT-EU. Ten by mohl do České republiky přinést až 31 miliard korun. Oproti původnímu plánu Vlády ČR se zdá, že se krajům zřejmě podaří prosadit stoprocentní financování projektů ve zdravotnictví a integrovaném záchranném systému.
„V souladu se záměrem tohoto evropského programu chceme primárně posílit oblast zdravotnictví, sociální péče či kyberbezpečnosti. Vláda však bez našeho vědomí začala přemýšlet o zcela odlišném rozdělení prostředků s tím, že by místo stoprocentního krytí měla být požadována spoluúčast žadatele přibližně 15 procent, což by mohl být u řady subjektů velký problém. Na jednání s paní ministryní Dostálovou jsme se domluvili, že budeme prosazovat pro zdravotnictví a integrovaný záchranný systém stoprocentní financování z tohoto programu. Zároveň panuje shoda, že pro zdravotnictví bude vyhlášena jedna společná výzva na stavby i na technologickou část bez jakéhokoliv vnitřního členění, jelikož je důležité, aby se primárně jednalo o projekty, které bude možné dokončit do konce roku 2023,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V tuto chvíli se předpokládá, že pro integrovaný záchranný systém by mohlo být k dispozici šest miliard korun a pro zdravotnictví přibližně 15 až 17 miliardy korun v závislosti na celkové alokaci pro Českou republiku. Pro nás zůstávají klíčové projekty stále stejné s tím, že důležitým ujištěním je možnost zahrnutí způsobilých výdajů již od února letošního roku, což by se týkalo již probíhající stavby centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici,“ doplnil hejtman.
Nástroj REACT-EU má celkový rozpočet přibližně 1,4 bilionu korun. Do České republiky by z něj mělo putovat přes 30 miliard korun. Prostředky budou rozdělovány skrze fungující Integrovaný regionální operační program.
 
POUŽITÉ JEDNORÁZOVÉ ROUŠKY DO TŘÍDĚNÉHO ODPADU NEPATŘÍ!

V poslední době se zvyšuje množství použitých jednorázových roušek – to je pochopitelné – ale zvyšuje se bohužel také jeho množství v kontejnerech na tříděný odpad (plast, papír). Tam použité roušky rozhodně nepatří. Je třeba s nimi zacházet jako s potenciálně infekčním odpadem, který může být zdrojem nákazy. Připomeňme si tedy pravidla, kterými bychom se měli při likvidaci použitých ochranných prostředků řídit doma i v práci.
Jak nakládat s rouškami v domácnostech 
 
Domácnosti bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19 
1) Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější. 
2) Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané. 
3) Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
4) V žádném případě nepatří do košů na veřejném prostranství či do nádob na separovaný sběr (papír, plasty.) V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností a pracovníků na třídících linkách. 
5) Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou. 
 
Domácnosti s potvrzenými nakaženými nemocí COVID-19 či s osobami v karanténě    
Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není prokázáno onemocnění COVID-19, by měl být uložen do plastového pytle na odpady. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až poté dán do běžného kontejneru na směsný komunální odpad.    
V případě, že osoba s potvrzeným onemocněním COVID-19 je v domácí léčbě, nakládání s odpadem je stejné jako v předchozím odstavci (balení, dezinfekce). 
 
Jak nakládat s rouškami ve firmách 
Veškeré použité osobní ochranné jednorázové pomůcky, které mohou být kontaminovány infekčním agens je nutné považovat za nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností H9 infekčnost. 
Nakládání s nimi se řídí obecnými pravidly pro nakládání s infekčním odpadem. Doporučené zařazení tohoto odpadu je pod katalogové čísl: 15 02 02 - Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy.  
Odpad by měl být bezpečně ukládán do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů, podle možnosti spalitelných bez nutnosti další manipulace s odpadem. Obaly musí být neporušené, vnější obal by měl být ošetřen dezinfekcí. 
Původce odpadu je povinen zajistit bezpečné obaly pro nebezpečný odpad. Nezabalené odpady nebo odpady uložené v poškozených obalech by pracovníci, kteří přepravují odpady do koncového zařízení pro odstranění odpadů, neměly v rámci své bezpečnosti a ochrany svého zdraví i pracovníků v zařízení pro odstranění odpadů od původce odpadů převzít. Infekční odpad musí být bezprostředně odstraněn ve spalovně nebezpečného odpadu. Všichni, kdo s infekčními odpady nakládají musí dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření včetně správného používání OOP.